AUTOMATYKA I ROBOTYKA – studia I stopnia

image_pdfimage_print

    Studia na tym kierunku umożliwiają wykształcenie specjalistów posiadających wiedzę i umiejętności konieczne do zrozumienia zagadnień z zakresu informatyki, analizy sygnałów, regulacji automatycznej, robotyki oraz algorytmów decyzyjnych i obliczeniowych. 

Zgodnie z zaleceniami standardów nauczania na studiach pierwszego stopnia nie przewiduje się specjalności, co ma tę zaletę, że umożliwia ogólne kształtowanie umiejętności studenta.

Istnieją jednakże cztery profile dyplomowania:

  1. Automatyzacja systemów wytwarzania.
  2. Technologie informacyjne w systemach produkcyjnych.
  3. Sterowanie i monitoring maszyn i urządzeń
  4. Mechatronika.

Po ukończeniu studiów absolwenci są przygotowani do:

  • użytkowania sprzętu komputerowego oraz profesjonalnego oprogramowania inżynierskiego, a także opracowywania własnych, aplikacji programowych oraz programowania sterowników PLC i CNC
  • wykorzystania sieci komputerowych i sieci przemysłowych przy eksploatacji i projektowaniu układów automatyki
  • użytkowania systemów sterowania oraz systemów wspomagania decyzji
  • projektowania, uruchamiania i eksploatacji systemów automatyki i robotyki w różnych zastosowaniach
  • podjęcia studiów drugiego stopnia

Absolwenci studiów powinni znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia.

Warto zaglądnąć na strony: http://m6.mech.pk.edu.pl/air/  i   http://m6.mech.pk.edu.pl/