Ogłoszenia
Zaproszenie na cykl wykładów mgr inż. Artura Kawęckiego - Dyrektora Lloyd's Register Polska PDF Drukuj Email

 
Akcja SOS dla psów i kotów PDF Drukuj Email

 

 

 
Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Inżynierii Materialowej PDF Drukuj Email

M-02.1.448/2017

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

ogłasza
KONKURS

na stanowisko profesora nadzwyczajnego

(objęcie stanowiska z dniem 1 stycznia 2018 r.)

w Instytucie Inżynierii Materiałowej
na Wydziale Mechanicznym


Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w Ustawie z dnia 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art. 114) z późn. zmianami i warunki § 84 Statutu PK oraz:

 1. posiadają tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego
  w dyscyplinie: Inżynieria Materiałowa z zakresu badań polimerów i kompozytów
 2. mają znaczny dorobek naukowy lub twórczy, kierowali projektami badawczymi z zakresu polimerów i biokompozytów
 3. mają osiągnięcia w kształceniu kadry lub kierowaniu zespołami badawczymi,
  lub wybitne osiągnięcia projektowe, uczestniczyli w tworzeniu kursów e-learnigowych, maja opracowane skrypty i pomoce dydaktyczna z zakresu nauki o materiałach polimerowych


Kandydaci powinni złożyć na Wydziale Mechanicznym (Kraków, al. Jana Pawła II 37 –bud. 6D, pok. 104   w godz. 8.00-15.00)  następujące dokumenty:

1.    Podanie skierowane do JM Rektora PK,
2.    Życiorys,
3.    Kopie dokumentów, certyfikatów, zaświadczeń, umożliwiających potwierdzenie
prawdziwości informacji przekazywanych przez kandydatów.

 • autoreferat przedstawiający zainteresowania badawcze i dydaktyczne, ważniejsze osiągnięcia oraz zamierzenia dotyczące przyszłej działalności
 • odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu naukowego lub stopnia naukowego
 • wykaz dorobku naukowo – dydaktycznego i zawodowego
 • informację o kształceniu kadry

Termin składania podań upływa dnia 22 listopada 2017 r.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale nastąpi do dnia  24 listopada 2017r.

W ramach konkursu możliwe jest zaproszen