Spotkanie z Dziekanem Wydziału Mechanicznego Email