Ogłoszenia
Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Informatyki Stosowanej PDF Drukuj Email

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

ogłasza

KONKURS

na stanowisko
starszego wykładowcy
(objęcie stanowiska z dniem 01.04.2017 r.)

w Instytucie Informatyki Stosowanej
w Katedrze Podstaw Informatyki i Cybernetyki
na Wydziale Mechanicznym

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w Ustawie z 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art. 114, ust. 7) z późn. zm. i warunki § 89 Statutu PK oraz które:

 • posiadają co najmniej stopień doktora w dyscyplinie informatyka lub biocybernetyka i inżynieria biomedyczna,
 • mają co najmniej 5 lat doświadczenia dydaktycznego w zakresie systemów interaktywnych, technologii języków internetowych, rzeczywistości wirtualnej oraz podstaw informatyki,
 • mają udokumentowaną znajomość języka obcego,
 • mają predyspozycje do pracy dydaktycznej(np. potwierdzoną ocenami z ankiet studenckich),
 • mają doświadczenie w zakresie prowadzenia prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich,
 • mają doświadczenie w zakresie działalności popularno-naukowej (festiwale nauki itp.),
 • odbyły szkolenia pedagogiczne

Wymagane dokumenty:

 • podanie skierowane do JM Rektora Politechniki Krakowskiej,
 • życiorys,
 • kopie dokumentów,  certyfikatów, zaświadczeń, umożliwiających potwierdzenie prawdziwości informacji przekazywanych przez kandydatów

 

W/w dokumenty w dwóch egzemplarzach należy składać w sekretariacie Instytutu Informatyki Stosowanej (31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37, budynek G, pokój G106) w godzinach 8.00-15.00 do dnia 01.03.2017r.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale nastąpi do dnia 03.03.2017 r.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty można będzie odebrać w sekretariacie Instytutu Informatyki Stosowanej
(31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37, budynek G, pokój G106) do dnia 10.03.2017r

Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2135).

 
XXXVI Jesienna Szkoła Tribologiczna 2017 PDF Drukuj Email

XXXVI Jesienna Szkoła Tribologiczna 2017, Kraków/Wieliczka,  4 - 7 września 2017

W imieniu organizatorów mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w XXXVI Ogólnopolskiej Konferencji Tribologicznej pod tradycyjną nazwą Jesienna Szkoła Tribologiczna.

Konferencja odbędzie się w dniach 4-7 września 2017 roku w Krakowie-Wieliczce, w dogodnej komunikacyjnie lokalizacji.

Referaty w języku angielskim będą sukcesywnie publikowane w czasopiśmie TRIBOLOGIA (http://t.tribologia.eu/trib/en/)

- 15pkt. wg listy MNiSW, po uzyskaniu pozytywnych recenzji oraz terminowym wniesieniu opłaty konferencyjnej.

 

Prof. dr hab. inż. Józef GAWLIK  - Przewodniczący Konferencji

Dr inż. Magdalena NIEMCZEWSKA-WÓJCIK - Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Więcej na: http://tribologia.pk.edu.pl/

 
Międzynarodowa Konferencja Komputerowe wspomaganie w budowie maszyn i urządzeń CAME 2017 PDF Drukuj Email

Instytut Informatyki Stosowanej

Wydziału Mechanicznego

Politechniki Krakowskiej

Serdecznie zaprasza do wzięcia udziału

w IV Konferencji Naukowej

Komputerowe wspomaganie
w budowie maszyn i urządzeń

Computer Aided
Mechanical Engineering

Konferencja odbędzie się w dniach:
25-26 maja 2017 r.

 

TEMATYKA KONFERENCJI

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji pracowników wyższych uczelni technicznych i jednostek naukowych, doktorantów oraz przedstawicieli przemysłu zajmujących się zastosowaniami technik komputerowych w Inżynierii Mechanicznej, a w szczególności systemami komputerowego wspomagania. Tematyka konferencji obejmuje:

 

 1. Zastosowania metody elementów skończonych FEM
 2. Symulacje przepływów
 3. Systemy CAD, CAM
 4. Automatyzacja maszyn i urządzeń
 5. Komputerowe systemy wspomagania eksperymentu
 6. Programowanie obliczeń inżynierskich
 7. Analiza obrazu i stereologii w inżynierii materiałowej i medycynie
 8. Systemy informatyczne w inżynierii materiałowej
 9. Systemy teleinformatyczne w inżynierii mechanicznej
 10. Komputerowe wspomaganie we wzornictwie przemysłowym
 11. Inżynieria biomedyczna i biocybernetyka
 12. Technologie informatyczne w edukacji

 

KOMITET NAUKOWY

Przewodniczący: Edward LISOWSKI - PK - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Członkowie:

Piotr CYKLIS – PK
Ryszard DINDORF – PŚk
Jan DUDA – PK
Piotr DUDA – PK
Józef GAWLIK – PK
Mirosław GŁOWACKI – AGH
Marek IWANIEC - AGH
Thomass IMPELLUSO -HVL
Andrzej KĘSY – PRad
Zbigniew KĘSY – PRad
Artur KROWIAK – PK
Waldemar KWAŚNY – PŚ
Krzysztof LUKASZKOWICZ – PŚ
Fumito MASUI – KIT
Hiroshi MASUI – KIT
Hassan MOMENI – HVL
Jacek PIETRASZEK – PK
Robert PŁATEK – ABB
Michał PTASZYŃSKI – KIT
Ullah SHARIF – KIT
Xueguan SONG – DUT
Jolanta STACHARSKA-TARGOSZ – PK
Leszek WOJNAR – PK

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący:
Renata DWORNICKA

Zastępca przewodniczącego:
Grzegorz FILO
Andrzej SKOWRONEK

Członkowie:
Marcin CEGIELSKI
Wojciech CZYŻYCKI
Mariusz DOMAGAŁA
Joanna FABIŚ-DOMAGAŁA
Renata FILIPOWSKA
Mariusz KRAWCZYK
Paweł LEMPA
Błażej BĄCALSKI

SEKRETARIAT KONFERENCJI

Instytut Informatyki Stosowanej
Al. Jana Pawła II nr.37
31-864 Kraków
Strona internetowa konferencji: http://came.mech.pk.edu.pl/

LOKALIZACJA KONFERENCJI

Politechnika Krakowska
Wydział Mechaniczny
al. Jana Pawła II 37
31-864 Kraków

 
Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Mechaniki Stosowanej PDF Drukuj Email

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

ogłasza
KONKURS

na stanowisko profesora nadzwyczajnego
(objęcie stanowiska z dniem 1.03.2017 r.)

w Instytucie Mechaniki Stosowanej
na Wydziale Mechanicznym

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w Ustawie z dnia 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art. 114) z późn. zmianami i warunki § 84 Statutu PK oraz:

 1. posiadają tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie mechanika, specjalności teoria plastyczności lub pokrewnej;
 2. posiadają znaczący dorobek naukowy w zakresie mechaniki ciał odkształcalnych, udokumentowany publikacjami i referatami na konferencjach krajowych i zagranicznych;
 3. posiadają dorobek w zakresie uczestnictwa w projektach badawczych;
 4. mają w dorobku współpracę międzynarodową;
 5. mają osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej, z co najmniej jednym otwartym przewodem doktorskim pod swoim promotorstwem;
 6. posiadają doświadczenie pedagogiczne w zakresie prowadzenia wykładów, ćwiczeń, projektów, laboratorium (w tym komputerowego) i prac dyplomowych w zakresie specjalności Instytutu;
 7. są przygotowane do prowadzenia zajęć z przedmiotów wytrzymałość materiałów, metoda elementów skończonych, podstawy programowania, w tym również w języku angielskim;
 8. posiadają czynną znajomość języka obcego (angielskiego lub niemieckiego) w mowie i piśmie;
 9. mogą wskazać Politechnikę Krakowską jako swoje podstawowe miejsce zatrudnienia oraz wyrazić zgodę na zaliczenie do minimum kadrowego dla kierunków kształcenia na Wydziale Mechanicznym, a także dla uprawnień Wydziału do nadawania stopni naukowych.


Kandydaci powinni złożyć na Wydziale Mechanicznym (Kraków, al. Jana Pawła II 37 –bud. A, pok. A18 w godz. 8.00-15.00) następujące dokumenty:

1.    Podanie skierowane do JM Rektora PK,
2.    Życiorys,
3.    Kopie dokumentów, certyfikatów, zaświadczeń, umożliwiających potwierdzenie
prawdziwości informacji przekazywanych przez kandydatów.

 • autoreferat przedstawiający zainteresowania badawcze i dydaktyczne, ważniejsze osiągnięcia oraz zamierzenia dotyczące przyszłej działalności
 • odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu naukowego
 • wykaz dorobku naukowo – dydaktycznego i zawodowego
 • informację o kształceniu kadry

Termin składania podań upływa dnia 24.01.2017 r.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale nastąpi do dnia 26.01.2017 r.

W ramach konkursu możliwe jest zaproszenie kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną, prosimy zatem o podanie danych mailowych i telefonicznych. Komisja zastrzega sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Objęcie stanowiska z dniem 1.03.2017 r. jest uwarunkowane uzyskaniem pozytywnego wyniku podczas postępowania konkursowego.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:
Dz.U. z 2015 r., poz.2135)
.

 
Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Instytucie Inżynierii Cieplnej i Procesowej PDF Drukuj Email

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

ogłasza
KONKURS
na stanowisko

profesora zwyczajnego
(objęcie stanowiska z dniem 01.03.2017 r.)
w Instytucie Inżynierii Cieplnej i Procesowej
w Laboratorium Termodynamiki i Pomiarów Maszyn Cieplnych 
na Wydziale Mechanicznym

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w Ustawie z dnia 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art. 114) oraz warunki § 83 Statutu PK w szczególności:

 1. posiadają tytuł naukowy profesora w dziedzinie nauk technicznych,
 2. zajmują wybitną pozycję w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn
 3. mają znaczący dorobek w obszarze badań eksperymentalnych i symulacji maszyn cieplnych i obiegów termodynamicznych,
 4. mają znaczne osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej i kierowaniu zespołami
  badawczymi,
 5. mają istotne i udokumentowane doświadczenie we współpracy z przemysłem,
 6. mają osiągnięcia dydaktyczne,
 7. mają doświadczenie w opracowaniu programów kształcenia.


Kandydaci powinni złożyć na Wydziale Mechanicznym (Kraków, al. Jana Pawła II 37 –
bud. A, pok. A18 w godz. 8.00-15.00) w dwóch egzemplarzach następujące dokumenty:

1.    Podanie skierowane do JM Rektora,
2.    Życiorys,
3.    Kopie dokumentów, certyfikatów, zaświadczeń, umożliwiających potwierdzenie
prawdziwości informacji przekazywanych przez kandydatów.

Termin składania podań upływa dnia 22.12.2016 r.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale nastąpi do dnia 4.01.2017 r.

W ramach konkursu możliwe jest zaproszenie kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną, prosimy zatem o podanie danych mailowych i telefonicznych. Komisja zastrzega sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2135).

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 110