Ogłoszenia
Zapraszamy na szkolenie "Zaawansowane metody projektowania w programie CREO" PDF Drukuj Email

szkolenie prowadzi przedstawiciel firmy PRODART
w dniu 26.06.2017 o godz. 11:00 sala G121 (budynek G) wstęp wolny

 
Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Informatyki Stosowanej (2) PDF Drukuj Email

M7/D/98/2017

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
ogłasza
KONKURS
na stanowisko starszego wykładowcy
(objęcie stanowiska z dniem 01.10.2017 r.)
w Instytucie Informatyki Stosowanej

w Katedrze Podstaw Informatyki i Cybernetyki
na Wydziale Mechanicznym

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w Ustawie z 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art. 114, ust. 7) z późn. zm. i warunki § 89 Statutu PK oraz które:

 • posiadają co najmniej stopień doktora w dyscyplinie informatyka lub biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
 • mają co najmniej 5 lat doświadczenia dydaktycznego w zakresie projektowania, budowy, eksploatacji i bezpieczeństwa sieci komputerowych oraz wirtualizacji systemów informatycznych i systemów operacyjnych
 • mają udokumentowaną znajomość języka obcego
 • mają predyspozycje do pracy dydaktycznej(np. potwierdzoną ocenami z ankiet studenckich)
 • mają doświadczenie w zakresie prowadzenia prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich
 • mają doświadczenie w zakresie praktycznego (przemysłowego) projektowania oraz eksploatacji sieci komputerowych
 • odbyły szkolenia pedagogiczne

Kandydaci powinni złożyć w sekretariacie Instytutu Informatyki Stosowanej  Wydziału Mechanicznego PK, 31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37, budynek G, pokój G106, tel. 12 628-36-30  w godz. 8.00-15.00,
w terminie do dnia 31 maja 2017 roku następujące dokumenty:

 1. Podanie skierowane do JM Rektora
 2. Życiorys
 3. Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia doktora nauk technicznych
 4. Wykaz dorobku naukowego..
 5. Udokumentowanie zakresu i poziomu wymaganych umiejętności
 6. Opinię naukową o kandydacie opracowaną przez samodzielnego pracownika nauki.


Planowane rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale nastąpi do dnia 2 czerwca 2017r.

W ramach konkursu możliwe jest zaproszenie kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.


Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2135).

Złożone dokumenty można będzie odebrać w sekretariacie Instytutu Informatyki Stosowanej
(31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37, budynek G, pokój G106) do dnia 14.06.2017r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

 
Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Informatyki Stosowanej (1) PDF Drukuj Email

M7/D/97/2017

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

ogłasza
KONKURS

na objęcie z dniem 1 .10.2017 r.
stanowiska starszego wykładowcy

w Instytucie Informatyki Stosowanej
w Katedrze Systemów Informatycznych i Modelowania Komputerowego
na Wydziale Mechanicznym

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które pragną podjąć pracę naukową i dydaktyczną, spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art.114, ust. 7) z późn. zm.; ponadto spełniają warunki § 89 Statutu Politechniki Krakowskiej z roku 2016 oraz:

 1. posiadają co najmniej stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, mechanika lub pokrewne
 2. mają udokumentowane doświadczenie w pracy naukowej i dydaktycznej
 3. posiadają dobrą znajomość  języka angielskiego oraz szkolenie pedagogiczne
 4. posiadają doświadczenie w zakresie modelowania komputerowego przy wykorzystaniu systemów CAD/CAM/CAE,
 5. posiadają wiedzę z zakresu symulacji numerycznych przy wykorzystaniu systemów MES i CFD,
 6. posiadają dorobek naukowy w zakresie symulacji numerycznych MES i CFD (udział w konferencjach naukowych, publikacje, itp.),
 7. posiadają doświadczenie w zakresie opracowywania wniosków i realizacji projektów naukowo-badawczych oraz umiejętność zarządzania projektami,
 8. mają doświadczenie w zakresie prowadzenia prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich

Kandydaci powinni złożyć w sekretariacie Instytutu Informatyki Stosowanej  Wydziału Mechanicznego PK, 31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37, budynek G, pokój G106,tel. 12 628-36-30 w terminie do dnia 31 maja 2017 roku następujące dokumenty:

 1. Podanie skierowane do JM Rektora
 2. Życiorys
 3. Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia doktora nauk technicznych
 4. Wykaz dorobku naukowego.
 5. Udokumentowanie zakresu i poziomu wymaganych umiejętności
 6. Opinię naukową o kandydacie opracowaną przez samodzielnego pracownika nauki.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale nastąpi do dnia 2 czerwca 2017r.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo
do powiadamiania o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty można będzie odebrać w sekretariacie Instytutu Informatyki Stosowanej
(31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37, budynek G, pokój G106) do dnia 14.06.2017r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2135).

 
Konkurs na stanowisko adiunkta naukowo dydaktycznego w Instytucie Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji (1) PDF Drukuj Email

M6-110-184/2017

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
na podstawie art.114 ust.6 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27.07.2005 r. z późn. zm. oraz § 87 Statutu Politechniki Krakowskiej

ogłasza
KONKURS

na objęcie z dniem 1 października 2017 r.
stanowiska adiunkta naukowo – dydaktycznego

w Katedrze Inżynierii Procesów Produkcyjnych
Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji
na Wydziale Mechanicznym

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które posiadają:

 1. stopień doktora nauk technicznych,
 2. predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej,
 3. udokumentowaną znajomość języka obcego,
 4. umiejętność pozyskiwania środków na projekty badawcze lub organizacyjne ,
 5. umiejętności nawiązywania oraz prowadzenia współpracy z innymi ośrodkami naukowo-badawczymi,
 6. sprecyzowany obszar badawczy do dalszego rozwoju naukowego,
 7. uprawnienia pedagogiczne i doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,
 8. udokumentowany dorobek publikacyjny z obszaru inżynierii produkcji, zarządzania rozwojem innowacyjnych przedsięwzięć,
 9. umiejętności organizacyjne,
 10. dodatkowe uprawnienia i szkolenia w zakresie prowadzenia badań.

 

Nie jest niezbędnym spełnienie przez Kandydatów jednocześnie wszystkich powyższych warunków.

Kandydaci powinni złożyć w Sekretariacie Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Wydziału Mechanicznego PK, 31-864 Kraków, ul. Jana Pawła II budynek A, pokój A403, tel. 12 628-32-50 w terminie do dnia 2.06.2017 r. następujące dokumenty:

 1. Podanie
 2. Życiorys
 3. Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia doktora nauk technicznych
 4. Wykaz dorobku naukowego. W przypadku kandydatów ubiegających się o stanowisko adiunkta nie posiadających habilitacji (już wcześniej zatrudnionych na stanowisku adiunkta) koniecznym jest dołączenie wykazu dorobku opracowanego zgodnie z wymaganiami Centralnej Komisji
  ds. Stopni i Tytułów stawianym habilitantom w obszarze nauk technicznych (http://www.ck.gov.pl/articles/id/47.html ).
 5. Udokumentowanie zakresu i poziomu wymaganych umiejętności
 6. Zaświadczenie o odbyciu szkolenia pedagogicznego
 7. Opinię naukową o kandydacie opracowaną przez samodzielnego pracownika nauki.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale nastąpi do dnia 9.06.2017 r.

W ramach konkursu możliwe jest zaproszenie kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2135)
.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 
Konkurs na stanowisko adiunkta naukowo dydaktycznego w Instytucie Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji (2) PDF Drukuj Email

M6-110-186/2017

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
na podstawie art.114 ust.6 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27.07.2005 r. z późn. zm. oraz § 87 Statutu Politechniki Krakowskiej

ogłasza
KONKURS

na objęcie z dniem 1 października 2017 r.

stanowiska adiunkta naukowo – dydaktycznego

w Katedrze Technologii Maszyn i Narzędzi
Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji
na Wydziale Mechanicznym

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają następujące warunki:

1. posiadają stopień doktora nauk technicznych
2. mają predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej,
3. posiadają udokumentowaną znajomość języka obcego,
4. były zatrudnione przez co najmniej dwa lata na stanowisku asystenta i przeszły szkolenie pedagogiczne,
5. posiadają umiejętność prowadzenia prac naukowo-badawczych potwierdzoną udziałem w projektach badawczych, konferencjach naukowych i publikacjach,
6. posiadają umiejętność w zakresie obsługi programów CAD/CAM, najchętniej: AutoCad, Catia, Keller, Esprit, NX.
7. posiadają umiejętność stosowania numerycznych technik obliczeniowych do modelowania i symulacji procesów skrawania,
8. znajomość systemów wizyjnych i metod analizy obrazu oraz  znajomość systemów termowizyjnych i analizy rozkładu pola temperatury

9. posiadają odpowiedni dorobek naukowy.

Nie jest niezbędnym spełnienie przez Kandydatów jednocześnie wszystkich powyższych warunków.

Kandydaci powinni złożyć w Sekretariacie Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Wydziału Mechanicznego PK, 31-864 Kraków, ul. Jana Pawła II budynek A, pokój A403, tel. 12 628-32-50 w terminie do dnia 2.06.2017 r. następujące dokumenty:

 1. Podanie
 2. Życiorys
 3. Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia doktora nauk technicznych
 4. Wykaz dorobku naukowego W przypadku kandydatów ubiegających się o stanowisko adiunkta nie posiadających habilitacji (już wcześniej zatrudnionych na stanowisku adiunkta) koniecznym jest dołączenie wykazu dorobku opracowanego zgodnie z wymaganiami Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów stawianym habilitantom w obszarze nauk technicznych (http://www.ck.gov.pl/articles/id/47.html ).
 5. Udokumentowanie zakresu i poziomu wymaganych umiejętności
 6. Zaświadczenie o odbyciu szkolenia pedagogicznego
 7. Opinię naukową o kandydacie opracowaną przez samodzielnego pracownika nauki.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale nastąpi do dnia 9.06.2017 r.

W ramach konkursu możliwe jest zaproszenie kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2135).

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 108