RADA NAUKOWA I KOLEGIUM WYDZIAŁU MECHANICZNEGO

image_pdfimage_print
Rada Naukowa

Rada Naukowa

Kompetencje Rady Naukowej określa § 31 Statutu Politechniki Krakowskiej (Załącznik do uchwały Senatu PK nr 54/o/05/2019 r. z 29 maja 2019 r.) SKŁADRady Naukowej Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej Dziekan1. prof....

Ostatnie posiedzenie Rady Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej

Ostatnie posiedzenie Rady Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej