Transport

image_pdfimage_print
Studia II stopnia (magisterskie)

Studia II stopnia (magisterskie)

Studia trwają 3 semestry. Naukę podejmuje się na wybranej, jednej z poniższych czterech, specjalności: 1. Eksploatacja i mechatronika pojazdów samochodowych   (EiMPS) 2. Eksploatacja i niezawodność w transporcie  (EiNwT) 3. Inżynieria...

Transport

Transport

O kierunku T R A N S P O R T - wszędzie i zawsze był i będzie . . . Studia na kierunku TRANSPORT zapewniają szeroką wiedzę z zakresu ...

Baza laboratoryjna

Baza laboratoryjna

Pracownie ogólne specjalizacji Eksploatacja i Zarządzanie w Transporcie oraz Logistyka i Spedycja Pracownie specjalistyczne specjalizacji Eksploatacja i Zarządzanie w Transporcie

Eksploatacja i Zarządzanie w Transporcie

Eksploatacja i Zarządzanie w Transporcie

Specjalność Eksploatacja i Zarządzanie w Transporcie to perspektywiczna specjalność, która jako jedyna na kierunku Transport daje możliwość poznania nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem oraz podstaw marketingu, logistyki i eksploatacji środków transportowych....

Eksploatacja i Zarządzanie w Transporcie

Eksploatacja i Zarządzanie w Transporcie

brak opisu specjalności.

Eksploatacja Pojazdów Samochodowych

Eksploatacja Pojazdów Samochodowych

Program studiów na specjalności Eksploatacja Pojazdów Samochodowych umożliwia rozwinięcie ogólnych inżynierskich umiejętności w dziedzinie eksploatacji maszyn i organizacji transportu. (więcej…)

Logistyka i Spedycja

Logistyka i Spedycja

Specjalność Logistyka i Spedycja to oferta dla wszystkich studentów, poszukujących nowoczesności, mających aspiracje do pełnienia w przyszłości funkcji menedżerskich i kierowniczych w szczególności w sektorze logistyki i spedycji. Sektor ten...

Systemy i Urządzenia Transportowe

Systemy i Urządzenia Transportowe

Specjalność uwzględniająca światowe tendencje w kształceniu specjalistów systemów i urządzeń przeznaczonych do przemieszczania ludzi i towarów w wielkich aglomeracjach, centrach handlowych i komunikacyjnych, zakładach pracy i fabrykach, a także w...

TRANSPORT – studia niestacjonarne; II stopień

TRANSPORT – studia niestacjonarne; II stopień

Studia trwają 3 semestry. Naukę podejmuje się na wybranej, jednej z poniższych trzech, specjalności: 1. Eksploatacja i Mechatronika Samochodów (EiMS).2. Eksploatacja i Zarządzanie w Transporcie (EiZwT).3. Logistyka i Spedycja (LiS).4. Systemy...

TRANSPORT – studia niestacjonarne; I stopień

TRANSPORT – studia niestacjonarne; I stopień

Studia trwają 7 semestrów.W trakcie studiów możliwe są do wyboru cztery specjalności: 1. Logistyka i Spedycja (LiS).2. Eksploatacja Pojazdów Samochodowych (EPS).3. Eksploatacja i Zarządzanie w Transporcie (EiZwT).4. Systemy i Urządzenia...

TRANSPORT – studia stacjonarne; II stopień

TRANSPORT – studia stacjonarne; II stopień

Studia trwają 3 semestry. Naukę podejmuje się na wybranej, jednej z poniższych trzech, specjalności: 1. Eksploatacja i Mechatronika Samochodów (EiMS).2. Eksploatacja i Zarządzanie w Transporcie (EiZwT).3. Logistyka i Spedycja (LiS).4. Systemy...

TRANSPORT – studia stacjonarne; I stopień

TRANSPORT – studia stacjonarne; I stopień

Studia trwają 7 semestrów.W trakcie studiów możliwe są do wyboru cztery specjalności: 1. Logistyka i Spedycja (LiS).2. Eksploatacja Pojazdów Samochodowych (EPS).3. Eksploatacja i Zarządzanie w Transporcie (EiZwT).4. Systemy i Urządzenia...