Ogłoszenia
DZIEŃ WYNALAZKÓW 2017 PDF Drukuj Email

DZIEŃ WYNALAZKÓW 2017: TECHNOLOGIE DLA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA3 marca w sali konferencyjnej „Kotłownia” na kampusie Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24, odbędzie się kolejna, trzecia już, edycja Dnia Wynalazków – wydarzenia organizowanego przez INTECH PK, którego głównym celem jest upowszechnienie nowatorskich, opracowanych przez naukowe środowisko projektów technologicznych o charakterze aplikacyjnym. To okazja, aby zapoznać się z najciekawszymi, pochodzącymi z całego kraju wynalazkami z obszaru bezpieczeństwa i zdrowia, poznać ich twórców oraz dowiedzieć się, jakie są najskuteczniejsze sposoby wprowadzania swojego innowacyjnego pomysłu na rynek. W wydarzeniu powinien wziąć w nim udział każdy, kto na poważnie myśli o skomercjalizowaniu swojego wynalazku lub przymierzający się do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej, opartej o innowacyjny produkt lub usługę.

Udział w Dniu Wynalazków jest bezpłatny – wystarczy wcześniejsza rejestracja na stronie: http://dw2017.evenea.pl, gdzie odnaleźć można także szczegółowe informacje na temat wydarzenia.

 

 

Dodatkowe informacje:

 

 

Wydarzenie „Dzień Wynalazków 2017: Technologie dla bezpieczeństwa i zdrowia” jest realizowane dzięki projektowi „Spółka celowa INTECH PK Sp. z o.o.- efektywny podmiot zarządzający komercjalizacją wyników badań i prac rozwojowych powstałych na Politechnice Krakowskiej”, współfinansowanemu ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu SPIN-TECH.

 
Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Informatyki Stosowanej PDF Drukuj Email

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

ogłasza

KONKURS

na stanowisko
starszego wykładowcy
(objęcie stanowiska z dniem 01.04.2017 r.)

w Instytucie Informatyki Stosowanej
w Katedrze Podstaw Informatyki i Cybernetyki
na Wydziale Mechanicznym

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w Ustawie z 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art. 114, ust. 7) z późn. zm. i warunki § 89 Statutu PK oraz które:

 • posiadają co najmniej stopień doktora w dyscyplinie informatyka lub biocybernetyka i inżynieria biomedyczna,
 • mają co najmniej 5 lat doświadczenia dydaktycznego w zakresie systemów interaktywnych, technologii języków internetowych, rzeczywistości wirtualnej oraz podstaw informatyki,
 • mają udokumentowaną znajomość języka obcego,
 • mają predyspozycje do pracy dydaktycznej(np. potwierdzoną ocenami z ankiet studenckich),
 • mają doświadczenie w zakresie prowadzenia prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich,
 • mają doświadczenie w zakresie działalności popularno-naukowej (festiwale nauki itp.),
 • odbyły szkolenia pedagogiczne

Wymagane dokumenty:

 • podanie skierowane do JM Rektora Politechniki Krakowskiej,
 • życiorys,
 • kopie dokumentów,  certyfikatów, zaświadczeń, umożliwiających potwierdzenie prawdziwości informacji przekazywanych przez kandydatów

 

W/w dokumenty w dwóch egzemplarzach należy składać w sekretariacie Instytutu Informatyki Stosowanej (31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37, budynek G, pokój G106) w godzinach 8.00-15.00 do dnia 01.03.2017r.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale nastąpi do dnia 03.03.2017 r.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty można będzie odebrać w sekretariacie Instytutu Informatyki Stosowanej
(31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37, budynek G, pokój G106) do dnia 10.03.2017r

Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2135).

 
XXXVI Jesienna Szkoła Tribologiczna 2017 PDF Drukuj Email

XXXVI Jesienna Szkoła Tribologiczna 2017, Kraków/Wieliczka,  4 - 7 września 2017

W imieniu organizatorów mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w XXXVI Ogólnopolskiej Konferencji Tribologicznej pod tradycyjną nazwą Jesienna Szkoła Tribologiczna.

Konferencja odbędzie się w dniach 4-7 września 2017 roku w Krakowie-Wieliczce, w dogodnej komunikacyjnie lokalizacji.

Referaty w języku angielskim będą sukcesywnie publikowane w czasopiśmie TRIBOLOGIA (http://t.tribologia.eu/trib/en/)

- 15pkt. wg listy MNiSW, po uzyskaniu pozytywnych recenzji oraz terminowym wniesieniu opłaty konferencyjnej.

 

Prof. dr hab. inż. Józef GAWLIK  - Przewodniczący Konferencji

Dr inż. Magdalena NIEMCZEWSKA-WÓJCIK - Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Więcej na: http://tribologia.pk.edu.pl/

 
Międzynarodowa Konferencja Komputerowe wspomaganie w budowie maszyn i urządzeń CAME 2017 PDF Drukuj Email

Instytut Informatyki Stosowanej

Wydziału Mechanicznego

Politechniki Krakowskiej

Serdecznie zaprasza do wzięcia udziału

w IV Konferencji Naukowej

Komputerowe wspomaganie
w budowie maszyn i urządzeń

Computer Aided
Mechanical Engineering

Konferencja odbędzie się w dniach:
25-26 maja 2017 r.

 

TEMATYKA KONFERENCJI

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji pracowników wyższych uczelni technicznych i jednostek naukowych, doktorantów oraz przedstawicieli przemysłu zajmujących się zastosowaniami technik komputerowych w Inżynierii Mechanicznej, a w szczególności systemami komputerowego wspomagania. Tematyka konferencji obejmuje:

 

 1. Zastosowania metody elementów skończonych FEM
 2. Symulacje przepływów
 3. Systemy CAD, CAM
 4. Automatyzacja maszyn i urządzeń
 5. Komputerowe systemy wspomagania eksperymentu
 6. Programowanie obliczeń inżynierskich
 7. Analiza obrazu i stereologii w inżynierii materiałowej i medycynie
 8. Systemy informatyczne w inżynierii materiałowej
 9. Systemy teleinformatyczne w inżynierii mechanicznej
 10. Komputerowe wspomaganie we wzornictwie przemysłowym
 11. Inżynieria biomedyczna i biocybernetyka
 12. Technologie informatyczne w edukacji

 

KOMITET NAUKOWY

Przewodniczący: Edward LISOWSKI - PK - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Członkowie:

Piotr CYKLIS – PK
Ryszard DINDORF – PŚk
Jan DUDA – PK
Piotr DUDA – PK
Józef GAWLIK – PK
Mirosław GŁOWACKI – AGH
Marek IWANIEC - AGH
Thomass IMPELLUSO -HVL
Andrzej KĘSY – PRad
Zbigniew KĘSY – PRad
Artur KROWIAK – PK
Waldemar KWAŚNY – PŚ
Krzysztof LUKASZKOWICZ – PŚ
Fumito MASUI – KIT
Hiroshi MASUI – KIT
Hassan MOMENI – HVL
Jacek PIETRASZEK – PK
Robert PŁATEK – ABB
Michał PTASZYŃSKI – KIT
Ullah SHARIF – KIT
Xueguan SONG – DUT
Jolanta STACHARSKA-TARGOSZ – PK
Leszek WOJNAR – PK

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący:
Renata DWORNICKA

Zastępca przewodniczącego:
Grzegorz FILO
Andrzej SKOWRONEK

Członkowie:
Marcin CEGIELSKI
Wojciech CZYŻYCKI
Mariusz DOMAGAŁA
Joanna FABIŚ-DOMAGAŁA
Renata FILIPOWSKA
Mariusz KRAWCZYK
Paweł LEMPA
Błażej BĄCALSKI

SEKRETARIAT KONFERENCJI

Instytut Informatyki Stosowanej
Al. Jana Pawła II nr.37
31-864 Kraków
Strona internetowa konferencji: http://came.mech.pk.edu.pl/

LOKALIZACJA KONFERENCJI

Politechnika Krakowska
Wydział Mechaniczny
al. Jana Pawła II 37
31-864 Kraków

 
Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Mechaniki Stosowanej PDF Drukuj Email

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

ogłasza
KONKURS

na stanowisko profesora nadzwyczajnego
(objęcie stanowiska z dniem 1.03.2017 r.)

w Instytucie Mechaniki Stosowanej
na Wydziale Mechanicznym

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w Ustawie z dnia 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art. 114) z późn. zmianami i warunki § 84 Statutu PK oraz:

 1. posiadają tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie mechanika, specjalności teoria plastyczności lub pokrewnej;
 2. posiadają znaczący dorobek naukowy w zakresie mechaniki ciał odkształcalnych, udokumentowany publikacjami i referatami na konferencjach krajowych i zagranicznych;
 3. posiadają dorobek w zakresie uczestnictwa w projektach badawczych;
 4. mają w dorobku współpracę międzynarodową;
 5. mają osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej, z co najmniej jednym otwartym przewodem doktorskim pod swoim promotorstwem;
 6. posiadają doświadczenie pedagogiczne w zakresie prowadzenia wykładów, ćwiczeń, projektów, laboratorium (w tym komputerowego) i prac dyplomowych w zakresie specjalności Instytutu;
 7. są przygotowane do prowadzenia zajęć z przedmiotów wytrzymałość materiałów, metoda elementów skończonych, podstawy programowania, w tym również w języku angielskim;
 8. posiadają czynną znajomość języka obcego (angielskiego lub niemieckiego) w mowie i piśmie;
 9. mogą wskazać Politechnikę Krakowską jako swoje podstawowe miejsce zatrudnienia oraz wyrazić zgodę na zaliczenie do minimum kadrowego dla kierunków kształcenia na Wydziale Mechanicznym, a także dla uprawnień Wydziału do nadawania stopni naukowych.


Kandydaci powinni złożyć na Wydziale Mechanicznym (Kraków, al. Jana Pawła II 37 –bud. A, pok. A18 w godz. 8.00-15.00) następujące dokumenty:

1.    Podanie skierowane do JM Rektora PK,
2.    Życiorys,
3.    Kopie dokumentów, certyfikatów, zaświadczeń, umożliwiających potwierdzenie
prawdziwości informacji przekazywanych przez kandydatów.

 • autoreferat przedstawiający zainteresowania badawcze i dydaktyczne, ważniejsze osiągnięcia oraz zamierzenia dotyczące przyszłej działalności
 • odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu naukowego
 • wykaz dorobku naukowo – dydaktycznego i zawodowego
 • informację o kształceniu kadry

Termin składania podań upływa dnia 24.01.2017 r.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale nastąpi do dnia 26.01.2017 r.

W ramach konkursu możliwe jest zaproszenie kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną, prosimy zatem o podanie danych mailowych i telefonicznych. Komisja zastrzega sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Objęcie stanowiska z dniem 1.03.2017 r. jest uwarunkowane uzyskaniem pozytywnego wyniku podczas postępowania konkursowego.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:
Dz.U. z 2015 r., poz.2135)
.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 108