1

Rezerwacja sal

 

Po sprawdzeniu dostępności sali, fakt rezerwacji należy zgłosić na adres mailowy: wojciech.nowak@pk.edu.pl
Jeżeli sala rezerwowana jest na egzamin lub zaliczenie to w wiadomości powinny się znaleźć następujące dane: „Imię i nazwisko prowadzącego – numer grupy studenckiej – przedmiot – rodzaj spotkania – data i godziny rezerwacji”  np:

Jan Kowalski – 12A1,12A2,12A3,12A4 – Mechanika Płynów – Egzamin – 12.01.2022 godz. 10:00-12:00

Uwaga – nie funkcjonuje już rezerwacja sal „na zeszyt”, który był dostępny na portierni.

 

SALE WYDZIAŁOWE:

A123
A124
A202
A209
A307
A331
A409
A433
A437
A502
A531
C04
G18
A109
A302
A303
A123

A124

A202

A209

A307

A331

A409

A433

A437

A502

A531

C04

G18

A109

A302

A303

SALE WIRTUALNE ZOOM:

wm-ws01
wm-ws02
wm-ws03
wm-ws04
wm-ws05
wm-ws06
wm-ws07
wm-ws08
wm-ws09
wm-ws010
wm-ws011
wm-ws012
wm-ws013
wm-ws014
wm-ws015
wm-ws016
wm-ws017
wm-ws018
wm-ws019
wm-ws020
wm-ws021
wm-ws022
wm-ws023
wm-ws024
wm-ws025
wm-ws01

wm-ws02

wm-ws03

wm-ws04

wm-ws05

wm-ws06

wm-ws07

wm-ws08

wm-ws09

wm-ws010

wm-ws011

wm-ws012

wm-ws013

wm-ws014

wm-ws015

wm-ws016

wm-ws017

wm-ws018

wm-ws019

wm-ws020

wm-ws021

wm-ws022

wm-ws023

wm-ws024

wm-ws025
Organizacja roku akademickiego 21/22 – ostatni semestr

 

Na podstawie § 3 Załącznika do Zarządzenia nr 59 Rektora PK z dnia 28 kwietnia 2021 r., znak R.0201.66.2021, w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022 ustala się organizację ostatniego semestru stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej

  

I. Semestr 7 dyplomowy dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia będzie trwał:

od 1 października 2021 r. do 27 lutego 2022 r.

 1. Ustala się następujące okresy zajęć dydaktycznych:

od 3 października do 31 października 2021 r.

od 2 listopada do 10 listopada 2021 r.

od 13 listopada do 10 grudnia 2021 r.

 1. Ustala się następujące przerwy świąteczne i okolicznościowe:

1 października 2021 r. (Wydziałowa inauguracja roku akademickiego)

2 października 2021 r. (Uczelniana inauguracja roku akademickiego)

1 listopada 2021 r. (Święto Wszystkich Świętych)

od 11 do 12 listopada 2021 r. (Narodowe Święto Niepodległości)

od 21 grudnia 2021 r. do 2 stycznia 2022 r. (Boże Narodzenie – przerwa świąteczna)

od 6 do 7 stycznia 2022 r. (Święto Trzech Króli)

 1. Ustala się terminy sesji egzaminacyjnej:

od 11 grudnia do 20 grudnia 2021 r.

od 3 stycznia do 5 stycznia 2022 r.

od 8 stycznia do 9 stycznia 2022 r.

 1. Ustala się terminy poprawkowej sesji egzaminacyjnej:

od 10 stycznia do 24 stycznia 2022 r.

 1. Ustala się terminy egzaminu dyplomowego:

od 10 stycznia do 27 lutego 2022 r.

 1. Ustala się ostateczne terminy:
 • egzaminu dyplomowego dla studentów zainteresowanych rekrutacją na studia II stopnia:

do 11 lutego 2022 r.

 • zaliczenia semestru zimowego:

24 stycznia 2021 r.

 • dostarczenia do dziekanatu przez Jednostki WM dokumentów do egzaminu dyplomowego

16 lutego 2022 r. godz. 9.00

 •  złożenia wniosków o rejestrację na semestr/skreślenie z listy studentów:

od 25 stycznia do 22 lutego 2022 r.

Powtarzanie semestru ze względu na brak zaliczenia z przedmiotu przygotowanie pracy dyplomowej odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie studiów.

 • planowy termin ukończenia studiów – zakończenie semestru:

27 lutego 2022 r.

 

 1. Ustala się, że pierwszy pełny tydzień zajęć w semestrze zimowym (tj. tydzień rozpoczynający się
  4 października 2021r.) oraz pierwszy pełny tydzień zajęć w semestrze letnim (tj. tydzień rozpoczynający się 28 marca 2022r.) są tygodniami nieparzystymi. Tygodnie nieparzyste i parzyste występują 
  w semestrze naprzemiennie.

 


 

II. Semestr 7 dyplomowy dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia, skierowanych na powtarzanie przedmiotu prowadzącego do przygotowania pracy dyplomowej i złożenia egzaminu dyplomowego będzie trwał:

od 28 lutego do 30 września 2022 r.

 1. Ustala się następujące okresy zajęć dydaktycznych:

od 28 lutego do 23 marca 2022 r.

od 25 marca do 13 kwietnia 2022 r.

od 20 kwietnia do 29 kwietnia 2022 r.

od 4 maja do 10 maja 2022 r.

 1. Ustala się następujące przerwy świąteczne i okolicznościowe:

24 marca 2022 r. (Bieg Kościuszkowski)

od 14 kwietnia do 19 kwietnia 2022 r. (Wielkanoc – przerwa świąteczna)

od 30 kwietnia do 3 maja 2022 r. (Rajd Politechniki Krakowskiej)

11 maja 2022 r. (Święto Szkoły)

5 czerwca 2022 r. (Zielone Świątki)

16 czerwca 2022 r. (Boże Ciało)

 1. Ustala się następujące terminy sesji egzaminacyjnej:

od 12 maja do 4 czerwca 2022 r.

od 6 czerwca do 15 czerwca 2022 r.

od 17 czerwca do 30 czerwca 2022 r.

 1. Ustala się następujące terminy poprawkowej sesji egzaminacyjnej:

od 1 września do 14 września 2022 r.

 1. Ustala się terminy egzaminu dyplomowego:

od 16 maja do 4 czerwca 2022 r.

od 6 czerwca do 15 czerwca 2022 r.

od 17 czerwca do 30 czerwca 2022 r.

od 8 września do 30 września 2022 r.

 

 1. Ustala się ostateczne terminy:
 • zaliczenia semestru zimowego:

14 września 2022 r.

 • dostarczenia do dziekanatu przez Jednostki WM dokumentów do egzaminu dyplomowego:

15 września 2022 r. godz. 9.00

 • złożenia dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji studentów na rok akademicki 2022/2023/skreślenie z listy studentów:

15 września 2022 r.

Powtarzanie semestru ze względu na brak zaliczenia z przedmiotu przygotowanie pracy dyplomowej odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie studiów.

 • planowy termin ukończenia studiów – zakończenie semestru:

30 września 2022 r.

 


 

 III. Semestr 3 dyplomowy dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia będzie trwał:

od 28 lutego do 30 września 2022 r.

 

 1. Ustala się następujące okresy zajęć dydaktycznych:

od 28 lutego do 23 marca 2022 r.

od 25 marca do 13 kwietnia 2022 r.

od 20 kwietnia do 29 kwietnia 2022 r.

od 4 maja do 10 maja 2022 r.

od 12 maja do 4 czerwca 2022 r.

od 6 czerwca do 12 czerwca 2022 r.

 

   2. Ustala się następujące przerwy świąteczne i okolicznościowe:

24 marca 2022 r. (Bieg Kościuszkowski)

od 14 kwietnia do 19 kwietnia 2022 r. (Wielkanoc – przerwa świąteczna)

od 30 kwietnia do 3 maja 2022 r. (Rajd Politechniki Krakowskiej)

11 maja 2022 r. (Święto Szkoły)

5 czerwca 2022 r. (Zielone Świątki)

16 czerwca 2022 r. (Boże Ciało)

  3. Ustala się następujące terminy sesji egzaminacyjnej:

od 13 czerwca do 15 czerwca 2022 r.

od 17 czerwca do 30 czerwca 2022 r.

 

4. Ustala się następujące terminy poprawkowej sesji egzaminacyjnej:

od 1 września do 14 września 2022 r.

5. Ustala się terminy egzaminu dyplomowego:

od 14 czerwca do 15 czerwca 2022 r.

od 17 czerwca do 30 czerwca 2022 r.

od 8 września do 30 września 2022 r.

 6. Ustala się ostateczne terminy:

 • zaliczenia semestru zimowego:

14 września 2022 r.

 • dostarczenia do dziekanatu przez Jednostki WM dokumentów do egzaminu dyplomowego:

15 września 2022 r. godz. 9.00

 • złożenia dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji studentów na rok akademicki 2022/2023/skreślenie
  z listy studentów:

15 września 2022 r.

Powtarzanie semestru ze względu na brak zaliczenia z przedmiotu przygotowanie pracy dyplomowej odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie studiów.

 

 • planowy termin ukończenia studiów – zakończenie semestru:

30 września 2022 r.

 


 

IV. Ustala się następujące terminy dokonania czynności administracyjnych:

 

 1. Przekazanie do Katedry przez promotora ostatecznego tematu pracy dyplomowej realizowanej przez studenta nie później niż 14 dni roboczych przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.
 2. Wprowadzenie przez Studenta pracy dyplomowej do systemu ASAP nie później niż 14 dni roboczych przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.
 3. Przeprowadzenie zaliczenia i wprowadzenie ocen do systemu eHMS/dsys przez nauczyciela akademickiego,
  z przedmiotów z semestru dyplomowego, w tym przedmiotu prowadzącego do przygotowania pracy dyplomowej, nie później niż 10 dni roboczych przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.
 4. Zatwierdzenie danych w systemie HMS/dsys, zmiana statusu studenta w HMS/dsys oraz wydruk karty okresowych osiągnięć studenta przez pracownika dziekanatu nie później niż 5 dni roboczych przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.
 5. Podjęcie decyzji w sprawie zaliczenia semestru i odnotowanie przez Dziekana na karcie okresowych osiągnięć studenta nie później niż 3 dni robocze przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.
 6. Dopuszczenie studenta do egzaminu dyplomowego przez Dziekana nie później niż 3 dni robocze przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.
 7. Wygenerowanie przez Pracownika dziekanatu z HMS/dsys protokołu egzaminu dyplomowego, nie później niż 1 dzień roboczy przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.

 

Ostatnia aktualizacja: 1.02.22
Organizacja roku akademickiego 21/22

Załącznik do Zarządzenia nr 59 Rektora PK z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Organizacja roku akademickiego 2021/2022

§ 1.

Semestr zimowy dla studentów i doktorantów wszystkich form i poziomów kształcenia, z zastrzeżeniem § 3, trwać będzie

od 1 października 2021 r. do 27 lutego 2022 r.

w tym:

1 okresy zajęć dydaktycznych:

1 października 2021 r.
od 3 października do 31 października 2021 r.
od 2 listopada do 10 listopada 2021 r.
od 13 listopada do 20 grudnia 2021 r.
od 3 stycznia do 5 stycznia 2022 r.
od 8 stycznia do 30 stycznia 2022 r.

2 przerwy świąteczne i okolicznościowe:

2 października 2021 r. (Inauguracja roku akademickiego)
1 listopada 2021 r. (Święto Wszystkich Świętych)

od 11 do 12 listopada 2021 r. (Narodowe Święto Niepodległości)
od 21 grudnia 2021 r. do 2 stycznia 2022 r. (Boże Narodzenie – przerwa świąteczna)
od 6 do 7 stycznia 2022 r. (Święto Trzech Króli)

3 sesja egzaminacyjna:

od 31 stycznia do 11 lutego 2022 r. – na studiach stacjonarnych
od 31 stycznia do 13 lutego 2022 r. – na studiach niestacjonarnych

4 poprawkowa sesja egzaminacyjna:

od 14 lutego do 18 lutego 2022 r. – na studiach stacjonarnych
od 14 lutego do 21 lutego 2022 r. – na studiach niestacjonarnych

5 wakacje zimowe:

od 19 lutego do 27 lutego 2022 r. – na studiach stacjonarnych
od 22 lutego do 27 lutego 2022 r. – na studiach niestacjonarnych

 6 ustala się ostateczne terminy:
   1) zaliczenia semestru zimowego:

18 lutego 2022 r. – na studiach stacjonarnych
21 lutego 2022 r. – na studiach niestacjonarnych

  2) składania w dziekanatach wydziałów dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji studentów oraz doktorantów na semestr letni:

22 lutego 2022 r.

§ 2.

Semestr letni dla studentów i doktorantów wszystkich form i poziomów kształcenia, z zastrzeżeniem § 3, trwać będzie:

od 28 lutego do 30 września 2022 r.

w tym:
1. okresy zajęć dydaktycznych:

od 28 lutego do 30 września 2022 r.
od 28 lutego do 23 marca 2022 r.
od 25 marca do 13 kwietnia 2022 r.
od 20 kwietnia do 29 kwietnia 2022 r.
od 4 maja do 10 maja 2022 r.
od 12 maja do 4 czerwca 2022 r.
od 6 czerwca do 15 czerwca 2022 r.
17 czerwca 2022 r.

2. przerwy świąteczne i okolicznościowe:

24 marca 2022 r. (Bieg Kościuszkowski)
od 14 kwietnia do 19 kwietnia 2022 r. (Wielkanoc – przerwa świąteczna)
od 30 kwietnia do 3 maja 2022 r. (Rajd Politechniki Krakowskiej)

11 maja 2022 r. (Święto Szkoły)
5 czerwca 2022 r. (Zielone Świątki)
16 czerwca 2022 r. (Boże Ciało)

3. sesja egzaminacyjna:

od 18 czerwca do 30 czerwca 2022 r.

4. wakacje letnie:

od 1 lipca do 31 sierpnia 2022 r.

5. poprawkowa sesja egzaminacyjna:

od 1 września do 14 września 2022 r.

6. ustala się ostateczne terminy:
  1) zaliczenia semestru letniego:

14 września 2022 r.

 2) składania w dziekanatach wydziałów dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji studentów i doktorantów na rok akademicki 2022/23:

15 września 2022 r.

§ 3.

Organizację ostatniego semestru studiów ustala dziekan na zasadach określonych w § 11 ust. 5
„Regulaminu studiów na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki” stanowiącego załącznik do uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej nr 46/d/05/2019 z 29 maja 2019 r. z późn.zm.

§ 4.

Ustala się, że pierwszy pełny tydzień zajęć w semestrze zimowym (tj. tydzień rozpoczynający się 4 października 2021 r.) oraz pierwszy pełny tydzień zajęć w semestrze letnim (tj. tydzień rozpoczynający się 28 lutego 2022 r.) są tygodniami nieparzystymi. Tygodnie nieparzyste i parzyste występują w semestrze naprzemiennie.
Rozkład zajęć dla studiów niestacjonarnych

Plan dostępny w harmonogramie oraz w załącznikach  na dole strony 

Terminy zjazdów semestru letniego roku akademickiego 2021/2022
Marzec
5/6; 12/13; 19/20; 26/27
Kwiecień
2/3; 9/10; 23/24
Maj
7/8; 14/15; 21/22; 28/29
Czerwiec
11/12


Szczegółowe informacje o sposobie zapisania się na zdalne zajęcia z lektoratu języka angielskiego dla studentów I roku 2 stopnia studiów dostępne są na stronie Studium Języków Obcych: http://sjo.pk.edu.pl/index.php/pierwsze-zajecia-z-jezyka-obcego/


Pierwszy stopień

I rok, II semestr
81A1 – Automatyka i Robotyka
81M1 – Mechanika i Budowa Maszyn
81S1 – Pojazdy Samochodowe
81T1 – Środki Transportu i Logistyka
II rok, IV semestr
82A1 – Automatyka i Robotyka
82M1 – Mechanika i Budowa Maszyn
82S1 – Pojazdy Samochodowe
III rok, V semestr
83M2 – Mechanika i Budowa Maszyn, specjalność: Mechanika Konstrukcji i Materiałów
83S2 – Pojazdy Samochodowe, specjalność: Budowa i Badania Pojazdów Samochodowych
IV rok, VII semestr
84M1 – Mechanika i Budowa Maszyn, specjalność: Budowa i Badania Pojazdów Samochodowych

Drugi stopień

I rok, I semestr
91A6 – Automatyka i Robotyka, specjalność: Technologie informacyjne w systemach produkcyjnych
91M2 – Mechanika i Budowa Maszyn: Mechanika konstrukcji i materiałów
91I1 – Inżynieria produkcji, Blok dyplomowania A
II rok, III semestr
92A6 – Automatyka i Robotyka, specjalność: Technologie informacyjne w systemach produkcyjnych
92I1 – Inżynieria produkcji, Blok dyplomowania A
92I2 – Inżynieria produkcji, Blok dyplomowania B


Lokalizacja sal

–  TEAMS są to sale wirtualne na platformie Teams, do których linki będą wysłane przez prowadzących

–  sale wm-wsxx  są to sale wirtualne na platformie zoom, do których linki będą wysłane przez wirtualny dziekanat.

– w przypadku braku sali (typu M4 lub M5), sale zostaną podane na wykładzie przez prowadzących.
Rozkład zajęć dla studiów stacjonarnych

Ogłoszenia
Rozkład zajęć
Ogłoszenia

Zajęcia w semestrze letnim w roku akademickim 2021/22 rozpoczynają się 28 lutego 2022 r.

Pierwszy pełny tydzień zajęć w semestrze letnim (zaczynający się 28 lutego 2022 r.)  jest tygodniem nieparzystym.
Tygodnie nieparzyste i parzyste występują w semestrze naprzemiennie.

UWAGA!
Decyzją Dziekana Wydziału Mechanicznego, wprowadza się zmianę w organizacji semestru letniego studiów stacjonarnych w roku akademickim 2021/2022 polegającą na tym, że:

 • 11 kwietnia 2022 roku (poniedziałek – N) odbywają się zajęcia realizowane planowo w poniedziałek przypadający w tygodniu parzystym;

 • 12 kwietnia 2022 roku (wtorek – N) odbywają się zajęcia realizowane planowo we wtorek przypadający w tygodniu parzystym;

 • 20 kwietnia 2022 roku (środa – P) odbywają się zajęcia realizowane planowo w czwartek przypadający w tygodniu parzystym.

w zakładce: Studenci -> Rozkład zajęć -> Rezerwacja sal, w kalendarzu auli A123, można sprawdzić aktualną organizację semestru oraz czy dany tydzień jest parzysty czy nieparzysty.


Wszystkich studentów którzy mają w programie przedmiot wychowanie fizyczne informujemy o konieczności zalogowania się w Wirtualnym Sekretariacie. Link do zapisów www.ws.csir.pk.edu.pl
Zalogowanie się jest niezbędne do udziału w pierwszych i kolejnych zajęciach WF.


OZNACZENIA W PLANIE:

Objaśnienia skrótów kierunków:

A – Automatyka i robotyka

B – Inżynieria bezpieczeństwa

I – Inżynieria produkcji

K – Informatyka

L – Inżynieria medyczna / biomedyczna

M – Mechanika i budowa maszyn

S – Pojazdy samochodowe

T – Środki Transportu i Logistyka/ Inżynieria środków transportu / Transport

U – Systemy i urządzenia przemysłowe

W – Inżynieria wzornictwa przemysłowego


N, N1, N2.., n1, n2…– tydzień nieparzysty

P, P1, P2.., p1,p2… – tydzień parzysty


–  sale wm-wsxx  są to sale wirtualne na platformie zoom, do których linki dostępne są w wirtualnym dziekanatcie

sale zdxx są to sale wirtualne do których linki będą wysłane przez prowadzących

– w przypadku braku sali (typu M4a lab  lub  M4b lab), sale zostaną podane przez prowadzących


 1. Wychowanie fizyczne lato 2021-2022
 2. Objaśnienie skrótów zajęć wspólnych
 3. Objaśnienie skrótów przedmiotów
 4. Szczegółowe informacje o sposobie zapisania się na zdalne zajęcia z lektoratu języka angielskiego dla studentów I roku 2 stopnia studiów dostępne są na stronie Studium Języków Obcych: http://sjo.pk.edu.pl/index.php/pierwsze-zajecia-z-jezyka-obcego/

Uwagi dotyczące rozkładu zajęć dla studiów stacjonarnych proszę zgłaszać przez e-mail: podzial.wm-s@pk.edu.pl

Rozkład zajęć