interreg

3DCENTRAL – Smart Engineering and Rapid Prototyping

image_pdfimage_print

Interreg

Program Interreg Europa Środkowa zakłada współpracę ponad granicami państw w Europie Środkowej, aby miasta i regiony stały się lepszym miejscem do życia i pracy. Wzmacnia spójność terytorialną, promuje wewnętrzną integrację oraz poprawia konkurencyjność obszaru Europy Środkowej. Ta transnarodowa współpraca, będąca katalizatorem wdrażania inteligentnych rozwiązań stanowi odpowiedź na regionalne wyzwania w obszarze innowacyjności, gospodarki niskoemisyjnej, środowiska, kultury i transportu.

Założeniem projektu 3DCentral jest stworzenie sieci współpracy regionów innowacji działających w obszarze technologii inteligentnej inżynierii i szybkiego prototypowania poprzez tzw. Osie Wiedzy Europy Środowej (KACE – Knowledge Axis Central Europe). W ramach projektu budowana jest platforma wymiany wiedzy i doświadczeń między ośrodkami naukowo-badawczymi i przemysłowymi w obszarze inżynierii inteligentnej i szybkiego prototypowania. Podejmowane są działania mające na celu stworzenie specjalistycznego programu wsparcia – sieci współpracy pomiędzy regionami, w zakresie obszarów KACE, tj.:

 • Metod i technologii przyrostowych (Additive manufacturing)
 • Projektowania 3D/Inżynierii/Skanowania (3D Design/Engineering/Scanning)
 • Inteligentnych i funkcjonalnych materiałów (Smart and functional materials)
 • Cyfrowego życia (Digital life)
 • Technologii dla zrównoważonej produkcji (Technologies for sustainable manufacturing)
 • Wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistość w produkcji (Virtual and augmented reality for manufacturing)
 • Wartość dodaną w wirtualnych łańcuchach dostaw (Value-added virtual supply chains)
 • Inteligentnych usług (Smart Services)
 • Robotyki (Robotics)
 • Mechatroniki (Mechatronics)

Celem projektu 3DCentral jest:

 • stworzenie Osi Wiedzy Europy Środowej w dziedzinie technologii i innowacji zintegrowanych z europejskimi sieciami doskonałości,
 • umożliwienie zainteresowanym stronom regionalnych systemów innowacji optymalizacji skuteczności ich procesów rozwoju i innowacji,
 • zwiększenie liczby międzynarodowej współpracy w Europie Środkowej w zakresie rozwoju i badań, innowacji, rozwoju biznesu i powiązanych obszarów wdrażania.

W celu zapewnienia wzrostu napędzanego innowacjami i zredukowania występujących różnic na szczeblu regionalnym, koniecznym stało się wzmocnienie powiązań pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w systemach innowacji oraz pomiędzy regionami. Dodatkowo działania te powinny pozytywnie wpłynąć na transfer technologii pomiędzy kluczowymi podmiotami systemów innowacyjności.

Najważniejszym przewidywanym rezultatem projektu jest: „Wzmocnienie powiązań między uczestnikami systemów innowacyjności osiągnięte dzięki współpracy transnarodowej, prowadzące do zwiększenia potencjału innowacyjnego regionów Europy Środkowej”.

Głównymi partnerami projektu są: instytucje badawcze, parki technologiczne, agencje rozwoju biznesu oraz małe i średnie przedsiębiorstwa z: Niemiec, Austrii, Włoch, Słowenii, Węgier i Polski. Należą do nich:

(Rola) – Partner (Miasto – Kraj)
(LP) – IDM Suedtirol Alto Adige (Bolzano – Włochy) – Lider projektu
(PP2) – AFIL – ASSOCIAZIONE FABBRICA INTELLIGENTE LomBARDIA (Brescia – Włochy)
(PP3) – Campus 02 (Graz – Austria)
(PP4) – evolaris next level GMBH (Graz – Austria)
(PP5) – Fraunhofer IWU, Institute for Machine Tools and Forming Technology (Dresden – Niemcy)
(PP6) – Wirtschaftsförderung Region Stuttgart GmbH (Stuttgart – Niemcy)
(PP7) – Tehnoloski Park Ljubljana d.o.o. (Ljubljana – Słowenia)
(PP8) – Pomurski Tehnološki Park (Murska Sobota – Słowenia)
(PP9) – Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület (Győr -Węgry)
(PP10) – Krakowski Park Technologiczny Sp.zo.o. (Kraków – Polska)
(PP11) – Politechnika Krakowska Kraków – Polska)

Projekt pn. „3DCENTRAL – Catalyzing Smart Engineering and Rapid Prototyping” jest realizowany w Instytucie Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europa Środkowa.

Opis projektu

Temat: Wsparcie rozwoju technologii inteligentnej inżynierii i szybkiego prototypowania
Nazwa osi priorytetowej: 1. Współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności Europy Środkowej
Cel szczegółowy: 1.1 Poprawa trwałych powiązań pomiędzy podmiotami środkowoeuropejskich systemów innowacji w celu wzmocnienia regionalnej zdolności innowacyjnej
Rola: Partner Projektu (PP)

A_KielbusKoordynator projektu: dr inż. Anna Kiełbus
email: kielbus@mech.pk.edu.pl
tel.: +48 12 374 32 83

 

Źródło finansowania: Interreg Europa Środkowa
Budżet projektu PK: 136.840,20 € (wartość projektu 1.713.131,51 € )
Data rozpoczęcia: 01/06/2016
Data zakończenia: 30/11/2018
Strona: www.interreg-central.eu/Content.Node/3DCentral.html