Specjalności na Inżynierii Bezpieczeństwa

image_pdfimage_print
Bezpieczeństwo Transportu Drogowego

Bezpieczeństwo Transportu Drogowego

Absolwenci tej specjalności będą posiadali podstawową wiedzę z zakresu budowy pojazdów samochodowych ze szczególnym uwzględnieniem elementów bezpieczeństwa czynnego i biernego, infrastruktury drogowej, zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, przewozu materiałów niebezpiecznych i...

Bezpieczeństwo Pracy i Środowiska

Bezpieczeństwo Pracy i Środowiska

Absolwent specjalności posiada wiedzę specjalistyczną z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na poziomie wymagań dla pracownika służb bhp. Posiada znajomość aktów prawnych dotyczącego bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska naturalnego.Podczas nauki...

Bezpieczeństwo Maszyn, Urządzeń i Systemów Energetycznych

Bezpieczeństwo Maszyn, Urządzeń i Systemów Energetycznych

Absolwenci specjalności Bezpieczeństwo Maszyn, Urządzeń i Systemów Energetycznych posiadają wiedzę w zakresie technologii energetycznych, projektowania maszyn i urządzeń energetycznych oraz wiedzę z obszaru bezpieczeństwa maszyn, konstrukcji, urządzeń i instalacji technicznych.Podstawowym...

Specjalności na Inżynierii Bezpieczeństwa

Specjalności na Inżynierii Bezpieczeństwa

W trakcie studiów możliwe są do wyboru trzy specjalności: Bezpieczeństwo Maszyn, Urządzeń i Systemów Energetycznych (BMUiSE). Bezpieczeństwo Pracy i Środowiska (BPiS). Bezpieczeństwo Transportu Drogowego (BTD).