Konkurs na stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego w Instytucie Maszyn i Urządzeń Energetycznych PDF Drukuj Email

POLITECHNIKA KRAKOWSKA

ogłasza
KONKURS

na objęcie z dniem 1.10.2017 r.

stanowiska adiunkta naukowo-dydaktycznego

w Instytucie Maszyn i Urządzeń Energetycznych
w zakresie specjalności

Systemy i Urządzenia Energetyki Cieplnej

na Wydziale Mechanicznym

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które pragną podjąć pracę naukową i dydaktyczną, spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art.114, ust. 5) z późn. zm., ponadto spełniają warunki § 87 Statutu Politechniki Krakowskiej z 2011r:

 1. posiadają stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk technicznych,
 2. odbyły szkolenie pedagogiczne,
 3. mają odpowiedni dorobek zawodowy lub praktykę zawodową,
 4. wykazują przygotowanie i chęć podjęcia pracy naukowo-dydaktycznej,
 5. posiadają udokumentowaną znajomość języka obcego,
 6. wykazują znajomość zagadnień naukowych związanych z:
 • metodami numerycznymi, w szczególności programowanie i modelowanie zagadnień cieplnych oraz przepływowych
 • opracowaniem równań bilansowych i modelowaniem matematycznym urządzeń i układów energetycznych
 • procesami zanieczyszczania powierzchni ogrzewalnych kotłów,
 • optymalizacją rozruchów bloków energetycznych,
 • monitorowaniem urządzeń energetycznych,
 • projektowaniem urządzeń energetycznych,

7. Politechnika Krakowska będzie ich jedynym miejscem pracy.

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie
 2. Życiorys
 3. Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia doktora nauk technicznych
 4. Wykaz dorobku naukowego. W przypadku kandydatów ubiegających się o stanowisko adiunkta nie posiadających habilitacji (już wcześniej zatrudnionych na stanowisku adiunkta) koniecznym jest dołączenie wykazu dorobku opracowanego zgodnie z wymaganiami Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów stawianym habilitantom w obszarze nauk technicznych (http://www.ck.gov.pl/articles/id/47.html ).
 5. Udokumentowanie zakresu i poziomu wymaganych umiejętności
 6. Opinię naukową o kandydacie opracowaną przez samodzielnego pracownika nauki.

W/w dokumenty należy składać w Instytucie Maszyn i Urządzeń Energetycznych, pokój A611 lub A634 na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków, w terminie do dnia 22 maja 2017r.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 26 maja 2017r.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2135).

„Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata”.

Złożone dokumenty można będzie odebrać w Sekretariacie Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych (31-864 Kraków al. Jana Pawła II 37 budynek A pokój A611) do dnia 2.06.2017r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie ulegną komisyjnemu zniszczeniu.