Debata – Szkolnictwo wyższe a przyszłość małopolskiej poligrafii

W dniu 13 stycznia 2016 roku na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej odbyła się debata Szkolnictwo wyższe a przyszłość małopolskiej poligrafii. Wzięli w niej udział skupieni wokół Małopolskiego Klastra Poligraficznego przedsiębiorcy branży poligraficznej oraz przedstawiciele WM PK. Głównym celem debaty była prezentacja kierunku Inżynieria produkcji oraz realizowanych w ramach tego kierunku specjalności poligraficznych. Była to też okazja do nawiązania kontaktów i wyznaczenia kierunków dalszych działań związanych z kształceniem specjalistów dla branży poligraficznej.

Przeprowadzono żywą dyskusję nad zaproponowaną koncepcją nauczania. Wszyscy uczestnicy spotkania zgodzili się, że powodzenie specjalności poligraficznych na kierunku Inżyniera produkcji zależy przed wszystkim od atrakcyjnej oferty staży i praktyk zawodowych, możliwości przeprowadzenia części zajęć w zakładach poligraficznych (wizyty studyjne) oraz umożliwienia studentom realizacji prac dyplomowych rozwiązujących rzeczywiste problemy przedsiębiorstw poligraficznych.