Specjalności na Transporcie PDF Drukuj Email

W trakcie studiów możliwe są do wyboru cztery specjalności:

1. Logistyka i Spedycja (LiS).
2. Eksploatacja Pojazdów Samochodowych (EPS).
3. Eksploatacja i Zarządzanie w Transporcie (EiZwT).
4. Systemy i Urządzenia Transportowe (SiUT).

 
Eksploatacja i Zarządzanie w Transporcie PDF Drukuj Email

Specjalność Eksploatacja i Zarządzanie w Transporcie to perspektywiczna specjalność, która jako jedyna na kierunku Transport daje możliwość poznania nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem oraz podstaw marketingu, logistyki i eksploatacji środków transportowych. Studenci zapoznają się z metodami wspomagania komputerowego procesów eksploatacji, organizacji i funkcjonowania jednostek obsługowo-naprawczych środków transportu. Poznają zasady monitoringu procesów zużyca i niezawodności elementów, pojazdów samochodowych, pojazdów szynowych, samolotów i środków transportu wewnątrzzakładowego

Więcej…
 
Logistyka i Spedycja PDF Drukuj Email

Specjalność Logistyka i Spedycja to oferta dla wszystkich studentów, poszukujących nowoczesności, mających aspiracje do pełnienia w przyszłości funkcji menedżerskich i kierowniczych w szczególności w sektorze logistyki i spedycji. Sektor ten stanowiący newralgiczny dział każdej gospodarki podlega nieustannie dynamicznemu rozwojowi, tworząc w naturalny sposób nowe miejsca pracy dla profesjonalnie wykształconych inżynierów

Więcej…
 
Eksploatacja Pojazdów Samochodowych PDF Drukuj Email

Program studiów na specjalności Eksploatacja Pojazdów Samochodowych umożliwia rozwinięcie ogólnych inżynierskich umiejętności w dziedzinie eksploatacji maszyn i organizacji transportu.

Więcej…
 
Systemy i Urządzenia Transportowe PDF Drukuj Email

Specjalność uwzględniająca światowe tendencje w kształceniu specjalistów systemów i urządzeń przeznaczonych do przemieszczania ludzi i towarów w wielkich aglomeracjach, centrach handlowych i komunikacyjnych, zakładach pracy i fabrykach, a także w branży rekreacyjno-sportowej.

Profile dyplomowania:

  • systemy i urządzenia transportu bliskiego
  • urządzenia przeładunkowe, dźwignice, kolejki linowe
  • maszyny drogowe i utrzymania dróg transportowych
  • eksploatacja, diagnostyka, monitoring
  • wytwarzanie i odnowa urządzeń transportu bliskiego
  • sterowanie i automatyzacja systemów transportu bliskiego
  • energooszczędne układy napędowe środków transportu bliskiego
Więcej…