Prezentacja specjalności dla studentów II roku PDF Drukuj Email

Serdecznie zapraszamy studentów II roku Wydziału Mechanicznego na spotkania informacyjne prezentujące specjalności oraz bloki przedmiotów specjalnościowych i profilujących dyplom prowadzone na poszczególnych kierunkach. Spotkania odbędą się równolegle w środę 11.01.2017r. w godzinach 10.00-14.00 w aulach A123, A124 i G18.

Na spotkaniu, które odbędzie się w auli A437 zaprezentowane zostaną następujące specjalności:

- dla kierunku Automatyka i Robotyka:

Automatyzacja systemów wytwarzania:
prezentacja od 11.30 do 11.45,
Mechatronika:      
prezentacja od 11.50 do 12.05,
Sterowanie i monitoring maszyn i urządzeń:
prezentacja od 12.10 do 12.25,
Technologie informacyjne w systemach produkcyjnych: prezentacja od 12.30 do 12.45.

Na spotkaniu, które odbędzie się w auli A123 zaprezentowane zostaną następujące specjalności:

- dla kierunku Inżynieria Produkcji:

Systemy jakości i współrzędnościowa                  
technika pomiarowa :                                           
prezentacja od 11.25 do 11.40,
Systemy CAD/CAM: prezentacja od 11.45 do 12.00,
Techniki multimedialne i poligraficzne
prezentacja od 12.05 do 12.20,
Inżynieria wytwarzania: prezentacja od 12.25 do 12.40.

 

- dla kierunku Inżynieria Biomedyczna:

Biomechanika urazów:                                          
prezentacja od 12.45 do 13.00,
Inżynieria kliniczna:        
prezentacja od 13.05 do 13.20,

 

Na spotkaniu, które odbędzie się w auli A433 zaprezentowane zostaną następujące specjalności:


- dla kierunku Energetyka:

Systemy i urządzenia energetyczne:                           
prezentacja od 10.05 do 10.20,
Energetyka odnawialna:                                        
prezentacja od 10.25 do 10.40,


- dla kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa:

Bezpieczeństwo pracy i środowiska: prezentacja od 10.45 do 11.00,
Bezpieczeństwo transportu drogowego:                    
prezentacja od 11.05 do 11.20,


- dla kierunku Transport:

Eksploatacja i niezawodność w transporcie: prezentacja od 11.25 do 11.40,
Eksploatacja pojazdów samochodowych: prezentacja od 11.45 do 12.00,
Inżynieria maszyn budowlanych i systemów transportu
przemysłowego:
prezentacja od 12.05 do 12.20,
Logistyka i spedycja:
prezentacja od 12.25 do 12.40.


- dla kierunku Inżynieria Materiałowa:

Inżynieria spajania materiałów:                            
prezentacja od 12.45 do 13.00,
Materiały konstrukcyjne: prezentacja od 13.05 do 13.20.


Na spotkaniu, które odbędzie się w auli G18 zaprezentowane zostaną następujące specjalności:


- dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn:

Aparatura i instalacje przemysłowe:                     
prezentacja od 10.05 do 10.20,
Budowa i badania pojazdów samochodowych: prezentacja od 10.25 do 10.40,
Mechanika konstrukcji i materiałów: prezentacja od 10.45 do 11.00,
Silniki spalinowe: prezentacja od 11.05 do 11.20,
Urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne: 
prezentacja od 11.25 do 11.40.

 

- dla kierunku Informatyka Stosowana:

Inżynieria oprogramowania
prezentacja od 11.45 do 12.00,
Informatyka przemysłowa
prezentacja od 12.05 do 12.20,
Systemy informatyczne w medycynie
prezentacja od 12.25 do 12.40,
Systemy informatyczne w przedsiębiorstwie         
prezentacja od 12.45 do 13.00.

 

- dla kierunku Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego:

Blok profilujący dyplom - przedmiot I                      
prezentacja od 13.05 do 13.20,
Blok profilujący dyplom - przedmiot II prezentacja od 13.25 do 13.40,
Blok profilujący dyplom - przedmiot III prezentacja od 13.45 do 14.00,