Bezpieczeństwo Transportu Drogowego

image_pdfimage_print

Absolwenci tej specjalności będą posiadali podstawową wiedzę z zakresu budowy pojazdów samochodowych ze szczególnym uwzględnieniem elementów bezpieczeństwa czynnego i biernego, infrastruktury drogowej, zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, przewozu materiałów niebezpiecznych i obiektów wielkogabarytowych. W czasie studiów poznają również problematykę ekologicznych i prawnych aspektów transportu, rzeczoznawstwa samochodowego i rekonstrukcji wypadków drogowych.
W toku studiów, podczas ćwiczeń i zajęć laboratoryjnych studenci uczestniczą w badaniach diagnostycznych i trakcyjnych samochodów. Poznają komputerowe programy symulacji ruchu pojazdów samochodowych i analizy przebiegu wypadków drogowych. Poszerzają również swoją wiedzę o zagadnienia mechaniki i biomechaniki zderzeń. Zajęcia te prowadzą między innymi specjaliści posiadający uprawnienia rzeczoznawcze z zakresu techniki samochodowej i ruchu drogowego oraz biegli sądowi.
Zdobyta podczas studiów wiedza pozwoli absolwentom ubiegać się o pracę w przedsiębiorstwach transportowych, ubezpieczeniowych, Policji oraz Inspekcji Transportu Drogowego.