1

Rada Naukowa

Kompetencje Rady Naukowej określa § 31 Statutu Politechniki Krakowskiej (Załącznik do uchwały Senatu PK nr 54/o/05/2019 r. z 29 maja 2019 r.)

SKŁAD
Rady Naukowej Wydziału Mechanicznego
Politechniki Krakowskiej

Dziekan
1. prof. dr hab. inż. Jerzy A. Sładek

Prodziekani
2. prof. dr hab. inż. Marek S. Kozień
3. dr hab. inż. Bogdan Szybiński, prof. PK
4. dr hab. inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik, prof. PK

Kierownicy Jednostek
5. dr hab. inż. Jan Bielski, prof. PK
6. dr hab. inż. Marek Barski, prof. PK
– prof. dr hab. inż. Marek Brzeżański (z gł. dor.)
7. prof. dr hab. inż. Piotr Duda
8. prof. dr hab. inż. Sebastian Skoczypiec
9. dr hab. inż. Jacek Pietraszek, prof. PK
10. dr hab. inż. Maciej Szkoda, prof. PK
– dr hab. inż. Zbigniew Latała, prof. PK (z gł. dor.)

Profesorowie

11. prof. dr hab. inż. Bogdan Bochenek
12. prof. dr hab. inż. Piotr Cyklis
13. prof. dr hab. inż. Halina Egner
14. prof. dr hab. inż. Edward Lisowski
15. prof. dr hab. inż. Beata Niezgoda – Żelasko
16. prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń
17. prof. dr hab. inż. Wojciech Zębala

Doktorzy habilitowani na stanowiskach profesorów w PK

18. dr hab. inż. Grzegorz Filo
19. dr hab. inż. Adam Gąska
20. dr hab. inż. Krzysztof Karbowski
21. dr hab. inż. Aneta Liber-Kneć
22. dr hab. inż. Artur Krowiak
23. dr hab. inż. Grzegorz Milewski
24. dr hab. inż. Stanisław Młynarski
25. dr hab. inż. Marcin Noga
26. dr hab. inż. Ksenia Ostrowska
27. dr hab. inż. Jerzy Zając
28. dr hab. inż. Ryszard Wójtowicz
29. dr hab. inż. Aneta Gądek-Moszczak
30. dr hab. inż. Piotr Kisielewski

 

Zaproszeni z głosem doradczym:

– prof. dr hab. inż. Artur Ganczarski
– prof. dr hab. inż. Józef Gawlik
– dr hab. inż. Jerzy Cisek
– dr hab. inż. Jan Duda, prof. PK
– dr hab. inż. Piotr Kędziora, prof. PK
– dr hab. inż. Aleksander Kuranowski, prof. PK
– dr hab. inż. Krzysztof Śliwiński, prof. PK
– dr hab. inż. Grzegorz Tora, prof. PK
– dr hab. inż. Józef Tutaj, prof. PK
– dr hab. inż. Grzegorz Zając, prof. PK
– dr hab. inż. Krzysztof Bryła

 

 

 
Ostatnie posiedzenie Rady Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej