Specjalności na kierunku ZiIP

image_pdfimage_print
Inżynieria jakości i współrzędnościowa technika pomiarowa

Inżynieria jakości i współrzędnościowa technika pomiarowa

Profil absolwenta : organizacja i stosowanie systemów jakości w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Znajomość nowoczesnych technik pomiarowych i programów komputerowych, wspomagających organizację i zarządzanie systemami jakości. Kierownik: prof. dr hab....

Inżynieria wytwarzania

Inżynieria wytwarzania

Profil absolwenta : znajomość technik wytwarzania, metod szybkiego prototypowania i rekonstrukcji wyrobów, projektowania procesów wytwórczych z wykorzystaniem współczesnych systemów oprogramowań, nadzorowania jakości wyrobów w procesie produkcji, umiejętność programowania maszyn i...

Inżynieria zarządzania

Inżynieria zarządzania

Profil absolwenta : umiejętność planowania i zarządzania przedsięwzięciami gospodarczymi tworzenia planów biznesowych, prowadzenia negocjacji, zarządzania projektami, analizy i oceny ryzyka. Umiejętność stosowania technologii informacyjnych w zarządzaniu produkcją. Znajomość zasad komunikacji...

Inżynieria mediów elektronicznych

Inżynieria mediów elektronicznych

Profil absolwenta : umiejętność stosowania nowoczesnych technik i technologii informacyjnych w ośrodkach telewizyjnych, radiowych, teatralnych, w organizacji widowisk. Znajomość grafiki komputerowej, tworzenia filmów, komputerowej analizy obrazu, kompetencje do współpracy z...

Inżynieria produkcji środków transportu masowego

Inżynieria produkcji środków transportu masowego

Profil absolwenta : wiedza z zakresu wytwarzania nowoczesnych środków transportu masowego i ich eksploatacji odnowy. Kompetencje w zakresie zarządzania systemami transportowymi. Kierownik: dr hab. inż. Paweł Piec, prof. PK

Specjalności na kierunku ZiIP

Specjalności na kierunku ZiIP

W trakcie studiów możliwe są do wyboru cztery  specjalności: 1.Inżynieria jakości i współrzędnościowa technika pomiarowa (IJiWTP)2. Inżynieria wytwarzania (IW)3. Inżynieria zarządzania (IZ)4.Inżynieria mediów elektronicznych (IME)5. Inżynieria produkcji środków transportu masowego...