Archiwum autora

image_pdfimage_print
Procedura obiegu dokumentów wymaganych do egzaminu dyplomowego na Wydziale Mechanicznym w seme

Procedura obiegu dokumentów wymaganych do egzaminu dyplomowego na Wydziale Mechanicznym w semestrze letnim roku akad. 2020/2021

Student wysyła do sekretariatu jednostki organizacyjnej, w której prowadzona jest specjalność, z kopią do promotora wiadomość mailową z wnioskiem o przystąpienie do egzaminu dyplomowego nie później niż na 9 dni...

Regulamin egzaminu dyplomowego na Politechnice Krakowskiej

Regulamin egzaminu dyplomowego na Politechnice Krakowskiej

  Ukończenie studiów następuje z dniem złożenia egzaminu dyplomowego. Egzamin dyplomowy składa się z: 1) prezentacji pracy dyplomowej; 2) odpowiedzi na pytania komisji egzaminu dyplomowego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego...

Kierunki na studiach stacjonarnych I stopnia

Kierunki na studiach stacjonarnych I stopnia

  Kierunki uruchamiane na Wydziale Mechanicznym w roku akademickim 2016/2017 W roku akademickim 2016/17 Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowska oferuje studia I stopnia na następujących kierunkach studiów: Automatyka i Robotyka Energetyka...

Lista zdających egzamin na kierunek Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

Lista zdających egzamin na kierunek Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

Lista osób zdających egzamin wstępny na kierunekInżynieria Wzornictwa Przemysłowegow roku akademickim 2014/15godz. 9:00, sala 7 Lp Nazwisko i Imię 1 BADOŃ ANITA Ewa 2 BARLIK AGATA ZUZANNA 3 BĄCALSKI BŁAŻEJ...

Wyniki egzaminu na kierunek Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

Wyniki egzaminu na kierunek Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

Wydział MechanicznyInżynieria Wzornictwa PrzemysłowegoWyniki egzaminu praktycznego i portfoliow roku akademickim 2014/15system studiów: stacjonarnerodzaj studiów: I stopnia   Lp. Nazwisko i Imię Egzamin praktyczny Portfolio 1 BADOŃ ANITA Ewa 31 40...

Wyniki testu sprawdzającego posiadane kwalifikacje I stopnia

Wyniki testu sprawdzającego posiadane kwalifikacje I stopnia

Wydział MechanicznyWyniki testu sprawdzającego kwalifikacje I stopniarok akademicki 2015/16system studiów: niestacjonarnerodzaj studiów: II stopnia Lp. Imię Nazwisko Kierunek Wynik punktowy 1 SZYMON BATKO Inżynieria produkcji 9 2 ARTUR BIŁKA Inżynieria...

Kierunki na studiach stacjonarnych II stopnia

Kierunki na studiach stacjonarnych II stopnia

Kierunki i specjalności uruchamiane na Wydziale Mechanicznym w roku akademickim 2014/2015 (rozpoczynające się w semestrze letnim) W roku akademickim 2014/15 Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej oferuje studia stacjonarne II stopnia na...

Studia na Wydziale Mechanicznym

Studia na Wydziale Mechanicznym

Zakończyła się rekrutacja na studia prowadzone na Wydziale Mechanicznym Politechniki krakowskiej w roku akad. 201/2012. (więcej…)

Studia na Wydziale Mechanicznym

Studia na Wydziale Mechanicznym

Wydział Mechaniczny oferuje możliwość studiowania w dwóch trybach: STUDIA STACJONARNE (bezpłatne) – zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku STUDIA NIESTACJONARNE (płatne) – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele...

Kierunki na studiach stacjonarnych I stopnia

Kierunki na studiach stacjonarnych I stopnia

  Kierunki uruchamiane na Wydziale Mechanicznym w roku akademickim 2015/2016 W roku akademickim 2015/16 Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej oferuje studia I stopnia na następujących kierunkach studiów: Automatyka i Robotyka Energetyka...

Dokumenty składane przez kandydatów na studia I stopnia

Dokumenty składane przez kandydatów na studia I stopnia

Kandydaci na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych rejestrują się drogą elektroniczną, a następnie składają komplet dokumentów w wydziałowych komisjach rekrutacyjnych (WKR) w terminach podanych w harmonogramie rekrutacji ustalonym przez Rektora...