Inżynieria Bezpieczeństwa

image_pdfimage_print
O kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa Politechniki Krakowskiej

O kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa Politechniki Krakowskiej

  Kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa został utworzony na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej w roku akademickim 2008/2009 na wyraźne zapotrzebowanie ze strony przemysłu na specjalistów z tej dziedziny. W pierwszym okresie studiów...

Baza laboratoryjna

Baza laboratoryjna

  1. W trakcie studiów będziesz miał okazję zaznajomić się z nowoczesnymi instalacjami do ochrony środowiska: oczyszczalnią ścieków, spalarnią odpadów, instalacją do oczyszczania gazów odlotowych itp.   2. Stanowiska laboratoryjne...

Studia II stopnia (magisterskie)

Studia II stopnia (magisterskie)

Na Wydziale Mechanicznym nie ma studiów II stopnia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa. Absolwenci studiów I stopnia mogą kontynuować naukę na jednej z pokrewnych specjalności, ukierunkowując nabytą wiedzę na wybraną dziedzinę....

Studia II stopnia

Studia II stopnia

W chwili obecnej na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa nie są prowadzone studia II stopnia.

Baza laboratoryjna

Baza laboratoryjna

W ramach kierunku Inżynieria bezpieczeństwa posiadamy nowoczesne  i dobrze wyposażone laboratoria, które są wykorzystywane do badań doświadczalnych oraz do celów dydaktycznych. Najciekawsze laboratoria poszczególnych specjalności to: Bezpieczeństwo pracy i środowiska:...

Bezpieczeństwo Transportu Drogowego

Bezpieczeństwo Transportu Drogowego

Absolwenci tej specjalności będą posiadali podstawową wiedzę z zakresu budowy pojazdów samochodowych ze szczególnym uwzględnieniem elementów bezpieczeństwa czynnego i biernego, infrastruktury drogowej, zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, przewozu materiałów niebezpiecznych i...

Bezpieczeństwo Pracy i Środowiska

Bezpieczeństwo Pracy i Środowiska

Absolwent specjalności posiada wiedzę specjalistyczną z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na poziomie wymagań dla pracownika służb bhp. Posiada znajomość aktów prawnych dotyczącego bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska naturalnego.Podczas nauki...

Bezpieczeństwo Maszyn, Urządzeń i Systemów Energetycznych

Bezpieczeństwo Maszyn, Urządzeń i Systemów Energetycznych

Absolwenci specjalności Bezpieczeństwo Maszyn, Urządzeń i Systemów Energetycznych posiadają wiedzę w zakresie technologii energetycznych, projektowania maszyn i urządzeń energetycznych oraz wiedzę z obszaru bezpieczeństwa maszyn, konstrukcji, urządzeń i instalacji technicznych.Podstawowym...

Inżynieria Bezpieczeństwa – studia niestacjonarne; I stopień

Inżynieria Bezpieczeństwa – studia niestacjonarne; I stopień

Studia trwają 7 semestrów. W trakcie studiów możliwe są do wyboru trzy specjalności: 1. Bezpieczeństwo Maszyn, Urządzeń i Systemów Energetycznych (BMUiSE).2. Bezpieczeństwo Pracy i Środowiska (BPiS).3. Bezpieczeństwo Transportu Drogowego (BTD)....

O kierunku

O kierunku

Zapraszamy do podjęcia studiów na kierunku:INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWAStudia na kierunku kształcą specjalistów posiadających podstawową wiedzę z zakresu bezpieczeństwa zintegrowanego w skład którego wchodzą:• bezpieczeństwo człowieka,• bezpieczeństwo środowiska naturalnego,• bezpieczeństwo procesowe.Absolwent kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa będzie...

Specjalności na Inżynierii Bezpieczeństwa

Specjalności na Inżynierii Bezpieczeństwa

W trakcie studiów możliwe są do wyboru trzy specjalności: Bezpieczeństwo Maszyn, Urządzeń i Systemów Energetycznych (BMUiSE). Bezpieczeństwo Pracy i Środowiska (BPiS). Bezpieczeństwo Transportu Drogowego (BTD).