Ogłoszenia
Koncert charytatywny zespołu The ANIMALS & Friends PDF Drukuj Email

Początek trasy koncertowej legendy brytyjskiego rocka, zespołu The ANIMALS & Friends, wykonującego klasyczny repertuar The Animals, w Hotelu Lenart**** w Wieliczce w dniu 25 sierpnia 2017 o godzinie: 19:00.

Czytaj więcej -->

 
Przerwa w dostawie prądu w dniach 26 i 27 sierpnia br. PDF Drukuj Email

Dział Eksploatacji Politechniki Krakowskiej (DT – 1) informuje, że z powodu wykonywania corocznych prac konserwacyjnych w stacjach transformatorowych, następujące obiekty Pk Kampusu Czyżyny zostaną pozbawione napięcia (zasilania elektrycznego):

W dniu 26.08.2017 r., w godz. 8:00 do 16:00:

- Budynek "F" (Laboratorium Inżynierii Wiatrowej)
-
Budynek "G" (Hamownia)
- Budynek "H" (Hala Sportowa)
- Budynek "J" 
- Budynek "K"
- oraz inne obiekty zasilane z w/w budynków

W dniu 27.08.2017 r., w godz. 8:00 do 16:00:

- Budynek "A"
- Budynek "B"
- Budynek "C"
- Budynek "D"
- Budynek "E"
oraz inne obiekty zasilane z w/w budynków

Za niedogodności związane z powyższymi pracami przepraszamy.

 
Żegnamy Ś.P. Prof. dr hab. inż. Józefa Knapczyka PDF Drukuj Email

Z głębokim żalem zawiadamiamy,

że w dniu 7 sierpnia 2017 roku, w wieku 76 lat, zmarł

ś. p.

Prof. dr hab. inż.

Józef Knapczyk

Wieloletni Pracownik, Kierownik Katedry Budowy Pojazdów Samochodowych, Dyrektor Instytutu Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych,

Nauczyciel i Wychowawca wielu pokoleń inżynierów i naukowców

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 14 sierpnia, w poniedziałek, o godz. 1220

na Cmentarzu Rakowickim.

Dziekan Wydziału Mechanicznego

Dyrektor i Pracownicy

Instytutu Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych

Politechniki Krakowskiej

 
Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji PDF Drukuj Email

M6/110/438/2017

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

ogłasza konkurs na stanowisko

starszego wykładowcy

(objęcie stanowiska z dniem 1 października 2017 r.)

w Zakładzie Zautomatyzowanych Systemów Produkcyjnych
Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

na Wydziale Mechanicznym


Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w Ustawie z 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art. 114, ust. 7) z późn. zm. i warunki § 89 Statutu PK oraz takie, które:

 • posiadają co najmniej stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie: Automatyka i Robotyka, Budowa i Eksploatacja Maszyn lub pokrewnej;
 • posiadają co najmniej dziesięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu modelowania, symulacji i sterowania procesami dyskretnymi,
 • posiadają uprawnienia pedagogiczne;
 • posiadają udokumentowaną znajomość języka obcego,
 • mają udokumentowany dorobek dydaktyczny (skrypty, materiały wykładowe, itp.),
 • mają udokumentowany dorobek naukowy z zakresu reprezentowanej dyscypliny,
 • mają predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej,
 • wskażą Politechnikę Krakowską jako podstawowe miejsce pracy.

Kandydaci powinni złożyć w Sekretariacie Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Wydziału Mechanicznego PK, 31-864 Kraków, ul. Jana Pawła II budynek A, pokój A403, tel. 12 628-32 50 następujące dokumenty:

 • podanie skierowane do JM Rektora PK;
 • życiorys naukowy;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • certyfikaty lub zaświadczenia.

Termin składania dokumentów upływa dnia 4.09.2017 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu na Wydziale nastąpi do dnia 6.09.2017 r.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2135).

 

 
Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Maszyn i Urządzeń Energetycznych PDF Drukuj Email

 

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

ogłasza
KONKURS

na stanowisko profesora nadzwyczajnego
(objęcie stanowiska  1 października 2017 r.)
w Instytucie Maszyn i Urządzeń Energetycznych
na Wydziale Mechanicznym

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w Ustawie z dnia 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art. 114) z późn. zmianami i warunki § 84 Statutu PK oraz które:

 1. posiadają tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego
  w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn
 2. mają znaczny dorobek naukowy lub twórczy z zakresu modelowania numerycznego
 3. mają osiągnięcia w kształceniu kadry lub kierowaniu zespołami badawczymi,
  lub wybitne osiągnięcia projektowe


Kandydaci powinni złożyć na Wydziale Mechanicznym (Kraków, al. Jana Pawła II 37 –bud. A, pok. A18 w godz. 7.30-14.30 następujące dokumenty:

1.    Podanie skierowane do JM Rektora PK,
2.    Życiorys,
3.    Kopie dokumentów, certyfikatów, zaświadczeń, umożliwiających potwierdzenie
prawdziwości informacji przekazywanych przez kandydatów.

 • autoreferat przedstawiający zainteresowania badawcze i dydaktyczne, ważniejsze osiągnięcia oraz zamierzenia dotyczące przyszłej działalności
 • odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu naukowego lub stopnia naukowego
 • wykaz dorobku naukowo – dydaktycznego i zawodowego
 • informację o kształceniu kadry

Termin składania podań upływa dnia 30 sierpnia 2017 roku.


Planowane rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale nastąpi do dnia  8 września 2017 roku.

W ramach konkursu możliwe jest zaproszenie kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami
oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych  zawartych  w  ofercie  pracy  dla  potrzeb  niezbędnych  do  realizacji  procesu
rekrutacji  i dokumentowania  przebiegu  zatrudnienia,  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29  sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.).

Złożone dokumenty można będzie odebrać przy al. Jana Pawła II 37 – bud. A, pok. A18 w godz. 7.30-14.30 do dnia 14.09.2017r.Dokumenty, które nie zostaną odebrane tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 111