Archiwum autora

image_pdfimage_print
Regulamin praktyk

Regulamin praktyk

Regulamin realizacji praktyk programowych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej     §1 Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają: Praktyka programowa – wymagana programem studiów forma rozwoju i sprawdzenia umiejętności praktycznych studenta w...

Dzienniki

Dzienniki

Automatyka i Robotyka Automatyzacja Systemów Wytwarzania Mechatronika Sterowanie i Monitoring Maszyn i Urządzeń Technologie Informacyjne w Systemach Produkcyjnych Energetyka Systemy i Urządzenia Energetyczne Energetyka Odnawialna Informatyka Stosowana Informatyka Stosowana Inżynieria...

Opiekunowie praktyk

Opiekunowie praktyk

  Automatyka i Robotyka Opiekun praktyk dla kierunku: dr inż. Adam Słota   Mechatronika 13A5 - dr hab. inż. Józef Tutaj, prof. PK; pokój G150; tel.: 33-23 Sterowanie i monitoring maszyn...

Adresy podmiotów gospodarczych

Adresy podmiotów gospodarczych

Wykaz podmiotów gospodarczych realizujących praktyki programowe w roku akademickim 2018/2019 Firma kod pocztowy miejscowość województwo adres CAOLIN Sp. z o. o. 26-300 Adamów łódzkie ul. Przemysłowa 7 Dariusz Staszczyk ADS...

Druki

Druki

Druk porozumienia w sprawie praktyki indywidualnej 2020-2021 Druk porozumienia w sprawie praktyki grupowej 2020-2021; Załącznik nr 2 Lista studentów Oświadczenie w przypadku praktyk realizowanych w czasie zajęć dydaktycznych Klauzula informacyjna RODO

Oferty praktyk i staży

Oferty praktyk i staży

UNIWHEELS - UNITED WHEELS GROUP

Program praktyk

Program praktyk

Automatyka i Robotyka Automatyzacja Systemów Wytwarzania Mechatronika Sterowanie i Monitoring Maszyn i Urządzeń Technologie Informacyjne w Systemach Produkcyjnych Energetyka Systemy i Urządzenia Energetyczne Energetyka Odnawialna Informatyka Stosowana Informatyka Stosowana Inżynieria...

Profile

Profile

Automatyka i Robotyka 13A1 - Automatyzacja Systemów Wytwarzania 13A5 -   Mechatronika 13A4 - Sterowanie i Monitoring Maszyn i Urządzeń 13A6,83A6 - Technologie Informacyjne w Systemach Produkcyjnych Informatyka Stosowana 13K - bez...

ENERGETYKA –  studia niestacjonarne; II stopień

ENERGETYKA – studia niestacjonarne; II stopień

Studia trwają 3 semestry. Naukę podejmuje się na wybranej, jednej z poniższych pięciu, specjalności: 1. Klimatyzacja, Wentylacja i Ochrona Powietrza (KWiOP).2. Silniki Spalinowe (SS).3. Systemy i Urządzenia Energetyczne (SiUE).4. Urządzenia...

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – studia niestacjonarne; II stopień

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – studia niestacjonarne; II stopień

Studia trwają 3 semestry. Naukę podejmuje się na wybranej, jednej z poniższych czterech, specjalności: 1. Zarządzanie Jakością.2. Zarządzanie Mediami Elektronicznymi.3. Zarządzanie Produkcją.4. Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Zapraszamy do zapoznania się z poniższym...

TRANSPORT – studia niestacjonarne; II stopień

TRANSPORT – studia niestacjonarne; II stopień

Studia trwają 3 semestry. Naukę podejmuje się na wybranej, jednej z poniższych trzech, specjalności: 1. Eksploatacja i Mechatronika Samochodów (EiMS).2. Eksploatacja i Zarządzanie w Transporcie (EiZwT).3. Logistyka i Spedycja (LiS).4. Systemy...

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – studia niestacjonarne; I stopień

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – studia niestacjonarne; I stopień

Studia trwają 7 semestrów. W trakcie studiów możliwe są do wyboru cztery  specjalności: 1. Zarządzanie Jakością.2. Zarządzanie Mediami Elektronicznymi.3. Zarządzanie Produkcją.4. Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Zapraszamy do zapoznania się z poniższym opisem...