1

Pion administracyjny Wydziału

Pion administracyjny Wydziału

Biuro Dziekana
mgr Wioleta Pietruszka tel:+48 12 628 36 01
e-mail: wm@pk.edu.pl
wioleta.pietruszka@pk.edu.pl
mgr Renata Socha tel: +48 12 628 36 01
e-mail: renata.socha@pk.edu.pl 
Kancelaria Wydziału:
Lidia Dębiec tel:+48 12 628 32 10
e-mail: kancelaria.wm@pk.edu.pl
Sekcja finansów i analiz:
lic. Beata Kaczmarczyk tel: +48 12 628 36 15
e-mail: beata.kaczmarczyk@pk.edu.pl
Kierownik Administracyjny Wydziału:
lic. Anna Gleń tel:  +48 12 628 36 08
e-mail:  anna.glen@pk.edu.pl
Administrator Wydziału:
mgr Leszek Hacuś tel:+48 12 628 36 18
e-mail: leszek.hacus@pk.edu.pl
Pracownicy administracyjni:
mgr inż. Sylwia Pawlik tel:+48 12 628 33 38
e-mail: sylwia.pawlik@pk.edu.pl
Piotr Łabęcki tel: +48 728 986 922
e-mail: piotr.labecki@pk.edu.pl
mgr inż. Wojciech Nowak tel:+48 12 628 34 78
e-mail: wojciech.nowak@pk.edu.pl
mgr inż. Joanna Prochwicz-Pyko tel: +48 12 628 34 79
e-mail: joanna.prochwicz-pyko@pk.edu.pl
Promocja:
lic. Agnieszka Mościcka tel: +48 12 628 38 02
e-mail: agnieszka.moscicka@pk.edu.pl
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna:
  tel: +48 12 628 36 10, 12 628 36 16
e-mail: rekrutacja-wm@pk.edu.pl

Zapraszamy do kontaktu w godzinach 7:00 – 15:00
Spotkanie kandydatów do szkoły doktorskiej

Dnia 3 lipca 2019 r. o godz. 14.00 w Kotłowni odbędzie się spotkanie kandydatów szkoły doktorskiej i studentów III stopnia (studiów doktoranckich).
Wręczenie dyplomów

Uprzejmie informujemy, że wręczenie dyplomów ukończenia studiów wyższych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, odbędzie się dnia 12 kwietnia 2019 roku o godz. 17.00
w Auli G-18 Wydziału Mechanicznego PK przy al. Jana Pawła II 37.

Rozdanie dyplomów dotyczy Absolwentów, którzy złożyli egzamin dyplomowy w miesiącu styczniu i lutym 2019 roku.

Uwaga, bardzo prosimy o wcześniejsze potwierdzenie odbioru dyplomu w pokoju 03 w godzinach od 12.00 do 16.20.
29.03.2018 roku dziekanat nieczynny

Uprzejmie informujemy,  że w dniu 29.03.2018 roku dziekanat nie będzie przyjmował studentów.
Dziekanat Wydziału Mechanicznego

Adres: Al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków, Poland

Telefon: studia stacjonarne – (+48) 12 628 36 03, (+48) 12 628 36 07,
(+48) 12 628 36 05, (+48) 12 628 36 13, (38 13),

studia niestacjonarne – (+48) 12 628 36 03, (+48) 12 628 36 07,
(+48) 12 628 36 05, (+48) 12 628 36 13, (38 13),

studia III stopnia – (+48) 012 628 36 04,
SPRAWY SOCJALNE: (+48) 12 628 36 04, (+48) 12 628 36 09, (+48) 12 628 36 17,

Adresy e-mail: studiastacjonarne.wm@pk.edu.pl , studia.niestacjonarne@mech.pk.edu.pl,

sprawy.socjalne@mech.pk.edu.pl

Kierownik Dziekanatu: inż. Iwona Błotnicka

Pracownicy Dziekanatu:

mgr Eliza Badura-Krzywoń – 11*; mgr Anna Bałanda – 12*, mgr Maria Filek – 13*, Lucyna Jasak – 14*, mgr  Sylwia Kasprzyk – 21*, mgr inż. Anna Krzak – 32*, Kinga Krzywoń – 18*, Anna Lupa – 15*, Kamila Maczuga – 16*, mgr inż. Paulina Marasek – 30*, Urszula Muter  – 35 *, Marzena Niemiec, mgr Ewelina Susz – 43, Danuta Trzmielowska – 19*.

* – numer ewidencyjny pracownika obsługującego studentów.

Godziny przyjęć  w okresie 01.07 -10.09.2021:
 
wtorek: 9.00 – 12.00
środa: 9.00 – 12.00
czwartek: 9.00 – 12.00
   
   
   
   
   
   

 

 
Godziny przyjęć dziekanatu ds. toku studiów

Od dnia 7 października 2019r. dziekanat – tok studiów przyjmuje  studentów niżej podanych godzinach:

poniedziałek 10.00-12.00
wtorek 11.00-13.00
środa 9.00-11.00
czwartek 13.00-13.00
piątek nieczynne
sobota * 9.00-11.00

* dotyczy sobót zjazdowych, w które odbywają się zajęcia:

październik 2019: 5, 12, 19, 26

listopad 2019: 16, 23, 30

grudzień 2019: 14

styczeń 2020: 11, 18, 25

Dziekanat Wydziału Mechanicznego informuje, że warunkiem koniecznym obsługi studentów jest przedłożenie bloczka z numerem aktualnie wyświetlonym przy wejściu. Bloczki z niższymi numerkami, niż aktualnie wyświetlany są nieważne.
Prodziekan: dr hab. inż. Artur Ganczarski, prof. PK

Urodzony: 22 września 1959 r. w Częstochowie.

Wykształcenie: absolwent IV Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Częstochowie (1978). Studiował w Instytucie Budownictwa Lądowego Politechniki Częstochowskiej – dyplom magistra inżyniera budownictwa (1983) oraz na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej – dyplom magistra inżyniera podstawowych problemów techniki (1987). Doktorat (1993), habilitacja (2002) oraz tytuł profesora nadzwyczajnego (2006) uzyskane na Politechnice Krakowskiej.

Od 1986 związany z Instytutem Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Wydziału Mechanicznego, a po reorganizacji z Instytutem Mechaniki Stosowanej. Kierownik Pracowni Dydaktyczno – Naukowej Mechaniki Ciał Odkształcalnych (od 2007) oraz prodziekan Wydziału Mechanicznego (od 2008).

Doświadczenia zdobyte za granicą: TU Berlin, 1 Institut für Mechanik, stypendium PAN i Deutsche Forschungsgemeinschaft (1992, 1996); staż podoktorski w firmie ADINA R&D Inc., Cambridge Massachusetts (1994); Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Fachbereich Ingenieurwissenschaften, Technische Mechanik (1999).

Członkostwa: Sekcja Optymalizacji i Sterowania Komitetu Mechaniki PAN, Archive of Applied Mechanics Editorial Office oraz Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik Editorial Office.

Zainteresowania naukowe: kontynualna mechanika uszkodzeń, naprężenia termiczne, materiały funkcjonalnie gradientowe, teoria pól sprzężonych, termo-mechanika ośrodków niejednorodnych i anizotropowych, optymalizacja własności materiałowych.