Bezpieczeństwo Maszyn, Urządzeń i Systemów Energetycznych

image_pdfimage_print

Absolwenci specjalności Bezpieczeństwo Maszyn, Urządzeń i Systemów Energetycznych posiadają wiedzę w zakresie technologii energetycznych, projektowania maszyn i urządzeń energetycznych oraz wiedzę z obszaru bezpieczeństwa maszyn, konstrukcji, urządzeń i instalacji technicznych.
Podstawowym obszarem bezpiecznej eksploatacji obiektu technicznego są działania i środki mające na celu zapobieganie powstawaniu i rozwojowi sytuacji awaryjnych oraz minimalizację ich skutków. Różne warianty rozwoju sytuacji awaryjnych pozwalają dobrać rodzaj i parametry urządzeń technicznych oraz opracować zasady postępowania, których zadaniem jest zapobieganie awariom.
Absolwenci uzyskują wiedzę i umiejętności wymagane do pracy jako specjalista i ekspert do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Daje to możliwość zatrudnienia w różnorodnych firmach państwowych i prywatnych, a także szansę prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej.