Konkurs na stanowisko adiunkta naukowo dydaktycznego w Instytucie Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji (2) PDF Drukuj Email

M6-110-186/2017

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
na podstawie art.114 ust.6 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27.07.2005 r. z późn. zm. oraz § 87 Statutu Politechniki Krakowskiej

ogłasza
KONKURS

na objęcie z dniem 1 października 2017 r.

stanowiska adiunkta naukowo – dydaktycznego

w Katedrze Technologii Maszyn i Narzędzi
Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji
na Wydziale Mechanicznym

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają następujące warunki:

1. posiadają stopień doktora nauk technicznych
2. mają predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej,
3. posiadają udokumentowaną znajomość języka obcego,
4. były zatrudnione przez co najmniej dwa lata na stanowisku asystenta i przeszły szkolenie pedagogiczne,
5. posiadają umiejętność prowadzenia prac naukowo-badawczych potwierdzoną udziałem w projektach badawczych, konferencjach naukowych i publikacjach,
6. posiadają umiejętność w zakresie obsługi programów CAD/CAM, najchętniej: AutoCad, Catia, Keller, Esprit, NX.
7. posiadają umiejętność stosowania numerycznych technik obliczeniowych do modelowania i symulacji procesów skrawania,
8. znajomość systemów wizyjnych i metod analizy obrazu oraz  znajomość systemów termowizyjnych i analizy rozkładu pola temperatury

9. posiadają odpowiedni dorobek naukowy.

Nie jest niezbędnym spełnienie przez Kandydatów jednocześnie wszystkich powyższych warunków.

Kandydaci powinni złożyć w Sekretariacie Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Wydziału Mechanicznego PK, 31-864 Kraków, ul. Jana Pawła II budynek A, pokój A403, tel. 12 628-32-50 w terminie do dnia 2.06.2017 r. następujące dokumenty:

  1. Podanie
  2. Życiorys
  3. Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia doktora nauk technicznych
  4. Wykaz dorobku naukowego W przypadku kandydatów ubiegających się o stanowisko adiunkta nie posiadających habilitacji (już wcześniej zatrudnionych na stanowisku adiunkta) koniecznym jest dołączenie wykazu dorobku opracowanego zgodnie z wymaganiami Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów stawianym habilitantom w obszarze nauk technicznych (http://www.ck.gov.pl/articles/id/47.html ).
  5. Udokumentowanie zakresu i poziomu wymaganych umiejętności
  6. Zaświadczenie o odbyciu szkolenia pedagogicznego
  7. Opinię naukową o kandydacie opracowaną przez samodzielnego pracownika nauki.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale nastąpi do dnia 9.06.2017 r.

W ramach konkursu możliwe jest zaproszenie kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2135).

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.