Ogłoszenia
Zamknięcie Sekretariatu WM - 2 maja br. PDF Drukuj Email

Uprzejmie informujemy,
że 2 maja 2017 r.,
Sekretariat Wydziału Mechanicznego PK będzie nieczynny.

 
Konkurs na stanowisko adiunkta naukowo dydaktycznego w Instytucie Mechaniki Stosowanej PDF Drukuj Email

 

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

ogłasza
KONKURS

na objęcie z dniem 1 X 2017 r.
stanowiska adiunkta naukowo – dydaktycznego

w Instytucie Mechaniki Stosowanej
w Zakładzie Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki
na Wydziale Mechanicznym

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które pragną podjąć pracę naukową i dydaktyczną, spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art.114, ust. 5) z późn. zm.; ponadto spełniają warunki § 87 Statutu Politechniki Krakowskiej z roku 2016 oraz

 1. posiadają co najmniej stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, mechanika lub pokrewne
 2. mają udokumentowane doświadczenie w pracy naukowej i dydaktycznej,
 3. posiadają udokumentowaną znajomość języka angielskiego,
 4. były zatrudnione przez co najmniej 4 lata na stanowisku adiunkta naukowo-dydaktycznego,
 5. posiadają doświadczenie w planowaniu oraz realizacji badań doświadczalnych, w szczególności  w zakresie badań wytrzymałościowych materiałów,
 6. posiadają wiedzę z zakresu materiałów polimerowych, biomateriałów, inżynierii tkankowej oraz metod badań biomateriałów i tkanek, niezbędną w realizacji zajęć dydaktycznych,
 7. posiadają dorobek naukowy w zakresie materiałów polimerowych, biomateriałów i tkanek oraz metod ich badań (udział w konferencjach naukowych, publikacje, itp.),
 8. posiadają doświadczenie w zakresie opracowywania wniosków i realizacji projektów naukowo-badawczych oraz umiejętność zarządzania projektami,
 9. posiadają umiejętności nawiązywania oraz prowadzenia współpracy z innymi ośrodkami naukowo-badawczymi oraz ośrodkami z otoczenia społeczno-gospodarczego, w ramach badań naukowych,
 10. posiadają umiejętności administracyjno-organizacyjne.

Kandydaci powinni złożyć w sekretariacie Instytutu Mechaniki Stosowanej  Wydziału Mechanicznego PK, 31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37, budynek A, pokój A503, tel. 12 628-33-70 w terminie do dnia 28 IV 2017 roku następujące dokumenty:

 1. Podanie
 2. Życiorys
 3. Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia doktora nauk technicznych
 4. Wykaz dorobku naukowego. W przypadku kandydatów ubiegających się o stanowisko adiunkta nie posiadających habilitacji (już wcześniej zatrudnionych na stanowisku adiunkta) koniecznym jest dołączenie wykazu dorobku opracowanego zgodnie z wymaganiami Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów stawianym habilitantom w obszarze nauk technicznych (http://www.ck.gov.pl/articles/id/47.html ).
 5. Udokumentowanie zakresu i poziomu wymaganych umiejętności
 6. Opinię naukową o kandydacie opracowaną przez samodzielnego pracownika nauki.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale nastąpi do 8 V 2017r.

W ramach konkursu możliwe jest zaproszenie kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2135).


Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 
Seminarium "Symulacja w nauce i przemyśle" PDF Drukuj Email

Serdecznie zapraszamy na seminarium poświęcone tematyce symulacji komputerowej i jej zastosowaniu w badaniach naukowych.

Seminarium odbędzie się 12 kwietnia godz. 10:00 do 12:00 na auli A3 (budynek G)

Plan wykładu i dalsze informacje tu

 
Wybory uzupełniające do Rady Wydziału PDF Drukuj Email

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje,

że w wyniku wyborów uzupełniających do Rady Wydziału kadencji 2016-2020 na Wydziale Mechanicznym PK

zostały wybrane trzy osoby: Dr inż. Waldemar Łatas, Dr inż. Wiesław Szatko. Dr inż Artur Gawlik

 
Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych (2) PDF Drukuj Email

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
ogłasza

KONKURS
na stanowisko starszego wykładowcy
(objęcie stanowiska z dniem 01.04.2017 r.)
w Instytucie Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych
w Zakładzie Eksploatacji Pojazdów Samochodowych i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
na Wydziale Mechanicznym

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w Ustawie z 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art. 114, ust. 7) z późn. zm. i warunki § 89 Statutu PK oraz:

 • posiadają co najmniej stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie: budowa
  i eksploatacja maszyn, transport lub pokrewnej,
 • posiadają co najmniej siedmioletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
  z zakresu technologii i eksploatacji pojazdów samochodowych oraz diagnostyki i badań technicznych pojazdów samochodowych,
 • posiadają udokumentowaną znajomość języka obcego,
 • mają udokumentowany dorobek dydaktyczny (skrypty, materiały wykładowe, itp.),
 • mają udokumentowany dorobek naukowy z zakresu reprezentowanej dyscypliny,
 • mają predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej,
 • wskażą Politechnikę Krakowską jako podstawowe miejsce pracy.

Kandydaci powinni złożyć (osobiście lub drogą pocztową) w sekretariacie Instytutu Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych (31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37, budynek J, pokój J101) następujące dokumenty:

 • podanie skierowane do JM Rektora Politechniki Krakowskiej,
 • życiorys,
 • kopie dokumentów potwierdzających prawdziwość informacji przekazywanych przez kandydatów,
 • oświadczenie o wskazaniu Politechniki Krakowskiej jako podstawowego miejsca pracy.

Termin składania dokumentów upływa dnia 10.03.2017 r.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale nastąpi do dnia 13.03.2017 r.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty można będzie odebrać w sekretariacie Instytutu Pojazdów Samochodowych
i Silników Spalinowych (31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37, budynek J, pokój J101) do dnia 17.03.2017 r. Dokumenty nie odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2135).

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 114