Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych (1) PDF Drukuj Email

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
ogłasza
KONKURS
na stanowisko starszego wykładowcy
(objęcie stanowiska z dniem 01.04.2017 r.)
w Instytucie Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych
w Zakładzie Budowy Pojazdów Samochodowych
na Wydziale Mechanicznym

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w Ustawie z 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art. 114, ust. 7) z późn. zm. i warunki § 89 Statutu PK oraz:

 • posiadają co najmniej stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie: budowa
  i eksploatacja maszyn, transport lub pokrewnej,
 • posiadają co najmniej siedmioletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
  z zakresu budowy i badań pojazdów samochodowych, teorii ruchu samochodów, telematyki i systemów teleinformatycznych w transporcie,
 • posiadają udokumentowaną znajomość języka obcego,
 • mają udokumentowany dorobek dydaktyczny (skrypty, materiały wykładowe, itp.),
 • mają udokumentowany dorobek naukowy z zakresu reprezentowanej dyscypliny,
 • mają predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej,
 • wskażą Politechnikę Krakowską jako podstawowe miejsce pracy.

Kandydaci powinni złożyć (osobiście lub drogą pocztową) w sekretariacie Instytutu Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych (31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37, budynek J, pokój J101) następujące dokumenty:

 • podanie skierowane do JM Rektora Politechniki Krakowskiej,
 • życiorys,
 • kopie dokumentów potwierdzających prawdziwość informacji przekazywanych przez kandydatów,
 • oświadczenie o wskazaniu Politechniki Krakowskiej jako podstawowego miejsca pracy.

Termin składania dokumentów upływa dnia 10.03.2017 r.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale nastąpi do dnia 13.03.2017 r.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty można będzie odebrać w sekretariacie Instytutu Pojazdów Samochodowych
i Silników Spalinowych (31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37, budynek J, pokój J101) do dnia 17.03.2017 r. Dokumenty nie odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2135).

 
Konkurs na stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego w Instytucie Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych PDF Drukuj Email

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

ogłasza

KONKURS

na stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego ze stopniem naukowym doktora habilitowanego
(objęcie stanowiska z dniem 01.05.2017 r.)
w Instytucie Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych
w Zakładzie Budowy Pojazdów Samochodowych
na Wydziale Mechanicznym

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w Ustawie z 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art. 114, ust. 5) z późn. zm. i warunki § 87 Statutu PK oraz:

 • posiadają co najmniej stopień doktora habilitowanego w dziedzinie: sztuki plastyczne,
 • odbyły szkolenie pedagogiczne lub mają co najmniej 3 lata doświadczenia dydaktycznego w zakresie działań wizualnych 2D i 3D, obrazowania na płaszczyźnie, kształtowania przestrzennego,
 • mają udokumentowaną znajomość języka obcego,
 • mają udokumentowany dorobek dydaktyczny (skrypty, materiały wykładowe, itp.),
 • mają udokumentowany dorobek naukowy i artystyczny z zakresu reprezentowanej dyscypliny,
 • wskażą Politechnikę Krakowską jako podstawowe miejsce pracy,
 • mają predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej.

Kandydaci powinni złożyć (osobiście lub drogą pocztową) w sekretariacie Instytutu Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych (31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37, budynek J, pokój J101) następujące dokumenty:

 • podanie skierowane do JM Rektora Politechniki Krakowskiej,
 • życiorys,
 • kopie dokumentów potwierdzających prawdziwość informacji przekazywanych przez kandydatów,
 • oświadczenie o wskazaniu Politechniki Krakowskiej jako podstawowego miejsca pracy.

Termin składania dokumentów upływa dnia 10.03.2017 r.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale nastąpi do dnia 13.03.2017 r.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty można będzie odebrać w sekretariacie Instytutu Pojazdów Samochodowych
i Silników Spalinowych (31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37, budynek J, pokój J101) do dnia 17.03.2017 r. Dokumenty nie odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2135).

 
DZIEŃ WYNALAZKÓW 2017 PDF Drukuj Email

DZIEŃ WYNALAZKÓW 2017: TECHNOLOGIE DLA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA3 marca w sali konferencyjnej „Kotłownia” na kampusie Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24, odbędzie się kolejna, trzecia już, edycja Dnia Wynalazków – wydarzenia organizowanego przez INTECH PK, którego głównym celem jest upowszechnienie nowatorskich, opracowanych przez naukowe środowisko projektów technologicznych o charakterze aplikacyjnym. To okazja, aby zapoznać się z najciekawszymi, pochodzącymi z całego kraju wynalazkami z obszaru bezpieczeństwa i zdrowia, poznać ich twórców oraz dowiedzieć się, jakie są najskuteczniejsze sposoby wprowadzania swojego innowacyjnego pomysłu na rynek. W wydarzeniu powinien wziąć w nim udział każdy, kto na poważnie myśli o skomercjalizowaniu swojego wynalazku lub przymierzający się do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej, opartej o innowacyjny produkt lub usługę.

Udział w Dniu Wynalazków jest bezpłatny – wystarczy wcześniejsza rejestracja na stronie: http://dw2017.evenea.pl, gdzie odnaleźć można także szczegółowe informacje na temat wydarzenia.

 

 

Dodatkowe informacje:

 

 

Wydarzenie „Dzień Wynalazków 2017: Technologie dla bezpieczeństwa i zdrowia” jest realizowane dzięki projektowi „Spółka celowa INTECH PK Sp. z o.o.- efektywny podmiot zarządzający komercjalizacją wyników badań i prac rozwojowych powstałych na Politechnice Krakowskiej”, współfinansowanemu ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu SPIN-TECH.

 
Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Informatyki Stosowanej PDF Drukuj Email

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

ogłasza

KONKURS

na stanowisko
starszego wykładowcy
(objęcie stanowiska z dniem 01.04.2017 r.)

w Instytucie Informatyki Stosowanej
w Katedrze Podstaw Informatyki i Cybernetyki
na Wydziale Mechanicznym

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w Ustawie z 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art. 114, ust. 7) z późn. zm. i warunki § 89 Statutu PK oraz które:

 • posiadają co najmniej stopień doktora w dyscyplinie informatyka lub biocybernetyka i inżynieria biomedyczna,
 • mają co najmniej 5 lat doświadczenia dydaktycznego w zakresie systemów interaktywnych, technologii języków internetowych, rzeczywistości wirtualnej oraz podstaw informatyki,
 • mają udokumentowaną znajomość języka obcego,
 • mają predyspozycje do pracy dydaktycznej(np. potwierdzoną ocenami z ankiet studenckich),
 • mają doświadczenie w zakresie prowadzenia prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich,
 • mają doświadczenie w zakresie działalności popularno-naukowej (festiwale nauki itp.),
 • odbyły szkolenia pedagogiczne

Wymagane dokumenty:

 • podanie skierowane do JM Rektora Politechniki Krakowskiej,
 • życiorys,
 • kopie dokumentów,  certyfikatów, zaświadczeń, umożliwiających potwierdzenie prawdziwości informacji przekazywanych przez kandydatów

 

W/w dokumenty w dwóch egzemplarzach należy składać w sekretariacie Instytutu Informatyki Stosowanej (31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37, budynek G, pokój G106) w godzinach 8.00-15.00 do dnia 01.03.2017r.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale nastąpi do dnia 03.03.2017 r.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty można będzie odebrać w sekretariacie Instytutu Informatyki Stosowanej
(31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37, budynek G, pokój G106) do dnia 10.03.2017r

Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2135).

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 71