1

Badania funkcjonale prototypu śmigłowca PZLSW-4

w warunkach obniżonej temperatury do minus 40C.