Konkurs na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego w Instytucie Maszyn i Urządzeń Energetycznych PDF Drukuj Email

POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. Tadeusza Kościuszki

ogłasza
KONKURS

na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego

(objęcie stanowiska z dniem 1.11.2016r.)

w Instytucie Maszyn i Urządzeń Energetycznych

w zakresie specjalności

Systemy i Urządzenia Energetyczne

na Wydziale Mechanicznym

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci, którzy spełniają warunki Ustawy Prawo
o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27.07.2005 r.( art. 114 ust. 6) z późn. zm.
i § 88 Statutu Politechniki Krakowskiej oraz powinni spełniać następujące wymagania:

  1. posiadać tytuł zawodowy magistra inżyniera, kierunek: Energetyka lub pokrewny – wynik ukończenia studiów co najmniej dobry,
  2. posiadać predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej,
  3. posiadać ukończone studium pedagogiczne dla asystentów w Centrum Pedagogiki i Psychologii PK,
  4. posiadać udokumentowaną znajomość w mowie i piśmie języka angielskiego,
  5. posiadać umiejętność współpracy w zespole,
  6. posiadać umiejętność korzystania z programów wspomagających analizy teoretycznej i doświadczalnej dynamiki układów materialnych – MATLAB, MATCAT, SOLIDWORKS

Wymagane dokumenty:

  1. Kopia dyplomu magistra inżyniera
  2. Życiorys.
  3. Podanie do JM Rektora Politechniki Krakowskiej
  4. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia pedagogicznego

Ww. dokumenty należy składać w 2 egzemplarzach w Sekretariacie
Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, Kraków, al. Jana Pawła II 37, bud. A, p. A611 w terminie do dnia 30.09.2016 r.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale nastąpi do dnia 5.10.2016 r.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w prawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty można będzie odebrać w Sekretariacie Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych (31-864 Kraków al. Jana Pawła II 37 budynek A pokój A611) do dnia 22.07.2016r.Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z2015 r., poz. 2135).