Eksploatacja Pojazdów Samochodowych PDF Drukuj Email

Program studiów na specjalności Eksploatacja Pojazdów Samochodowych umożliwia rozwinięcie ogólnych inżynierskich umiejętności w dziedzinie eksploatacji maszyn i organizacji transportu.

Program kształcenia obejmuje zagadnienia:-  budowy i technologii pojazdów samochodowych,

-  mechatroniki samochodowej,

-  badań drogowych i stanowiskowych pojazdów oraz ich zespołów,

-  diagnostyki pojazdów samochodowych,

-  obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,

-  materiałów eksploatacyjnych,

-  wykorzystania technik komputerowych w eksploatacji,

-  wyposażenia i organizacji zaplecza technicznego motoryzacji,

-  infrastruktury transportu samochodowego,

-  recyklingu i ochrony środowiska.

Specjalność ta przygotowuje absolwenta do pełnienia funkcji o charakterze kierowniczym związanych z eksploatacją maszyn i środków transportu jak również we wszystkich dziedzinach związanych z organizacją i zarządzaniem transportem samochodowym. Po ukończeniu specjalności absolwent posiada bardzo dobre wykształcenie techniczne i wiedzę z zakresu:

-  racjonalnych metod użytkowania maszyn, a w szczególności pojazdów samochodowych,

-  metod badań diagnostycznych samochodów i ich zespołów,

- podstaw opracowywania procesów technologicznych obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,

- problematyki badań zespołów i pojazdów samochodowych w aspekcie ich trwałości i niezawodności,

- podstawowych procesów zużycia  części maszyn,

- organizacji i zarządzania transportem samochodowym,

- bezpieczeństwa i ekologii w motoryzacji.

Uzyskana wiedza i przygotowanie do pracy zawodowej stwarzają możliwości zatrudnienia w zasadzie we wszystkich przedsiębiorstwach związanych z eksploatacją maszyn. W szczególności absolwenci tej specjalności mogą zostać zatrudnieni w:

-  zakładach eksploatujących maszyny i urządzenia,

-  przedsiębiorstwach eksploatujących pojazdy samochodowe,

-  zakładach obsługowo-naprawczych samochodów i ich zespołów,

-  stacjach diagnostycznych,

-  firmach ubezpieczeniowych,

-  policji drogowej,

-  wydziałach komunikacji,

-  marketingu branży samochodowej,

-  działach badań producentów pojazdów,

-  instytutach i placówkach naukowo badawczych,

-  administracji państwowej związanej z transportem.