1

Inżynieria Bezpieczeństwa – studia niestacjonarne; I stopień

Studia trwają 7 semestrów.

W trakcie studiów możliwe są do wyboru trzy specjalności:

1. Bezpieczeństwo Maszyn, Urządzeń i Systemów Energetycznych (BMUiSE).
2. Bezpieczeństwo Pracy i Środowiska (BPiS).
3. Bezpieczeństwo Transportu Drogowego (BTD).

 

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym opisem kierunku:

1. CELE KSZTAŁCENIA I PROFIL ABSOLWENTA.

2. PLANY STUDIÓW:

PLAN PODSTAWOWY
– PLAN SPECJALNOŚCI
BMUiSE
BPiS
BTD

3. SYLABUSY:

SYLABUS DO PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
– SYLABUS PRZEDMIOTÓW PRZYPISANYCH DO SPECJALNOŚCI:
BPS
BTD
– MUSE

Oznaczenia:
W – wykład
C/S – ćwiczenia/seminarium
L –  laboratorium
Lk – laboratorium komputerowe
P – projekt

Warto zaglądnąć na strony: