1

Studia III stopnia – Informacje ogólne


Organizacja roku akademickiego:

  • Regulamin letniej i jesiennej sesji egzaminacyjnej

Studentów studiów

 

doktoranckich w okresie

wakacyjnym przyjmujemy:

BUDYNEK A, parter – POKÓJ  A03

studia.doktoranckie@mech.pk.edu.pl

poniedziałek        nieczynne

 

wtorek            15.00 – 18.00

środa               11.00 – 14.00

czwartek           9.00 – 12.00

piątek                   nieczynne

SZKOŁA DOKTORSKA PK 

 
Dla Doktorantów

Biblioteka PK zaprasza studentów *studiów doktoranckich* PK na spotkanie 
realizowane w ramach Międzynarodowego Tygodnia Otwartego Dostępu.
Doktorantom zaprezentujemy temat */Podstawy Otwartej Nauki/*.

Szkolenie odbędzie się *23 października 2018 r. (wtorek) o godz. 10.00* 
w Bibliotece PK.

Szczegółowa tematyka oraz formularz rejestracyjny na wydarzenie znajduje 
się na stronie:
https://www.biblos.pk.edu.pl/o-bibliotece/aktualnosci/podstawy-otwartej-nauki-prezentacja,302.Rekrutacja na III stopień

Harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne III stopnia uruchamiane w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 na Wydziale Mechanicznym

  1. Składanie dokumentów w siedzibie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (pok. A03): 

3 – 11 września 2018 r.

(w przypadku wysyłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu dokumentów do WKR)

  1. Przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego przewidzianego w zasadach przyjęć

17 – 19 września 2018 r.

  1. Ogłoszenie list osób przyjętych 20 września 2018 r.
  2. Rozsyłanie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia od 20 września 2018 r.

 

Harmonogram przebiegu egzaminów wstępnych na studia doktoranckie na Wydziale Mechanicznym PK na rok akademicki 2018/19

Egzamin z matematyki:  17 września 2018 r., godz.10.30, sala A502

Egzamin z języka obcego: 18 września 2018 r., godz. 10.30, sala A202

Egzamin z nauki o materiałach: 17 września 2018 r., godz. 10.30, sala D102

Rozmowa kwalifikacyjna: 19 września 2018 r., godz. 9.00, sala A118
Zagadnienia do egzaminu z matematyki na Studia Doktoranckie

ZAGADNIENIA W PDF

Egzamin wstępny w PDF
Dyscypliny nauki na studiach III stopnia

Dyscypliny i dziedziny uruchamiane w roku akademickim 2012-2013

  • Budowa i Eksploatacja Maszyn
  • Inżynieria Materiałowa
  • Mechanika
  • Energetyka
  • Zarządzanie Produkcją