I nagroda w Konkursie "Golden Sardana" dla Krakowskiej Orkiestry Staromiejskiej PDF Drukuj Email

 
Konkurs na stanowisko wykładowcy w Instytucie Konstrukcji Maszyn PDF Drukuj Email

M-3/180-162/2016

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

ogłasza

KONKURS

na stanowisko wykładowcy
(objęcie stanowiska z dniem 01.10.2016 r.)


w Instytucie Konstrukcji Maszyn
w Zakładzie Napędów Hydraulicznych i Transportu Bliskiego

na Wydziale Mechanicznym

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w Ustawie z 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art. 114, ust. 7) z późn. zm. i warunki § 90 Statutu PK oraz:

 1. posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra,
 2. odbyła szkolenie pedagogiczne, w wyjątkowych przypadkach szkolenie może zostać uzupełnione w pierwszym roku zatrudnienia,
 3. posiadają udokumentowaną znajomość języka obcego,
 4. znają zagadnienia związane z napędami płynowymi i ich sterowaniem w urządzeniach transportu bliskiego i maszynach roboczych,
 5. Politechnika Krakowska będzie ich jedynym miejscem pracy.

 

Podania wraz z odpowiednimi dokumentami należy składać w sekretariacie Instytutu Konstrukcji Maszyn – al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków, pok. nr A317, tel. 12 628 33 60, w terminie do 10.09.2016 r.

Wymagane dokumenty:

 • Podanie skierowane do JM Rektora PK
 • Życiorys naukowy
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • certyfikaty lub zaświadczenia.

Termin rozstrzygnięcia konkursu do: 15.09.2016 r.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2135).

„Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata”.

 
Konkurs na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego w Instytucie Informatyki Stosowanej (dwa etaty) PDF Drukuj Email

Dziekan
Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej

na podstawie art.114 ust.6 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym  z dnia
27.07.2005 r. (z późn. zm) oraz § 88 Statutu Politechniki Krakowskiej im. T.Kościuszki

ogłasza

K O N K U R S

na objęcie z dniem 1.10.2016 r.
dwóch stanowisk asystenta naukowo-dydaktycznego

w Katedrze Podstaw Informatyki i Biocybernetyki
w Instytucie Informatyki Stosowanej
na Wydziale Mechanicznym

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają następujące warunki:

 1. posiadają tytuł zawodowy magistra inżyniera w kierunku informatyka, informatyka stosowana, automatyka i robotyka (dopuszcza się ukończenie innego kierunku studiów technicznych pod warunkiem udokumentowanego doświadczenia w zakresie pozostałych wymagań)
 2. uzyskali dobre wyniki w czasie studiów
 3. mają predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej
 4. posiadają udokumentowaną biegłą znajomość w mowie i piśmie języka angielskiego
 5. posiadają umiejętność prowadzenia prac naukowo-badawczych potwierdzona udziałem w projektach badawczych, konferencjach naukowych i publikacjach
 6. posiadają bardzo dobrą znajomość języka C++, Java Script, mile widziana znajomość języków programowania Python, PHP, C#
 7. posiadają doświadczenie w projektowaniu systemów informatycznych w standardzie UML
 8. posiadają znajomość zagadnień związanych z biocybernetyką i informatyką medyczną
 9. posiadają znajomość i doświadczenie w zakresie stereologii, komputerowej analizy obrazu oraz grafiki komputerowej
 10. odbyły szkolenie pedagogiczne.

Dopuszcza się udział w konkursie Kandydatów, którzy nie spełniają jednocześnie wszystkich powyższych warunków.

Kandydaci powinni złożyć w Sekretariacie Instytutu Informatyki Stosowanej Wydziału Mechanicznego PK, 31-864 Kraków, ul. Jana Pawła II 37   budynek G, pokój G/106, tel. 12 628-36-30  w terminie
do dnia  07 września 2016r. następujące dokumenty:

 1. Podanie.
 2. Życiorys.
 3. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz certyfikatów , zaświadczeń.
 4. Wykaz dorobku naukowego (jeżeli dotyczy)
 5. Autoreferat opisujący osiągnięcia Kandydata
 6. Zaświadczenie o odbyciu szkolenia pedagogicznego (jeżeli dotyczy

Planowane rozstrzygnięcie Konkursu na Wydziale nastąpi do 09 września 2016 r.

W ramach konkursu możliwe jest zaproszenie kandydatów na rozmowę kwalifikacyjna.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2135)
.

 
Konkurs na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego w Instytucie Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji PDF Drukuj Email

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

ogłasza

KONKURS
na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego
(objęcie stanowiska z dniem 1 października 2016 r.)

w Zakładzie Zautomatyzowanych Systemów Produkcyjnych
Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji
na Wydziale Mechanicznym

 

Na podstawie art.114 ust.6 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27.07.2005 r. (z późn. zm.) oraz § 88 Statutu Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki, do konkursu mogą przystąpić osoby, które posiadają:

 • co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny w dyscyplinie automatyka i robotyka, elektronika lub mechatronika,
 • wysoką średnią ocen z toku studiów,
 • predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej,
 • udokumentowaną, praktyczną znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 (średniozaawansowany),
 • umiejętność programowania komputerów (preferowane języki: C/C++/C#, Java),
 • umiejętność programowania sterowników PLC,
 • znajomość zagadnień z zakresu elektroniki,
 • zainteresowania nowoczesnymi technologiami,
 • uprawnienia pedagogiczne (w wyjątkowych przypadkach szkolenie można uzupełnić w pierwszym roku zatrudnienia),
 • dorobek naukowy (nie jest wymagany, ale będzie dodatkowym atutem).

Kandydaci powinni złożyć w Sekretariacie Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Wydziału Mechanicznego PK, 31-864 Kraków, ul. Jana Pawła II budynek A, pokój A403, tel. 12 628-32-50 następujące dokumenty:

 • podanie skierowane do JM Rektora PK;
 • życiorys;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • certyfikaty, zaświadczenia;
 • list motywacyjny.

Termin składania dokumentów upływa: 18.07.2016 r.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale nastąpi do 22.07.2016 r.

W ramach konkursu możliwe jest zaproszenie kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.

Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia testu weryfikującego wiedzę z zakresu przedstawionego w wymaganiach.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.


Prosimy o podpisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2135).

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 70