Ogłoszenia
Żegnamy Ś.P. Prof. dr hab. inż. Andrzeja Samka PDF Drukuj Email

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 14 stycznia 2018 r.
zmarł

ś † p

Prof. dr hab. inż.

Andrzej Samek

Wieloletni Kierownik Zakładu Projektowania Procesów Wytwarzania oraz Zastępca Dyrektora Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji. Odszedł od nas serdeczny kolega, wybitny uczony, człowiek wielu talentów i pasji znakomity organizator i dydaktyk, wychowawca licznych pokoleń naukowców i inżynierów.

Msza święta żałobna odprawiona zostanie w piątek 19 stycznia 2018 r., o godz. 13:40 w kaplicy na Cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Instytut poniósł wielką stratę w osobie Profesora, autorytetu naukowego i moralnego.
Cześć jego pamięci.

Dyrekcja i Pracownicy
Instytutu Technologii Maszyn
i Automatyzacji Produkcji

 
DZIEŃ WYNALAZKÓW 2018 PDF Drukuj Email

Startuje kolejna edycja Dnia Wynalazków na PK

„Dzień Wynalazków 2018: #młodzi – patent na start” – pod takim hasłem odbędzie się 2 marca
w pawilonie Kotłownia na kampusie PK przy ul. Warszawskiej 24, czwarta już edycja wydarzenia organizowanego przez spółkę celową uczelni - INTECH PK, promującego najciekawsze pomysły
o charakterze wdrożeniowym pochodzące z politechnicznych środowisk.

W tym roku swoje autorskie rozwiązania będą mogli zaprezentować studenci, doktoranci oraz młodzi pracownicy naukowi związani z PK.

Jeśli jesteś studentem PK, posiadasz innowacyjny pomysł, który chcesz zaprezentować przed szerokim audytorium i poszukujesz partnerów, którzy pomogliby wprowadzić Twoje rozwiązanie na rynek - zgłoś się do INTECH PK.

By skorzystać z takiej szansy, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie: https://dw2018.evenea.pl, a następnie odesłać go do 2 lutego na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Udział w wydarzeniu w charakterze uczestnika wymaga rejestracji w terminie do 28 lutego.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął JM Rektor Politechniki Krakowskiej, prof. dr hab. inż. Jan Kazior.

Więcej szczegółów nt. tegorocznego Dnia Wynalazków można znaleźć na stronie wydarzenia: https://dw2018.evenea.pl oraz FB: https://www.facebook.com/events/569588386721399

Dzień Wynalazków 2018 współfinansowany jest przez MNiSW w ramach programu Inkubator Innowacyjności+.


 
Oferta pracy na stanowisku doktorant-stypendysta w projekcie finansowanym przez NCN PDF Drukuj Email

Nazwa jednostki: Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny

Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta

Wymagania:

 1. Aktualny status: uczestnik studiów doktoranckich w dyscyplinie mechanika.
 2. Doświadczenie w modelowaniu konstytutywnym materiałów inżynierskich (obciążenia cykliczne, teoria plastyczności, mechanika uszkodzeń).
 3. Doświadczenie w prowadzeniu analiz cieplno-wytrzymałościowych w zakresie liniowym oraz nieliniowym (termo-lepko-plastyczność).
 4. Dobra znajomość języków programowania: Fortran 90, C++ oraz umiejętność korzystania z bibliotek numerycznych takich jak np: IMSL.
 5. Zaawansowane umiejętności i dobra znajomość oprogramowania: Mathematica, Simulia Isight, Ansys, Abaqus lub NX.
 6. Dobra znajomość języka angielskiego - wymagany certyfikat TELC B2 lub równoważny.

 

Opis zadań:

Doktorant będzie wykonywał zadania w ramach projektu "Modelowanie procesu niskocyklowego zmęczenia stali w warunkach nieizotermicznych" (kierownik: dr hab. inż. Halina Egner, prof. PK).

Do zadań kandydata będzie należało:

(1)   udział w realizacji poszczególnych zadań projektu,

(2)   udział w przygotowaniu raportów,

(3)   administrowanie stroną internetową projektu badawczego,

(4)   udział w przygotowaniu publikacji,

(5)   prezentacja wyników projektu na konferencjach.

 

Typ konkursu NCN: OPUS – ST

Termin składania ofert: 20 stycznia 2018

Forma składania ofert: mailowo

Warunki zatrudnienia:

Stypendium naukowe - zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” wprowadzonym uchwałą Rady NCN nr 96/2016 z dnia 27 października 2016 r.

Rozpoczęcie pracy w projekcie – styczeń – luty 2018.

Wysokość stypendium: 2000,00 zł brutto /miesiąc

Czas pracy w projekcie: 12 miesięcy z możliwością przedłużenia do 36 miesięcy

Dodatkowe informacje:

Dokumenty zawierające:

1)        podanie,

2)        życiorys zawodowy,

3)        dyplom ukończenia studiów magisterskich,

4)        certyfikat znajomości języka angielskiego,

5)        pisemne sprawozdanie z dotychczasowej działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej,

6)        pisemną opinię opiekuna naukowego lub bezpośredniego przełożonego z ostatniego miejsca pracy

 

należy przesyłać drogą elektroniczną w formie plików PDF na adres:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Dodatkowe informacje:

Data dodania ogłoszenia: 22.12.2017r

http://www.mech.pk.edu.pl/

 

 
Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych (2) PDF Drukuj Email

M-04/D/366/2017

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
ogłasza

konkurs na stanowisko
profesora nadzwyczajnego
(objęcie stanowiska z dniem 01.03.2018 r.)
w Instytucie Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych
w Zakładzie Budowy i Eksploatacji Pojazdów Samochodowych
na Wydziale Mechanicznym

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w Ustawie z 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art. 114, ust. 2) z późn. zm. i warunki § 84 Statutu PK oraz:

 • posiadają tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn,
 • mają udokumentowany znaczny dorobek naukowy z zakresu reprezentowanej dyscypliny,
 • mają osiągnięcia w kształceniu kadry lub kierowaniu zespołami badawczymi lub wybitne osiągnięcia projektowe,
 • prowadzą aktywną działalność naukowo-badawczą (patenty, udział w realizacji projektów badawczych i prac na rzecz przemysłu, uczestnictwo w zespołach eksperckich etc.),
 • mają doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim
  z zakresu: budowa i badania pojazdów samochodowych, teoria ruchu pojazdów, zagadnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • wskażą Politechnikę Krakowską jako podstawowe miejsce pracy.

 

Kandydaci powinni złożyć (osobiście lub drogą pocztową) w sekretariacie Instytutu Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych (31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37, budynek J, pokój J101) następujące dokumenty:

 • podanie skierowane do JM Rektora Politechniki Krakowskiej,
 • życiorys,
 • autoreferat przedstawiający zainteresowania badawcze i dydaktyczne, ważniejsze osiągnięcia oraz zamierzenia dotyczące przyszłej działalności,
 • odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz kopie innych dokumentów potwierdzających prawdziwość przekazywanych informacji,
 • wykaz dorobku naukowo – dydaktycznego i zawodowego,
 • informację o kształceniu kadry,
 • oświadczenie o wskazaniu Politechniki Krakowskiej jako podstawowego miejsca pracy.

Termin składania dokumentów upływa: 03.01.2018 r.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale nastąpi do dnia 05.01.2018 r.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty można będzie odebrać w sekretariacie Instytutu Pojazdów Samochodowych
i Silników Spalinowych (31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37, budynek J, pokój J101) do dnia 15.01.2018 r. Dokumenty nie odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.).

 
Godziny Dziekańskie PDF Drukuj Email

Uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na wniosek Wydziałowej Rady Samorządu Studentów PK 
Dziekan WM prof. dr hab. inż. Jerzy A. Sładek 
ustanowił godziny dziekańskie
w dniu 22 grudnia 2017 r.

Wesołych Świąt

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 108