Energetyka

image_pdfimage_print
Szkoła Letnia WM PK 2019

Szkoła Letnia WM PK 2019

Szkoła Letnia WM PK 2019Computational Fluid Dynamics Modeling of Power Engineering Devices Zapraszamy do zapisów na kurs Computational Fluid Dynamics Modeling of Power Engineering Devices organizowany przez Instytut Maszyn i...

Studia II stopnia (magisterskie)

Studia II stopnia (magisterskie)

Studia trwają 3 semestry. Naukę podejmuje się na wybranej, jednej z poniższych trzech, specjalności: 1. Energetyka Odnawialna (EO). 2. Klimatyzacja, Wentylacja i Ochrona Powietrza (KWiOP) 3. Systemy i Urządzenia Energetyczne...

O kierunku Energetyka

O kierunku Energetyka

Kierunek Energetyka jest kierunkiem międzywydziałowym. Zajęcia dla studentów prowadzone są na Wydziale Mechanicznym oraz na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej. Studia zapewniają wykształcenie specjalistów posiadających podstawową wiedzę z zakresu techniki...

Studia I stopnia (inżynierskie)

Studia I stopnia (inżynierskie)

Od roku akademickiego 2014/2015 na wszystkich kierunkach prowadzonych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, a więc także na kierunku Energetyka, uruchamiane są w ramach studiów I stopnia, wyłącznie studia stacjonarne.  ...

Urządzenia i Instalacje Ochrony Środowiska

Urządzenia i Instalacje Ochrony Środowiska

Absolwent specjalności Urządzenia i Instalacje Ochrony Środowiska jest przygotowany do: projektowania, budowy, eksploatacji, pomiarów oraz prac naukowo badawczych w zakresie systemów i urządzeń do ochrony środowiska, a także realizacji zadań...

Systemy i Urządzenia Energetyczne

Systemy i Urządzenia Energetyczne

Absolwenci specjalności Systemy i Urządzenia Energetyczne posiadają wykształcenie w zakresie technologii energetycznych, projektowania maszyn i urządzeń energetycznych oraz przesyłu i dystrybucji energii cieplnej i elektrycznej.Dużą wiedzę zdobywają w zakresie ciepłownictwa...

Silniki Spalinowe

Silniki Spalinowe

Program studiów na specjalności Silniki Spalinowa umożliwia rozwinięcie ogólnych inżynierskich umiejętności w dziedzinie budowy maszyn, w oparciu o wiedzę podstawową zdobytą na poprzednich latach studiów i zastosowaniu tej wiedzy w...

Energetyka Odnawialna

Energetyka Odnawialna

Przyszłość energetyki, w świetle zmian wprowadzanych w krajach Unii Europejskiej i tendencjami zmian wprowadzanych w energetyce światowej, związana będzie z odnawialnymi źródłami energii. Procesy zmian przyspieszają nie tylko względy ekologiczne...

ENERGETYKA –  studia niestacjonarne; II stopień

ENERGETYKA – studia niestacjonarne; II stopień

Studia trwają 3 semestry. Naukę podejmuje się na wybranej, jednej z poniższych pięciu, specjalności: 1. Klimatyzacja, Wentylacja i Ochrona Powietrza (KWiOP).2. Silniki Spalinowe (SS).3. Systemy i Urządzenia Energetyczne (SiUE).4. Urządzenia...

ENERGETYKA –  studia niestacjonarne; I stopień

ENERGETYKA – studia niestacjonarne; I stopień

Studia trwają 7 semestrów.W trakcie studiów możliwe są do wyboru cztery specjalności: 1. Energetyka Odnawialna (EO).2. Silniki Spalinowe (SS).3. Systemy i Urządzenia Energetyczne (SiUE).4. Urządzenia i Instalacje Ochrony Środowiska (UiIOS)...

ENERGETYKA –  studia stacjonarne; II stopień

ENERGETYKA – studia stacjonarne; II stopień

Studia trwają 3 semestry. Naukę podejmuje się na wybranej, jednej z poniższych pięciu, specjalności: 1. Klimatyzacja, Wentylacja i Ochrona Powietrza (KWiOP).2. Silniki Spalinowe (SS).3. Systemy i Urządzenia Energetyczne (SiUE).4. Urządzenia...

Specjalności na Energetyce

Specjalności na Energetyce

W trakcie studiów możliwe są do wyboru cztery specjalności: 1. Energetyka Odnawialna (EO).2. Silniki Spalinowe (SS).3. Systemy i Urządzenia Energetyczne (SiUE).4. Urządzenia i Instalacje Ochrony Środowiska (UiIOS)