Mongolska Jurta na terenie Kampusu Wydziału Mechanicznego PK

Drodzy studenci, widzieliście prawdziwą jurtę Mongolską? Będziecie mieli okazję zobaczyć ja na żywo na terenie kampusu Czyżyny tuż przy budynku C. Mieszka w niej niezwykły człowiek podróżnik, himalaista, przedsiębiorca, działacz społeczny, absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej  Politechniki Krakowskiej Piotr Śliwiński. Pan Piotr korzystał z możliwości jakie daje nasza komora techno-klimatyczna znajdująca się na Wydziale Mechanicznym, aklimatyzował się do niskiej temperatury przed wyprawą na Mount Everest, który zdobył w maju 2018 roku.  Zapraszamy Was do zwiedzania Jurty i możliwości poznania ciekawego człowieka.

Więcej o naszym gościu na:  http://www.p82.pl/index.html

 

 
BEZPŁATNE SZKOLENIE Z PROGRAMU 3DS MAX

Zapraszamy studentów Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej do udziału w bezpłatnym certyfikowanym kursie z programu 3ds Max w ramach projektu „REG – region uczący się” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój, nr umowy POWR.03.05.00-00-ZR28/18.

1. W kursie mogą brać udział studenci 4 ostatnich semestrów studiów Ist. oraz studenci studiów IIst.

2. Kurs z racji panującej sytuacji epidemiologicznej będzie realizowany online (Autodesk udostępnia studentom bezpłatnie dostęp do oprogramowania).

3. Planowane terminy:

4. Przed zgłoszeniem należy zapoznać się z regulaminem uczestnictwa w projekcie.

5. Zgłoszenia w formie wypełnionego formularza oraz informację o preferowanym terminie (grupa I/grupa II) należy przesłać do Biura Projektu na adres e – mail (skan): biuro_reg@pk.edu.pl do 18.10.2020r.

6. Po zakwalifikowaniu uczestnik otrzyma komplet wymaganych do uczestnictwa dokumentów.

7. Odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące rekrutacji udziela Biuro Projektu drogą mailową.

Regulamin uczestnictwa