Wernisaż wystawy prac dyplomowych 2017 PDF Drukuj Email

 
Konkurs na stanowisko wykładowcy w Instytucie Informatyki Stosowanej PDF Drukuj Email

M-07/D/215/2017

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

ogłasza
KONKURS

na objęcie z dniem 1 .11. 2017 r.
stanowiska wykładowcy

w Instytucie Informatyki Stosowanej
w Zakładzie Metod Obliczeniowych
na Wydziale Mechanicznym

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które pragną podjąć pracę naukową i dydaktyczną, spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art.114, ust. 7) z późn. zm.; ponadto spełniają warunki § 90 Statutu Politechniki Krakowskiej z roku 2016 oraz:

 1. posiadają tytuł zawodowy magistra inżyniera kierunku Informatyka Stosowana lub pokrewnym,
 2. ukończyły studia co najmniej z wynikiem dobrym,
 3. posiadają predyspozycje i zainteresowanie pracą dydaktyczną,
 4. mają doświadczanie w pracy dydaktycznej (np. staż przygotowujący do pracy nauczyciela akademickiego),
 5. odbyły szkolenie pedagogiczne lub  uzupełnią je w pierwszym roku zatrudnienia,
 6. posiadają udokumentowaną znajomość języka obcego,
 7. posiadają umiejętności z zakresu programowania i obliczeń symbolicznych (w szczególności znajomość pakietu Maple) oraz wiedzę z zakresu metod numerycznych i metod komputerowych w mechanice, także metod sztucznej inteligencji
 8. dodatkowym atutem będzie posiadanie dorobku naukowego oraz potwierdzone uczestnictwo w konferencjach naukowych, a także gotowość do pomocy w pracach naukowych prowadzonych w jednostce

Kandydaci powinni złożyć w sekretariacie Instytutu Informatyki Stosowanej  Wydziału Mechanicznego PK, 31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37, budynek G, pokój G106, tel. 12 628-36-30 w terminie do dnia 9 października 2017 roku następujące dokumenty:

 1. Podanie skierowane do JM Rektora
 2. Życiorys
 3. Kopie dokumentów, certyfikatów, zaświadczeń umożliwiających potwierdzenie prawdziwości informacji przekazywanych przez kandydatów

Planowane rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale nastąpi do dnia 11 października 2017r.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo
do powiadamiania o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty można będzie odebrać w sekretariacie Instytutu Informatyki Stosowanej (31-864 Kraków,
al. Jana Pawła II 37, budynek G, pokój G106) do dnia 12.10.2017r

Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2135).

 
Małopolska Noc Naukowców 2017 w Kronice PDF Drukuj Email

Od 00:12:22 jest o Małopolskiej Nocy Naukowców

 
Konkurs - Małopolska Noc Naukowców PDF Drukuj Email

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 70