1

Studia I stopnia (inżynierskie)

 

Od roku akademickiego 2014/2015 na wszystkich kierunkach prowadzonych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, a więc także na kierunku Inżynieria Biomedyczna, uruchamiane są w ramach studiów I stopnia, wyłącznie studia stacjonarne.

Studia trwają 7 semestrów.

W trakcie studiów możliwe są do wyboru dwie specjalności:

1. Biomechanika Urazów
2. Inżynieria Kliniczna