1

Budowa i Eksploatacja Pojazdów Szynowych

Studia podyplomowe „Budowa i Eksploatacja Pojazdów Szynowych są organizowane przez Katedrę Pojazdów Szynowych i Transportu.

Program studiów obejmuje zagadnienia:

  • budowy pojazdów szynowych stosowanych w transporcie kolejowym i tramwajowym, a w tym także układów elektrycznych, sterowania i hamowania,
  • systemów i metod projektowania prototypowych rozwiązań konstrukcyjnych,
  • eksploatacji pojazdów szynowych, a w szczególności niezawodności, bezpieczeństwa oraz zużycia i diagnostyki,
  • analiz LCC i efektywności pojazdów szynowych.

Program został skonsultowany z wiodącymi przedsiębiorstwami wytwarzającymi i eksploatującymi pojazdy szynowe.

W trakcie studiów przewidziane są wykłady, zajęcia projektowe i laboratoryjne ze specjalistami z danej dziedziny.

Informacje i zapisy:

Katedra Pojazdów Szynowych i Transportu

tel.: +48 12 / 628 33 10
e-mail: m-8@pk.edu.pl
http://m8.mech.pk.edu.pl

Ulotka
Ekspertyza wypadku drogowego

Studia podyplomowe „Ekspertyza Wypadku Drogowego” organizowane są przez:
Katedrę Pojazdów Samochodowych Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej oraz Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dr. Jana Sehna w Krakowie.

 

Celem studiów jest szkolenie i dokształcanie uczestników w zakresie problematyki związanej z pełnieniem funkcji biegłego sądowego, zajmującego się opiniowaniem w sprawach wypadków drogowych dla potrzeb organów wymiaru sprawiedliwości.

Program studiów:

• problematyka techniczna obejmująca wybrane zagadnienia: mechaniki ruchu pojazdów, mechaniki zderzeń, nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych pojazdów wpływających na bezpieczeństwo ruchu drogowego, powypadkowej diagnostyki pojazdów, ekspertyzy metalograficznej, inżynierii ruchu drogowego,

• problematyka rekonstrukcji i opiniowania wypadków, obejmująca wybrane zagadnienia: mechanoskopii, fotogrametrii, metodyki i techniki rekonstrukcji wypadku (w tym z wykorzystaniem technik komputerowych), zasad i metodyki opiniowania

• problematyka prawna, kryminalistyczna i medyczno-sądowa wypadków drogowych.

Studia przeznaczone są głównie dla osób już pełniących funkcję biegłego sądowego w zakresie techniki samochodowej i ruchu drogowego lub w zakresie wypadków drogowych oraz osób chcących taką funkcję pełnić. Wiedza i umiejętności praktyczne nabyte w trakcie studiów mogą być również przydatne w pracy rzeczoznawców samochodowych, policjantów zajmujących się likwidacją zdarzeń drogowych, likwidatorów szkód komunikacyjnych towarzystw ubezpieczeniowych oraz innych osób związanych zawodowo z zagadnieniami bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia.

Studia prowadzone są w systemie studiów niestacjonarnych i trwają jeden rok akademicki (dwa semestry), od października do czerwca.

Zajęcia organizowane są w postaci 7 zjazdów sobotnio – niedzielnych w każdym semestrze.

W soboty zajęcia prowadzone są w godz. 9.00 – 18.30, a w niedziele w godz. 8.00 – 15.00.

Informacje i zapisy:

Katedra Pojazdów Samochodowych
31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37 (budynek G, pokój nr G150)
Tel.: 12 628 35 31, e-mail: m4ekspertyza@mech.pk.edu.pl

https://m4.pk.edu.pl/studia-podyplomowe/

Adres do korespondencji:
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Katedra Pojazdów Samochodowych
Studia Podyplomowe „Ekspertyza wypadku drogowego”
31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37
Studia podyplomowe „Współrzędnościowa Technika Pomiarowa”

Studia podyplomowe

„Współrzędnościowa Technika Pomiarowa”

 

Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej Politechniki Krakowskiej ogłasza nabór na piątą edycję studiów podyplomowych „Współrzędnościowa Technika Pomiarowa”

Celem studiów jest uzupełnienie i rozszerzenie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie szybko rozwijającej się metrologii współrzędnościowej począwszy od: obsługi nowoczesnych systemów pomiarowych w tym nowoczesnych oprogramowań, przez zagadnienia wzorcowania systemów współrzędnościowych, omówienie metod oceny dokładności pomiarów, walidacji metod badawczych, prezentacji nowych rozwiązań w zakresie techniki współrzędnościowej i kończąc na akredytacji i systemie zarządzania opartym o wymagania ISO 17025. W celu poprawy jakości procesów produkcyjnych odpowiedzialnych za właściwe monitorowanie i obsługę aparatury pomiarowej oraz procesów kontroli jakości należy zapewnić odpowiedni poziom kompetencji personelu firmy. Dyplom ukończenia oferowanych studiów stanowi gwarancję  posiadania*praktycznej*wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania pomiarów techniką współrzędnościową. Studia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów Politechniki Krakowskiej mających obszerne doświadczenie w zakresie tematyki studiów. Studia trwają dwa semestry w systemie zaocznym (sobota, niedziela). Zastrzegamy możliwość przeprowadzenia części wykładów (tylko zagadnień teoretycznych) w formie zajęć on-line, w zależności od sytuacji epidemicznej. Serdecznie zapraszamy do udziału w studiach podyplomowych, których jakość potwierdzamy posiadanym certyfikatem akredytacji PCA (AP 132).

Informacje i zapisy na stronie:

lmw.pk.edu.pl
Studia podyplomowe Polsko-Amerykańskiej Szkoły Biznesu – Program Executive Master of Business Administration (MBA)

 

Program Executive Master of Business Administration (MBA) to nowoczesny model kształcenia stworzony w oparciu o najnowsze trendy, najwyższe standardy akademickie i biznesowe oraz potrzeby rozwojowe kadry menadżerskiej. Został wypracowany dzięki wieloletniej współpracy ekspertów, dydaktyków, licencjonowanych trenerów i praktyków z Central Connecticut State University w Stanach Zjednoczonych i Politechniki Krakowskiej.

Studia obejmują  330 godzin zajęć prowadzonych w systemie 11. modułów tematycznych, pogłębiających wiedzę i umiejętności z zakresu biznesu i zarządzania na poziomie strategicznym oraz operacyjnym. Ukończenie „Polsko-Amerykańskiej Szkoły Biznesu” upoważnia do otrzymania dyplomu i świadectwa MBA oraz certyfikatu „Central Connecticut State University”.

Czytaj więcej –> http://biznes.pk.edu.pl/