Kierunki studiów na studiach I stopnia

image_pdfimage_print
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – studia I stopnia

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – studia I stopnia

     Kierunek „Zarządzanie i Inżynieria Produkcji” ma charakter interdyscyplinarny - łączący przygotowanie techniczne (w zakresie  inżynierii  produkcji) z ekonomicznym (w zakresie podstaw nauk ekonomicznych) i zarządzania. (więcej…)

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN – studia I stopnia

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN – studia I stopnia

   Studia na tym kierunku umożliwiają wykształcenie specjalistów posiadających podstawową wiedzę i umiejętności konieczne do zrozumienia zagadnień z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Po ukończeniu studiów absolwenci są przygotowani...

TRANSPORT – studia I stopnia

TRANSPORT – studia I stopnia

    Studia na tym kierunku umożliwiają zdobycie  szerokiej wiedzy z zakresu nowoczesnych systemów transportowych, a w szczególności: inżynierii środków transportu, inżynierii ruchu, analizy systemów transportowych i eksploatacji środków transportu. (więcej…)

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA – studia I stopnia

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA – studia I stopnia

Na kierunku studiów " Inżynieria Bezpieczeństwa" istnieją trzy bloki profilujące dyplom:1. Bezpieczeństwo pracy i środowiska    więcej informacji na: http://riad.usk.pk.edu.pl/~kap/2. Bezpieczeństwo transportu drogowego    więcej informacji na: http://riad.usk.pk.edu.pl/~m-4/3. Bezpieczeństwo maszyn, urządzeń i...

AUTOMATYKA I ROBOTYKA – studia I stopnia

AUTOMATYKA I ROBOTYKA – studia I stopnia

    Studia na tym kierunku umożliwiają wykształcenie specjalistów posiadających wiedzę i umiejętności konieczne do zrozumienia zagadnień z zakresu informatyki, analizy sygnałów, regulacji automatycznej, robotyki oraz algorytmów decyzyjnych i obliczeniowych.  (więcej…)