Konkurs na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego w Instytucie Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji (1) PDF Drukuj Email

M6-110-185/2017

 

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

 

ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta naukowo-dydaktycznego

(objęcie stanowiska z dniem 1 października 2017 r.)


w Katedrze Technologii Maszyn i Narzędzi

Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

na Wydziale Mechanicznym

 


Na podstawie art.114 ust.6 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27.07.2005 r. (z późn. zm.) oraz § 88 Statutu Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki, do konkursu mogą przystąpić osoby, które posiadają:

 • co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny w dyscyplinie inżynieria produkcji lub automatyka i robotyka,
 • wysoką średnią ocen z toku studiów,
 • predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej,
 • udokumentowaną znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność w zakresie obsługi programów CAD/CAM, najchętniej: AutoCad, Catia, Keller, Esprit, NX,
 • znajomość zagadnień z zakresu technik wytwarzania, w szczególności obróbek ubytkowych,
 • zainteresowania nowoczesnymi technologiami, np. obróbka elektrochemiczna, hybrydowa, laserowa,
 • uprawnienia pedagogiczne (w wyjątkowych przypadkach szkolenie można uzupełnić w pierwszym roku zatrudnienia),
 • dorobek naukowy (nie jest wymagany, ale będzie dodatkowym atutem).

Kandydaci powinni złożyć w Sekretariacie Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Wydziału Mechanicznego PK, 31-864 Kraków, ul. Jana Pawła II budynek A, pokój A403, tel. 12 628-32-50 następujące dokumenty:

 • podanie skierowane do JM Rektora PK;
 • życiorys;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • certyfikaty, zaświadczenia;
 • list motywacyjny.

 

Termin składania dokumentów upływa: 2.06.2017 r.

 

Planowane rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale nastąpi do 9.06.2017 r.

 

W ramach konkursu możliwe jest zaproszenie kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.

Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia testu weryfikującego wiedzę z zakresu przedstawionego w wymaganiach.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.


Prosimy o podpisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2135).