Inżynieria Bezpieczeństwa

image_pdfimage_print
Studia II stopnia (magisterskie)

Studia II stopnia (magisterskie)

Na Wydziale Mechanicznym nie ma studiów II stopnia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa. Absolwenci studiów I stopnia mogą kontynuować naukę na jednej z pokrewnych specjalności, ukierunkowując nabytą wiedzę na wybraną dziedzinę....

O kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa Politechniki Krakowskiej

O kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa Politechniki Krakowskiej

  Kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa został utworzony na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej w roku akademickim 2008/2009 na wyraźne zapotrzebowanie ze strony przemysłu na specjalistów z tej dziedziny. W pierwszym okresie studiów...

Baza laboratoryjna

Baza laboratoryjna

  1. W trakcie studiów będziesz miał okazję zaznajomić się z nowoczesnymi instalacjami do ochrony środowiska: oczyszczalnią ścieków, spalarnią odpadów, instalacją do oczyszczania gazów odlotowych itp.   2. Stanowiska laboratoryjne...

Studia II stopnia

Studia II stopnia

W chwili obecnej na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa nie są prowadzone studia II stopnia.

Baza laboratoryjna

Baza laboratoryjna

W ramach kierunku Inżynieria bezpieczeństwa posiadamy nowoczesne  i dobrze wyposażone laboratoria, które są wykorzystywane do badań doświadczalnych oraz do celów dydaktycznych. Najciekawsze laboratoria poszczególnych specjalności to: Bezpieczeństwo pracy i środowiska:...

Bezpieczeństwo Transportu Drogowego

Bezpieczeństwo Transportu Drogowego

Absolwenci tej specjalności będą posiadali podstawową wiedzę z zakresu budowy pojazdów samochodowych ze szczególnym uwzględnieniem elementów bezpieczeństwa czynnego i biernego, infrastruktury drogowej, zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, przewozu materiałów niebezpiecznych i...

Bezpieczeństwo Pracy i Środowiska

Bezpieczeństwo Pracy i Środowiska

Absolwent specjalności posiada wiedzę specjalistyczną z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na poziomie wymagań dla pracownika służb bhp. Posiada znajomość aktów prawnych dotyczącego bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska naturalnego.Podczas nauki...

Bezpieczeństwo Maszyn, Urządzeń i Systemów Energetycznych

Bezpieczeństwo Maszyn, Urządzeń i Systemów Energetycznych

Absolwenci specjalności Bezpieczeństwo Maszyn, Urządzeń i Systemów Energetycznych posiadają wiedzę w zakresie technologii energetycznych, projektowania maszyn i urządzeń energetycznych oraz wiedzę z obszaru bezpieczeństwa maszyn, konstrukcji, urządzeń i instalacji technicznych.Podstawowym...

Inżynieria Bezpieczeństwa – studia niestacjonarne; I stopień

Inżynieria Bezpieczeństwa – studia niestacjonarne; I stopień

Studia trwają 7 semestrów. W trakcie studiów możliwe są do wyboru trzy specjalności: 1. Bezpieczeństwo Maszyn, Urządzeń i Systemów Energetycznych (BMUiSE).2. Bezpieczeństwo Pracy i Środowiska (BPiS).3. Bezpieczeństwo Transportu Drogowego (BTD)....

O kierunku

O kierunku

Zapraszamy do podjęcia studiów na kierunku:INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWAStudia na kierunku kształcą specjalistów posiadających podstawową wiedzę z zakresu bezpieczeństwa zintegrowanego w skład którego wchodzą:• bezpieczeństwo człowieka,• bezpieczeństwo środowiska naturalnego,• bezpieczeństwo procesowe.Absolwent kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa będzie...

Specjalności na Inżynierii Bezpieczeństwa

Specjalności na Inżynierii Bezpieczeństwa

W trakcie studiów możliwe są do wyboru trzy specjalności: Bezpieczeństwo Maszyn, Urządzeń i Systemów Energetycznych (BMUiSE). Bezpieczeństwo Pracy i Środowiska (BPiS). Bezpieczeństwo Transportu Drogowego (BTD).