Aparatura i Instalacje Przemysłowe

image_pdfimage_print

Aparatura przemysłowa to wszelkiego rodzaju aparaty, maszyny i urządzenia wykorzystywane zarówno w procesach przemysłowych jak i usługach czy życiu codziennym. Na przykład wirówki spotkać można w cukrowni, maszynowni okrętowej, szpitalu, laboratorium ale i w gospodarstwie domowym. Różnią się one wielkością i wykonaniem, ale zasada działania i podstawy konstrukcyjne ich budowy pozostają takie same. To samo można powiedzieć o wielu innych urządzeniach i aparatach spotykanych w codziennym życiu.
Wybierając tę specjalność możesz:

  • mieć dostęp do najnowszych, unikalnych technik i przyrządów pomiarowych, np anemometru laserowego,
  • wykorzystując kamerę cyfrową poznać tajniki filmowania, montażu i komputerowej obróbki obrazu video,
  • nauczyć się projektować i kompletować nie tylko wielkie instalacje przemysłowe ale także wiele drobnych urządzeń codziennego użytku.

W ramach specjalności studenci zapoznają się z nowoczesnymi technikami pomiarowymi oraz metodami komputerowego wspomagania prac inżynierskich. Program zajęć uwzględnia także zasady nowoczesnego zarządzania i marketingu.
Do dyspozycji studentów oddano bogato oprogramowaną sieć komputerową oraz nowocześnie wyposażone laboratoria i specjalistyczną bibliotekę. Katedra Aparatury Przemysłowej, prowadząca specjalność organizuje coroczne wymienne praktyki studenckie w Niemczech i Rosji; zarówno w ośrodkach naukowych jak też przemysłowych.
Studenci specjalności Aparatura i Instalacje Przemysłowe poza podstawową wiedzą inżynierską i umiejętnościami praktycznymi, wspólnymi dla wszystkich specjalności kierunku Mechanika i Budowa Maszyn uzyskują dodatkowo wiedzę w zakresie:

  • zasad budowy, konstrukcji i projektowania aparatury przemysłowej z wykorzystaniem technik CAD/CAM,
  • eksploatacji i remontów maszyn i urządzeń wchodzących w zakres specjalności,
  • projektowania i eksploatacji systemów i urządzeń do ochrony środowiska.

Absolwenci specjalności zajmują wysokie stanowiska zawodowe i kierownicze w wielu gałęziach przemysłu – to ludzie pełni inwencji, mający zdolność kojarzenia faktów z pozornie nie związanych ze sobą dziedzin, posiadający wszechstronne wykształcenie techniczne.
Absolwenci specjalności to projektanci, konstruktorzy, technolodzy i użytkownicy aparatury przemysłowej tj. maszyn i urządzeń służących do magazynowania, rozdrabniania, filtracji, mieszania, odpylania, wymiany ciepła, suszenia, odparowania, destylacji, rektyfikacji itd., które znajdują zastosowanie w przemysłach: spożywczym, chemicznym, farmaceutycznym, maszynowym oraz w wielu innych.
Z racji uniwersalności nabytego wykształcenia znajdują zatrudnienie we wszystkich gałęziach gospodarki; biurach konstrukcyjnych, zakładach przemysłowych, w instytucjach naukowo – badawczych, w szkolnictwie…
Kończąc Aparaturę i Instalacje Przemysłowe masz gwarancję, że łatwo znajdziesz atrakcyjną, odpowiadającą Ci pracę, w której spotkasz starszego kolegę – jednego z ponad 3000 naszych dotychczasowych absolwentów.