Praca dyplomowa

image_pdfimage_print
Procedura obiegu dokumentów wymaganych do egzaminu dyplomowego na Wydziale Mechanicznym w seme

Procedura obiegu dokumentów wymaganych do egzaminu dyplomowego na Wydziale Mechanicznym w semestrze letnim roku akad. 2020/2021

Student wysyła do sekretariatu jednostki organizacyjnej, w której prowadzona jest specjalność, z kopią do promotora wiadomość mailową z wnioskiem o przystąpienie do egzaminu dyplomowego nie później niż na 9 dni...

Wybór promotora i tematu pracy dyplomowej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej

Wybór promotora i tematu pracy dyplomowej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej

Obowiązki Studenta W celu wyboru tematu pracy dyplomowej Student kontaktuje się mailowo z wybranym Promotorem oraz uzgadnia temat lub zakres tematyczny oraz cel i zakres pracy dyplomowej. Student pobiera ze...

Regulamin egzaminu dyplomowego na Politechnice Krakowskiej

Regulamin egzaminu dyplomowego na Politechnice Krakowskiej

  Ukończenie studiów następuje z dniem złożenia egzaminu dyplomowego. Egzamin dyplomowy składa się z: 1) prezentacji pracy dyplomowej; 2) odpowiedzi na pytania komisji egzaminu dyplomowego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego...

Szczegółowe zasady organizacji egzaminu dyplomowego na Wydziale Mechanicznym Politechniki Kra

Szczegółowe zasady organizacji egzaminu dyplomowego na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej

Egzamin dyplomowy na Wydziale Mechanicznym organizuje jednostka dyplomująca w której prowadzona jest dana specjalność lub kierunek studiów, gdy na kierunku nie ma podziału na specjalności. Termin egzaminu dyplomowego wyznacza dziekan, na...

Warsztat pisania pracy dyplomowej

Warsztat pisania pracy dyplomowej

Biblioteka PK zaprasza studentów Politechniki Krakowskiej na szkolenie dotyczące przygotowania pracy dyplomowej w ramach Tygodnia Biblioteki PK. W trakcie pisania pracy dyplomowej studenci mogą napotkać szereg problemów:- trudność wyboru tematu...