Archiwum autora

image_pdfimage_print
Dziekan: prof. dr hab. inż. Leszek Wojnar

Dziekan: prof. dr hab. inż. Leszek Wojnar

Urodzony: 4 kwietnia 1955 r. w Krakowie. Wykształcenie: absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Nowodworskiego w Krakowie (1974) oraz Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej (1979). Studiował wg indywidualnego programu studiów, częściowo...

Symulator wagonu tramwajowego- zdjęcia

Symulator wagonu tramwajowego- zdjęcia

 

Targi AMI 2009 – zdjęcia

Targi AMI 2009 – zdjęcia

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN – studia niestacjonarne; II stopień

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN – studia niestacjonarne; II stopień

     Studia trwają 3 semestry. Naukę podejmuje się na wybranej, jednej z poniższych siedmiu, specjalności: 1. Aparatura i Instalacje Przemysłowe (AiIP). 2. Budowa Środków Transportu Szynowego (BSTS).3. Budowa i Badania...

AiR – studia niestacjonarne II stopnia

AiR – studia niestacjonarne II stopnia

    Studia trwają 3 semestry. Naukę podejmuje się na wybranej, jednej z poniższych czterech, specjalności: 1. Automatyzacja Systemów Wytwarzania.2 .Technologie Informacyjne w Systemach Produkcyjnych.3. Sterowanie i Monitoring Maszyn i Urządzeń.4....

ENERGETYKA –  studia niestacjonarne; I stopień

ENERGETYKA – studia niestacjonarne; I stopień

Studia trwają 7 semestrów.W trakcie studiów możliwe są do wyboru cztery specjalności: 1. Energetyka Odnawialna (EO).2. Silniki Spalinowe (SS).3. Systemy i Urządzenia Energetyczne (SiUE).4. Urządzenia i Instalacje Ochrony Środowiska (UiIOS)...

TRANSPORT – studia niestacjonarne; I stopień

TRANSPORT – studia niestacjonarne; I stopień

Studia trwają 7 semestrów.W trakcie studiów możliwe są do wyboru cztery specjalności: 1. Logistyka i Spedycja (LiS).2. Eksploatacja Pojazdów Samochodowych (EPS).3. Eksploatacja i Zarządzanie w Transporcie (EiZwT).4. Systemy i Urządzenia...

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN – studia niestacjonarne; I stopień

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN – studia niestacjonarne; I stopień

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym opisem kierunku:1. CELE KSZTAŁCENIA I PROFIL ABSOLWENTA. 2. PLANY STUDIÓW:- PLAN PODSTAWOWY - PLAN SPECJALNOŚCI:- AiIP- BSTS- BiBPS- IM- UChiK- MKM  - SS3. SYLABUSY:...

AiR – studia niestacjonarne I stopnia

AiR – studia niestacjonarne I stopnia

            Studia trwają 7 semestrów. W trakcie studiów możliwe są do wyboru cztery specjalności: 1. Automatyzacja Systemów Wytwarzania.2. Technologie Informacyjne w Systemach Produkcyjnych.3. Sterowanie i Monitoring Maszyn i Urządzeń.4....

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN – studia stacjonarne; II stopień

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN – studia stacjonarne; II stopień

Studia trwają 3 semestry. Naukę podejmuje się na wybranej, jednej z poniższych ośmiu, specjalności:1. Aparatura i Instalacje Przemysłowe (AiIP). 2. Budowa Środków Transportu Szynowego (BSTS).3 .Budowa i Badania Pojazdów Samochodowych...

AiR – studia stacjonarne II stopnia

AiR – studia stacjonarne II stopnia

            Studia trwają 3 semestry. Naukę podejmuje się na wybranej, jednej z poniższych czterech, specjalności: 1. Automatyzacja Systemów Wytwarzania.2 .Technologie Informacyjne w Systemach Produkcyjnych.3. Sterowanie...

Specjalności na kierunku ZiIP

Specjalności na kierunku ZiIP

W trakcie studiów możliwe są do wyboru cztery  specjalności: 1.Inżynieria jakości i współrzędnościowa technika pomiarowa (IJiWTP)2. Inżynieria wytwarzania (IW)3. Inżynieria zarządzania (IZ)4.Inżynieria mediów elektronicznych (IME)5. Inżynieria produkcji środków transportu masowego...