Bezpłatne studia częściowe w Japonii

image_pdfimage_print
Informujemy o możliwości wyjazdu na *bezpłatne studia częściowe* do Kitami Institute of Technology w Japonii (semestr zimowy roku akademickiego 2017-2018, brak dofinansowania, wszelkie koszty związane z wizą, ubezpieczeniem, przelotem i pobytem w Japonii pokrywa student). Studenci wszystkich wydziałów PK z wyjątkiem Wydziału Architektury zainteresowani wyjazdem do Kitami Institute of Technology proszeni są o złożenie w  terminie*do 19 kwietnia 2017 r.*(środa) następujących dokumentów, niezbędnych do selekcji na poziomie uczelnianym:
 1. podanie o wyjazd kierowane do Prorektora ds. Kształcenia dr hab. inż. Jerzego Zająca, prof. PK z uzasadnieniem (składane w Dziale Współpracy Międzynarodowej PK, ul. Warszawska 24, bud. WIiTCh, wejście od ul. Szlak 44), 2. wstępna zgoda na wyjazd wydana przez Wydziałowego Koordynatora Wymian lub Dziekana macierzystego wydziału (na piśmie), 3. średnia ocen z dotychczasowego toku studiów potwierdzona przez Dziekanat (dopuszcza się wydruk z Wirtualnego Dziekanatu) 4. potwierdzone kompetencje językowe (oficjalny certyfikat np. FCE, CAE, CPE, TOEIC 785, IELTS 5,5, a w przypadku braku posiadania takiego certyfikatu, zaświadczenie ze Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych PK w języku angielskim potwierdzające znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną naukę na uczelni wyższej w tym języku). Preferowany jest oficjalny certyfikat.  Dokumenty należy złożyć w *Dziale Współpracy Międzynarodowej – budynek WIiTCH – wejście od ul. Szlak (naprzeciwko adresu ul. Szlak 57);*godziny przyjmowania studentów - 10.00 -13.00.