Inżynieria Materiałowa

image_pdfimage_print
O kierunku Inżynieria Materiałowa Politechniki Krakowskiej

O kierunku Inżynieria Materiałowa Politechniki Krakowskiej

Dynamiczny rozwój nauk technicznych w drugiej połowie XX wieku zwiększył zainteresowanie obszarem badań materiałowych. Pojawiła się nowa interdyscyplinarna dziedzina nauki i techniki określana mianem Inżynierii Materiałowej. Ta dyscyplina nauki wykorzystuje...

Studia I stopnia (inżynierskie)

Studia I stopnia (inżynierskie)

Studia I stopnia (inżynierskie) Od roku akademickiego 2018/19 na kierunku Inżynieria Materiałowa uruchamiane będą w ramach studiów pierwszego stopnia wyłącznie studia stacjonarne. Studia trwają siedem semestrów. Na pierwszym stopniu studiów...

Studia II stopnia (magisterskie)

Studia II stopnia (magisterskie)

Na drugim stopniu studiów na kierunku Inżynieria Materiałowa prowadzone jest w ciągu trzech semestrów kształcenie w zakresie dwóch specjalności: Materiały Konstrukcyjne Inżynieria Spajania Materiałów Dodatkowe informacje dotyczące Instytutu Inżynierii Materiałowej...

Inżynieria Spajania Materiałów

Inżynieria Spajania Materiałów

Studia pierwszego stopnia mają zapewnić absolwentom Wydziału Mechanicznego podstawową wiedzę z zakresu: fizyki, chemii, elektrotechniki, nauki o materiałach, wytrzymałości materiałów, technologii materiałów oraz badań własności materiałów.Powinni posiadać umiejętność korzystania z...

Materiały Konstrukcyjne

Materiały Konstrukcyjne

Absolwenci specjalności Materiały Konstrukcyjne posiadają wiedzę o tworzywach metalowych i niemetalowych stosowanych we współczesnej technice ze szczególnym uwzględnieniem budowy maszyn. Program kształcenia na specjalności porusza następujące zagadnienia: rozwijanie teoretycznych i...

Specjalności na Inżynierii Materiałowej

Specjalności na Inżynierii Materiałowej

W trakcie studiów możliwe są do wyboru dwie specjalności: 1. Materiały Konstrukcyjne (MK).2. Inżynieria Spajania Materiałów (ISM).