1

Dzień Otwarty – godziny dziekańskie

Informujemy, że ze względu na Dzień Otwarty, Dziekan WM prof. Jerzy Sładek
ogłosił godziny dziekańskie 22 marca br. od. 11.00 do 15.00.