Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji (2) PDF Drukuj Email

M6/110/188/2017

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

 

ogłasza konkurs na stanowisko

 

starszego wykładowcy

 

(objęcie stanowiska z dniem 1 października 2017 r.)


w Katedrze Inżynierii Procesów Produkcyjnych

Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

 

na Wydziale Mechanicznym

 

 


Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (art. 114, ust. 7)), z późn. zm. i warunki § 89 Statutu PK oraz takie, które:

 • posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra;
 • posiadają uprawnienia pedagogiczne;
 • posiadają co najmniej siedmioletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,
 • posiada udokumentowaną wiedze i doświadczenie, wynikające z bogatej praktyki zawodowej,
 • posiadają znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodne korzystanie z dokumentacji technicznej;
 • posiadają wiedze z zakresu organizacji i zarządzania podmiotami gospodarczymi,
 • Politechnika Krakowska będzie ich głównym miejscem pracy.

Kandydaci powinni złożyć w Sekretariacie Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Wydziału Mechanicznego PK, 31-864 Kraków, ul. Jana Pawła II budynek A, pokój A403, tel. 12 628-32 50 następujące dokumenty:

 • podanie skierowane do JM Rektora PK;
 • życiorys naukowy;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • certyfikaty lub zaświadczenia

Termin składania dokumentów upływa: 2.06.2017 r.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 9.06.2017 r.

 

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2135).