Rada Naukowa

Kompetencje Rady Naukowej określa § 31 Statutu Politechniki Krakowskiej (Załącznik do uchwały Senatu PK nr 54/o/05/2019 r. z 29 maja 2019 r.)

SKŁAD
Rady Naukowej Wydziału Mechanicznego
Politechniki Krakowskiej

Dziekan
1. prof. dr hab. inż. Jerzy A. Sładek

Prodziekani
2. prof. dr hab. inż. Marek S. Kozień
3. dr hab. inż. Bogdan Szybiński, prof. PK
4. dr hab. inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik, prof. PK

Kierownicy Jednostek

5. dr hab. inż. Jan Bielski, prof. PK
6. dr hab. inż. Marek Barski, prof. PK
7. prof. dr hab. inż. Marek Brzeżański
8. prof. dr hab. inż. Piotr Duda
9. prof. dr hab. inż. Sebastian Skoczypiec
10. dr hab. inż. Jacek Pietraszek, prof. PK
11. dr hab. inż. Maciej Szkoda, prof. PK
12. dr hab. inż. Adam Gąska, prof. PK
13. dr hab. inż. Zbigniew Latała, prof. PK 

Profesorowie

14. prof. dr hab. inż. Bogdan Bochenek
15. prof. dr hab. inż. Artur Ganczarski

16. prof. dr hab. inż. Piotr Cyklis
17. prof. dr hab. inż. Halina Egner
18. prof. dr hab. inż. Edward Lisowski
19. prof. dr hab. inż. Beata Niezgoda – Żelasko
20. prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń
21. prof. dr hab. inż. Wojciech Zębala

Doktorzy habilitowani na stanowiskach profesorów w PK

22. dr hab. inż. Jan Duda
23. dr hab. inż. Krzysztof Bryła
24. dr hab. inż. Grzegorz Filo
25. dr hab. inż. Krzysztof Karbowski
26. dr hab. inż. Piotr Kędziora
27. dr hab. inż. Piotr Kisielewski
28. dr hab. inż. Aleksander Kuranowski
29. dr hab. inż. Aneta Liber-Kneć
30. dr hab. inż. Artur Krowiak
31. dr hab. inż. Grzegorz Milewski
32. dr hab. inż. Stanisław Młynarski
33. dr hab. inż. Marcin Noga
34. dr hab. inż. Ksenia Ostrowska

35. dr hab. inż. Krzysztof Śliwiński
36. dr hab. inż. Grzegorz Tora
37. dr hab. inż. Józef Tutaj
38. dr hab. inż. Grzegorz Zając
39. dr hab. inż. Jerzy Zając
40. dr hab. inż. Ryszard Wójtowicz
41. dr hab. inż. Aneta Gądek-Moszczak

Doktorzy habilitowani:

42. dr hab. inż. Jerzy Cisek

43. dr hab. inż. Małgorzata Chwał

Zaproszeni z głosem doradczym:

– prof. dr hab. inż. Józef Gawlik

 

 

 
Ostatnie posiedzenie Rady Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej