Konkurs na stanowisko adiunkta naukowego w Instytucie Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji PDF Drukuj Email

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

ogłasza
KONKURS

na objęcie z dniem 1.10.2016 r.

stanowiska adiunkta naukowego

w Laboratorium Badań Stosowanych
Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji
na Wydziale Mechanicznym

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które pragną podjąć pracę naukową, spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art.114, ust. 5) z późn. zm., ponadto spełniają warunki § 87 Statutu Politechniki Krakowskiej z roku 2011:

 1. posiadają stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa,
 2. mają predyspozycje do pracy naukowej,
 3. posiadają udokumentowana znajomość języka obcego,
 4. posiadają umiejętność prowadzenia prac naukowo-badawczych potwierdzoną udziałem w konferencjach naukowych i publikacjach,
 5. posiadają doświadczenie w kierowaniu i realizacji projektów badawczo-rozwojowych i wdrożeń przemysłowych,
 6. posiadają wiedzę z zakresu analizy właściwości i zastosowań konstrukcyjnych materiałów o złożonej strukturze (kompozytów, stopów specjalnych o kierunkowych właściwościach),
 7. posiadają wiedzę i umiejętność organizowania i wykorzystywania badań mechanicznych oraz badań nieniszczących ze szczególnym uwzględnieniem techniki emisji akustycznej.
 8. posiadają odpowiedni dorobek naukowy.

Nie jest niezbędnym spełnienie przez Kandydatów jednocześnie wszystkich powyższych warunków.

Kandydaci powinni złożyć w Sekretariacie Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Wydziału Mechanicznego PK, 31-864 Kraków, ul. Jana Pawła II budynek A, pokój A403, tel. 12 628-32-50 w terminie do dnia 09.09.2016 r. następujące dokumenty:

 1. Podanie skierowane do JM Rektora PK
 2. Życiorys
 3. Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia doktora,
 4. Wykaz dorobku naukowego
 5. Opinię naukową o kandydacie opracowaną przez samodzielnego pracownika nauki.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale nastąpi do dnia 14.09.2016 r.

W ramach konkursu możliwe jest zaproszenie kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.

Prosimy o podpisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2135).

 

 

 
Konkurs na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego w Instytucie Inżynierii Cieplnej i Procesowej PDF Drukuj Email

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
na podstawie art. 114 ust. 6 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia
27.07.2005 r. (z późn. zm) oraz § 88 Statutu Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki

ogłasza

KONKURS

na objęcie z dniem 1.10.2016r.

stanowiska asystenta naukowo-dydaktycznego

w Instytucie Inżynierii Cieplnej i Procesowej

w zakresie specjalności

Chłodnictwo i Klimatyzacja
na Wydziale Mechanicznym

Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:

 1. posiadać tytuł zawodowy magistra inżyniera, kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn, Energetyka lub pokrewny – wynik ukończenia studiów co najmniej dobry,
 2. posiadać predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej,
 3. mieć odbyte szkolenie pedagogiczne lub zadeklarować uzupełnienie go w pierwszym roku zatrudnienia,
 4. posiadać udokumentowaną znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 5. posiadać umiejętność współpracy w zespole.

Wymagane dokumenty:

 1. Kopia dyplomu magistra inżynieria (ew. doktora nauk technicznych).
 2. Życiorys.
 3. Podanie do JM Rektora Politechniki Krakowskiej

W/w dokumenty w 2 egzemplarzach należy składać w Instytucie Inżynierii Cieplnej i Procesowej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków, budynek A, pokój A618) w terminie do dnia 09.09.2016 r.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 12.09.2016 r.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2135).

 
Sukces Naszych Studentów! PDF Drukuj Email

 

Studenci z Koła Naukowego Automatyki i Robotyki wygrali konkurs robotów organizowany w ramach 9 Forum Inwestycyjnego w Tarnowie. Twórcami robota są: inż. Krzysztof Kieroński, inż. Daniel Krzyżanowski, inż. Aleksander Kukla i inż. Łukasz Lizak. Opiekunem naukowym jest dr inż. Waldemar Małopolski.
Ze względów regulaminowych w konkursie mogły brać udział zespoły maksymalnie do trzech osób. Za zajęcie pierwszego miejsca studenci otrzymali nagrodę w wysokości 10 000 tysięcy złotych.

 

 

 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów

 
Konkurs na stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego w Instytucie Konstrukcji Maszyn PDF Drukuj Email

M-3/180-129/2016

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

ogłasza
KONKURS

na stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego
(objęcie stanowiska z dniem 01.10.2016 r.)

w Instytucie Konstrukcji Maszyn
w Katedrze Podstaw Konstrukcji Maszyn
na Wydziale Mechanicznym

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w Ustawie z 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art. 114, ust. 5) z późn. zm. i warunki § 87 Statutu PK oraz:

 1. posiadają co najmniej stopień naukowy doktora, w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie mechanika,
 2. odbyły szkolenie pedagogiczne,
 3. mają odpowiedni dorobek zawodowy lub praktykę zawodową,
 4. posiadają udokumentowaną znajomość języka obcego,
 5. znają zagadnienia związane z podstawami konstrukcji maszyn i mechaniką kompozytów,
 6. znają zagadnienia związane z metodami obliczeniowymi (Ansys) i badaniami doświadczalnymi,
 7. Politechnika Krakowska będzie ich jedynym miejscem pracy.

Podania wraz z odpowiednimi dokumentami należy składać w sekretariacie Instytutu Konstrukcji Maszyn – al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków, pok. nr A317, tel. 12 628 33 60, w terminie do dnia 10.09.2016 r.

Wymagane dokumenty:

 • Podanie skierowane do JM Rektora PK
 • Życiorys naukowy
 • Kopia dyplomu doktora
 • certyfikaty lub zaświadczenia.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 15.09.2016 r.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2135).

„Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata”.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 71