1

Rozdanie dyplomów – 12.04.2019 r.
Konkurs wzornictwa „Równowaga”

Projekt Arting 2017

Konkurs wzornictwa przemysłowego Projekt Arting 2017 pod tytułem "Równowaga" – katalog projektów

Opublikowany przez Wydział Mechaniczny PK Czwartek, 26 kwietnia 2018
Dyplomy inżynierskie – 6.04.2018 r.
Dzień Wynalazków 2018
Uroczyste rozdanie dyplomów 26 kwietnia 2017 roku

Foto: Jan Zych
Wydział Mechaniczny nagrodzony certyfikatem „Studia z przyszłością”

Decyzją Komisji Certyfikacyjnej Ogólnopolskiego Konkursu Programu Akredytacyjnego „Studia z przyszłością”

kierunek studiów „Energetyka studia II stopnia” uzyskał certyfikat i znak jakości „Studia z przyszłością” oraz certyfikat nadzwyczajny „Laur Innowacji”.

Celem Programu „Studia z Przyszłością” jest promocja kierunków studiów, które wyróżniają się na rynku nowoczesnością koncepcji kształcenia, jakością realizowanego programu oraz skutecznością w edukowaniu dla rynku pracy. Konkurs służy również promowaniu najbardziej innowacyjnych, oryginalnych i wartościowych merytorycznie pomysłów na kształcenie studentów – kształcenie z uwzględnieniem oczekiwań interesariuszy zewnętrznych uczelni. Znak Jakości „Studia z Przyszłością” otrzymają kierunki studiów, które swoje programy opierają na trzech filarach: dążeniu do przekazywania aktualnej, nowoczesnej wiedzy, kreowaniu umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców oraz inwestowaniu w najwyższą jakość edukacji.

Certyfikat akredytacyjny „Studia z Przyszłością”

Kierunki studiów, które w toku oceny w Programie „Studia z Przyszłością” uzyskają łącznie co najmniej 85 punktów rankingowych (na 120 maksymalnych), otrzymują Certyfikat Akredytacyjny „Studia z Przyszłością” – znak jakości, który potwierdza, że w opinii Komisji Eksperckiej dany kierunek realizowany jest według nowoczesnego i innowacyjnego programu kształcenia, dobrze odpowiadającego na potrzeby rynku pracy. Znak ten jest świadectwem najwyższej jakości studiów.

Wyróżnienia nadzwyczajne dla najlepszych kierunków

Organizatorzy Programu „Studia z Przyszłością” przewidują również przyznanie dodatkowych wyróżnień w postaci Certyfikatów Nadzwyczajnych za wdrożenie najbardziej innowacyjnych i unikalnych rozwiązań w zakresie bazy materialnej i technologii wspierających proces dydaktyczny (m.in. wyposażenie laboratoriów, systemy elektroniczne wspomagające dydaktykę akademicką) oraz wyróżnień za wzorowe umiędzynarodowienie studiów i współpracę z zagranicą.
NEWAG daje stypendia najzdolniejszym studentom PK

Spółka NEWAG IP Management, należąca do Grupy NEWAG aby wspierać najzdolniejszych i najbardziej zaangażowanych studentów interesujących się transportem szynowym ufundowała stypendia dla studentów Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Finansowe wsparcie w wysokości 1100 zł netto miesięcznie jest przyznawane na jeden semestr, ale można je otrzymać na dłuższy okres pod warunkiem wcześniejszego zaliczenia stażu i uzyskania co najmniej 4,5 z średniej ocen semestralnych.

Pierwszymi stypendystami Newagu zostali studenci prowadzonej przez Instytut Pojazdów Szynowych Wydziału Mechanicznego specjalności Inżynieria Produkcji Środków Transportu Masowego: Elżbieta Bołoz, Natalia Grzyb, Marek Kalinowski i Daniel Statucki.

 

Wręczenie stypendiów odbyło się 14 marca br. w krakowskim biurze konstrukcyjnym NEWAG przy ul. Klimeckiego. Tam też, lub w siedzibie w Nowym Sączu, stypendyści odbędą semestralny staż zawodowy, wykonując pod okiem opiekunów konkretne zadania. Będą one związane w dużej mierze z projektowaniem i rozwojem dokumentacji technicznej pojazdów kolejowych oraz ich produkcją – przede wszystkim właśnie w tej dziedzinie studenci będą zdobywać umiejętności i kompetencje zawodowe, które w przyszłości zaowocują dobrą pracą w renomowanym przedsiębiorstwie. Przygotowany przez NEWAG program stypendialny „Prodesse in posterum” wybiega zatem w przyszłość i dzięki niemu młodzi zdolni studenci Politechniki Krakowskiej mają szansę na rozwój osobisty i zawodowy. Idąc za tą myślą Instytut Pojazdów Szynowych Politechniki Krakowskiej przy współpracy z firmą NEWAG otwiera od przyszłego roku nową, prowadzoną na kierunku Transport specjalność: Inżynieria Pojazdów Szynowych wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na pracowników w sektorze transportu kolejowego.

W uroczystym wręczeniu 14 marca pierwszych stypendiów uczestniczyli: Prezes NEWAG IP Józef Michalik, Dyrekcja Instytutu Pojazdów Szynowych oraz Maciej Górowski – Kierownik Działu Badań i Rozwoju w firmie NEWAG, będący jednocześnie koordynatorem programu stypendialnego.

Kolejną edycję programu stypendialnego firma NEWAG zaplanowała na początek roku akademickiego 2017/2018.

http://inforail.pl/newag-daje-najzdolniejszym-studentom-stypendia_more_93412.html

http://m8.mech.pk.edu.pl/index.php/pl/
Odwiedziny CERN

Politechnika Krakowska i Europejska Organizacja Badań Jądrowych (CERN) współpracuje już ponad 25 lat. Kolejne, długoterminowe porozumienie w tej sprawie zostało zawarte w czerwcu 2015 r. Umowa obejmuje wszystkie jednostki uczelni i podsumowuje wspólne działania, otwierając przed partnerami nowe możliwości kooperacji w obszarze badań o fundamentalnym znaczeniu dla światowej nauki.


Współpraca PK z CERN rozpoczęła się w 1990 r., wówczas dr inż. Tadeusz Kurtyka, pierwszy naukowiec z Politechniki, wziął udział w pionierskich pracach prowadzonych w CERN nad koncepcją Wielkiego Zderzacza Hadronów (Large Hadron Collider). Od 1997 r. pracownicy naukowi PK zaczęli na bieżąco uczestniczyć w projektach związanych z rozwijaniem koncepcji akceleratora LHC. W czerwcu 2011 r. Politechnika Krakowska i CERN podpisały pierwszą oficjalną umową o współpracy.


W ciągu 25 lat współpracy z CERN naukowcy Politechniki zajmowali się takimi zagadnieniami jak: rozwijanie struktury magnesów dipolowych, projektowanie urządzeń typu ekrany termiczne i systemy chłodzenia, rozwijanie koncepcji linii nadprzewodzącej służącej do zasilania i sterowania magnesami korekcyjnymi, struktura połączeń nadprzewodników. Ważna grupa prac dotyczyła opracowania unikatowego systemu kompensacji termomechanicznej akceleratora pracującego w ekstremalnie niskich temperaturach oraz programu optymalizacji stref połączeń magnesów nadprzewodzących.


Przełomowym osiągnięciem uczonych z PK było także wprowadzenie do projektowania akceleratorów cząstek elementarnych analizy opartej na funkcji niezawodności, która do tej pory nie była stosowana na szerszą skalę w tej dziedzinie.


Efektem współpracy specjalistów z Politechniki Krakowskiej z CERN oprócz innowacyjnych rozwiązań badawczych są sukcesy naukowe, publikacje i raporty techniczne oraz różne formy stażów dla studentów i pracowników Politechniki, niektórzy związali dalszą karierę naukową z CERN.


Europejska Organizacja Badań Jądrowych jest jednym z najbardziej prestiżowych ośrodków naukowych świata. Z CERN związanych jest 200 Polaków, głównie naukowców i inżynierów, a 66 jest tam zatrudnionych. Łącznie pracuje tam około 2,4 tys. osób.


Oficjalnie Polska stała się członkiem Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w 1991 r. Politechnika Krakowska była jedną z pierwszych uczelni w Polsce, które zostały zaproszone przez CERN do zawarcia formalnego porozumienia.

 

4 kwietnia JM Rektor PK – prof. Jan Kazior, Dziekan Wydziału Mechnicznego prof. Jerzy Sładek, prof. Błażej Skoczeń i dr. inż Ryszard Kantor odwiedzili Europejską Organizacje Badań Jądrowych w Genewie.
Grand Prix Wydziału Mechanicznego – 28.02.2017
Fotorelacja z odwiedzin gimnazjum nr 17 na WM
Bal Mechanika 2017
Inauguracja 2016/17 na Wydziale – galeria

WIĘCEJ ZDJĘĆ