Rozkład zajęć

image_pdfimage_print
Rozkład zajęć dla studiów stacjonarnych

Rozkład zajęć dla studiów stacjonarnych

Ogłoszenia Rozkład zajęć Ogłoszenia UWAGA!Proszę na bieżąco śledzić zmiany w planie zajęć!Pierwszy pełny tydzień zajęć w semestrze letnim (tj. tydzień rozpoczynający się 26 lutego 2024 r.) jest tygodniem nieparzystym.Tygodnie nieparzyste...

Rozkład zajęć dla studiów niestacjonarnych

Rozkład zajęć dla studiów niestacjonarnych

UWAGA! WAŻNA informacja: Szkolenie BHP dla studentów studiów II stopnia  rozpoczynających naukę na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2023/2024 odbędą się w formie stacjonarnej w auli C04 na Wydziale Mechanicznym...

Harmonogram sesji

Harmonogram sesji

Harmonogram sesji zimowej Harmonogram sesji letniej Harmonogram sesji zimowej Harmonogram sesji letniej

Organizacja roku akademickiego 2023/2024 – ostatni semestr

Organizacja roku akademickiego 2023/2024 – ostatni semestr

Na podstawie Zarządzenia nr 32 Rektora PK z dnia 25 kwietnia 2023 r., znak R.0201.38.2023, w sprawie organizacji roku akademickiego 2023/2024 ustala się organizację ostatniego semestru stacjonarnych i niestacjonarnych studiów...

Organizacja roku akademickiego 2023/2024

Organizacja roku akademickiego 2023/2024

  Organizacja roku akademickiego 2023/2024 na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki   § 1 Semestr zimowy, z zastrzeżeniem § 3 i § 4, trwać będzie od 1 października 2023 r. do...

Rezerwacja sal

Rezerwacja sal

 Po sprawdzeniu dostępności sali, fakt rezerwacji należy zgłosić na adres mailowy: wojciech.nowak@pk.edu.pl Jeżeli sala rezerwowana jest na egzamin lub zaliczenie to w wiadomości powinny się znaleźć następujące dane: "Imię i...