1

22-24 listopada – Dni Mongolskie – możliwość zwiedzania jurty

 

W dniach 22-24 listopada, od godz. 13:00 w ramach kolejnej edycji wydarzenia Dni Mongolskie w Krakowie, Studenci PK będą mieli możliwość zwiedzania jurty mongolskiej, umiejscowionej na kampusie Czyżyny. 

W programie wydarzenia są również wystawy, prelekcje, spotkania integracyjne.

Dni Mongolskie w Krakowie
Zaproszenie na webinar AiP

 

Szanowni Państwo,

w imieniu prezesa Akademii Inżynierskiej w Polsce prof. Jerzego Barglika zapraszamy na XIII Webinarium Techniczne AIP. W programie spotkania referat Pani prof. Ewy Dostatni z Instytutu Technologii Materiałów Politechniki Poznańskiej pt. Proekologiczne projektowanie wyrobów z zastosowaniem sztucznej inteligencji. Seminarium odbędzie się w środę 23 listopada o godz. 16:00 w trybie zdalnym za pośrednictwem platformy ZOOM.

Link do spotkania na platformie ZOOM: https://zoom.us/j/5408623619  (połączenie możliwe od godz. 15:30, proszę logować się Imieniem i Nazwiskiem)

Aktualne informacje o działalności Akademii na stronie https://akademiainzynierska.pl/
Zaproszenie do udziału w OEES 22

 

Open Eyes Economy Summit (OEES) to Międzynarodowy Kongres Ekonomii Wartości, który od 2016 r. z pomocą wybitnych osobistości ze świata nauki, ekonomii i kultury udowadnia, że biznes i gospodarka powinny opierać się na wartościach społecznych.

OEES poprzez interdyscyplinarny program, znane autorytety z życia gospodarczego i społecznego, żywą formułę konfrontującą różne punkty widzenia, z roku na rok wzmacnia swoją pozycję wydarzenia wyjątkowego. Potwierdzają to sukcesy Kongresu w konkursach branży eventowej w kraju (MP Power Awards) i w Europie (Conventa Best Event Award). W Kongresie biorą udział naukowcy, przedsiębiorcy, dziennikarze, aktywiści, artyści i studenci. To wydarzenie gromadzące ludzi myślących odpowiedzialnie, otwarte dla uczestników niezależnie od ich wieku, statusu społecznego, ekonomicznego czy politycznego. Obecność na OEES to doskonała okazja, by posłuchać na żywo niezwykłych osobowości i nawiązać nowe kontakty.

Open Eyes Economy Summit, który odbędzie 22 i 23 listopada 2022 r. w ICE Kraków. Dzięki hybrydowej formule, w wydarzeniu będzie można uczestniczyć zarówno stacjonarnie jak i online. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji będzie wiarygodność i jej odzwierciedlenia w życiu społeczno-gospodarczym i politycznym. Podczas Kongresu będzie miała miejsce prezentacja finalnych wniosków z obecnie opracowywanego raportu “Indeks wiarygodności ekonomicznej Polski”.

Najwięcej uwagi podczas OEES 2022 poświęcone zostanie wiarygodności ekonomicznej państwa, a także instytucji i przedsiębiorstw. Punktem wyjścia do wieloaspektowej dyskusji na ten temat będą wnioski z obecnie przygotowywanego raportu „Indeks wiarygodności ekonomicznej Polski”. Autorzy zwracają uwagę na wiele niekorzystnych zjawisk, w polskiej gospodarce, które wpłynęły na wyraźne obniżenie wskaźników wiarygodności ekonomicznej naszego kraju w ostatnim czasie. Wiarygodność ekonomiczna państwa oddziałuje na warunki i koszty gospodarowania. Jest swoistego rodzaju dobrem publicznym, które trzeba podtrzymywać a nie niszczyć. Gdy władza publiczna traci wiarygodność ekonomiczną sięga po propagandę i przekupywanie ważnych dla interesu politycznego grup. Prowadzi to m.in. do ograniczenia zaufania do krajowego pieniądza oraz do inflacji. – wskazuje koordynator grupy pracującej nad Indeksem, prof. Jerzy Hausner, Przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit, Fundacja GAP.

Wśród ścieżek tematycznych bloków FIRMA-IDEA, MIASTO-IDEA i MARKA – KULTURA znajdą się: prawa człowieka w biznesie, w kontekście potrzeb pracowników, jakie uwydatniła pandemia COVID-19; społeczny i instytucjonalny wymiar regeneracji miast wobec wyzwań klimatycznych; miasta przystosowane do potrzeb młodego pokolenia; design-thinking i „ko-kreacja” w tworzeniu usług publicznych i empatycznych organizacji; Green Deal i aspekty jego finansowania, a także konflikty, które wokół niego narastają.
Dyskutując o bieżących problemach współczesnego świata nie sposób pominąć tematu trwającej wojny w Ukrainie. Ścieżka specjalna “Open Eyes to Ukraine” poświęcona będzie najważniejszym kwestiom gospodarczym, społecznym, politycznym i kulturalnym, kierunkom rozwoju współpracy pomiędzy Polską i Ukrainą, a także aktualnym i przyszłym potrzebom mieszkańców Ukrainy.

Zainteresowani mogą wziąć udział w wydarzeniu zarówno stacjonarnie, w Centrum Kongresowym ICE Kraków, jak i przy pomocy wirtualnej platformy streamingowej Live OEES (live.oees.pl). Rejestracja odbywa się na stronie www.live.OEES.pl/bilety2022.

Źródło: informacje prasowe OEES 22: https://media.oees.pl/

 
Oprogramowanie SolidWorks – pełna wersja

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że na Wydziale Mechanicznym dostępna jest pełna wersja programu SolidWorks dla zainteresowanych studentów i pracowników.

Jest to pakiet Premium wraz ze wszystkimi modułami dodatkowymi. Aktywacja następuje w momencie instalacji, więc nie jest wymagane ciągłe połączenie z serwerem licencji. Program jest przeznaczony wyłącznie do użytku edukacyjnego (niekomercyjnego) i działa z ograniczeniem czasowym.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt poprzez czat MS Teams z panem prof. Grzegorzem Filo z Katedry Informatyki Stosowanej.
Zaproszenie na webinar AIP

 

Szanowni Państwo,

w imieniu prezesa Akademii Inżynierskiej w Polsce prof. Jerzego Barglika zapraszamy na webinarium AIP.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 18 października o godz. 11:00.

Program XII Webinarium Technicznego AIP :
1. Otwarcie.
2. Krótka prezentacja nowych członków przyjętych na Zgromadzeniu Ogólnym w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej w dniu 15 września.
3. Prof. dr hab. inż. Andrzej Tomporowski (Politechnika Bydgoska) „Prośrodowiskowa, inżynierska ocena efektywności elektrowni wiatrowych w cyklu życia”.
4. Dyskusja

Link ZOOM: https://zoom.us/j/3915831950 (połączenie możliwe od godz. 10:30, proszę logować się Imieniem i Nazwiskiem)

Aktualne informacje o działalności Akademii na stronie https://akademiainzynierska.pl/

 
Szkolenia świadomościowe dla kadry Uczelni

 

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami zaprasza kadrę naszej Uczelni na szkolenia świadomościowe nt. niepełnosprawności, które mają na celu przedstawienie kwestii, również praktycznie, związanych z codziennym funkcjonowaniem osób z niepełnosprawnościami oraz możliwościami ich wsparcia.

Kolejne szkolenie odbędzie się w terminach 12 i 28 października, w trybie stacjonarnym i potrwa ok. 6 godzin.

Program zakłada dostarczenie uczestnikom, wiedzy mającej wymiar praktyczny, do wykorzystania jej w codziennych kontaktach z osobami z niepełnosprawnościami. Zależy nam, abyśmy wspólnie tworzyli środowisko uczelniane użyteczne dla wszystkich studentów oraz pracowników, również tych ze szczególnymi potrzebami, tym bardziej, że zapewnianie dostępności jest jedną z podstawowych dobrych praktyk oraz jest obowiązkiem uczelni wynikającym m.in. z ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dn. 19 lipca 2019 roku.

W celu zapisu na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy: https://bon.pk.edu.pl/rekrutacja/ oraz telefonicznie lub mailowo zgłosić chęć udziału w szkoleniu w wybrany terminie: bon@pk.edu.pl, tel. 12 638 20 08.

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu Dostępna PK. Gorąco zachęcamy do udziału.
Brak ciepłej wody 28 września na kampusie Czyżyny

Informacja z MPEC
Apel o oszczędzanie energii

 

Szanowni Państwo,

poniżej prezentujemy zamieszczone w Serwisie Informacyjnym Pracowników apel Dyrektora Technicznego PK o oszczędzanie energii.

WŁĄCZAMY OSZCZĘDZANIE 
Autor: Bogusław Dzimira 16.09.2022.

Szanowni Państwo, Pracownicy i Studenci!

Zwracam się do Państwa w imieniu Władz Uczelni z apelem o racjonalne podejście do tematu zużycia energii w zajmowanych pomieszczeniach.
Drastyczne podwyżki cen energii zmuszają wszystkich nas do podjęcia działań, które pozwolą na zmniejszenie ponoszonych kosztów opłat.
Działania organizacyjne i bieżący nadzór nad eksploatacją urządzeń pozwoli nam zminimalizować skutki rosnących kosztów energii elektrycznej, cieplnej i gazowej bez obniżania standardów pracy.
Dlatego też, proszę i apeluję o zaangażowanie oraz podjęcie czynności, pozwalających na spadek zużycia energii, który w skali całej uczelni pozwoli na wprowadzenie oszczędności.
W związku z powyższym proszę:

1. Dokonaj stosownych ustawień komputerów i trybu ich pracy, by maksymalnie obniżyć zużycie energii.
2. Usuń wszelkiego rodzaju ładowarki z gniazdek, jeżeli ich w tej chwili nie używasz.
3. Wyłącz wszystkie urządzenia biurowe na noc, na weekend oraz podczas dłuższego okresu ich bezczynności.
4. Nie pozostawiaj urządzeń w trybie czuwania – świecąca dioda na urządzeniu świadczy, że nadal zużywa ono energię.
5. Wspólne przestrzenie – korytarze, klatki schodowe, sale wykładowe, łazienki itp. – prośba o gaszenie oświetlenia w momencie opuszczania pomieszczeń.
6. Przepływowe ogrzewacze wody – prośba o ustawienie temperatury w tryb ekonomiczny oraz wyłącznie ich na noc, na weekend.
7. Wyłącz oświetlenie sztuczne, jeżeli naturalne jest wystarczające.
8. Stosuj oświetlenie lokalne, jeżeli jest to możliwe zamiast ogólnego.
9. Stosuj klimatyzację tylko przy zamkniętych oknach i drzwiach do pomieszczenia – największa efektywność.
10. Nie pozostawiaj zbyt długo otwartego okna. Jeżeli jest za gorąco, zmniejsz temperaturę ogrzewania.
11. Nie drukuj/kseruj wszystkiego, drukuj/kseruj tylko to, co niezbędne – drukarka/ksero generuje duże zużycie energii przy czynnej pracy.
12. Czajnik elektryczny – zalecane jest gotowanie tylko takiej ilości wody, jaka będzie aktualnie zużywana.
13. Jeśli masz jakieś wątpliwości co do ustawień zużywania mediów eksploatacyjnych poproś o pomoc Dział Eksploatacji i Zaopatrzenia.

Mam nadzieję, że podjęcie i monitorowanie ww. działań we wszystkich jednostkach Uczelni pozwoli nam zminimalizować skutki rosnących koszów energii.
Liczę na Państwa zrozumienie i zaangażowanie w proces optymalnego wykorzystania energii w naszej Uczelni.

Dyrektor Techniczny
Bogusław Dzimira

Link do ogłoszenia w SIP 
Rezerwacja sal

Po sprawdzeniu dostępności sali, fakt rezerwacji należy zgłosić na adres mailowy: wojciech.nowak@pk.edu.pl
Jeżeli sala rezerwowana jest na egzamin lub zaliczenie to w wiadomości powinny się znaleźć następujące dane: “Imię i nazwisko prowadzącego – numer grupy studenckiej – przedmiot – rodzaj spotkania – data i godziny rezerwacji”  np:

Jan Kowalski – 12A1,12A2,12A3,12A4 – Mechanika Płynów – Egzamin – 12.01.2022 godz. 10:00-12:00

Uwaga – nie funkcjonuje już rezerwacja sal “na zeszyt”, który był dostępny na portierni.

SALE WYDZIAŁOWE:

A123
A124
A202
A209
A307
A331
A409
A433
A437
A502
A531
C04
G18
A109
A302
A303
A123

A124

A202

A209

A307

A331

A409

A433

A437

A502

A531

C04

G18

A109

A302

A303

SALE WIRTUALNE ZOOM:

wm-ws01
wm-ws02
wm-ws03
wm-ws04
wm-ws05
wm-ws06
wm-ws07
wm-ws08
wm-ws09
wm-ws010
wm-ws011
wm-ws012
wm-ws013
wm-ws014
wm-ws015
wm-ws016
wm-ws017
wm-ws018
wm-ws019
wm-ws020
wm-ws021
wm-ws022
wm-ws023
wm-ws024
wm-ws025
wm-ws01

wm-ws02

wm-ws03

wm-ws04

wm-ws05

wm-ws06

wm-ws07

wm-ws08

wm-ws09

wm-ws010

wm-ws011

wm-ws012

wm-ws013

wm-ws014

wm-ws015

wm-ws016

wm-ws017

wm-ws018

wm-ws019

wm-ws020

wm-ws021

wm-ws022

wm-ws023

wm-ws024

wm-ws025
Wyłączenie dopływu gazu

Szanowni Państwo, informujemy, że z powodu awarii sieci gazowej i konieczności wymiany stalowego odcinka tej sieci na długości około 40 m. nastąpi wyłączenie dopływu gazu do wtorku tj. do 23 sierpnia 2022 r.
UWAGA! Przerwa w dostawie prądu na kampusie Czyżyny – 5 i 6 sierpnia

 

Dział Eksploatacji i Zaopatrzenia PK (DT-1) informuje, że z powodu wykonywania corocznych prac konserwacyjnych
w stacjach transformatorowych 15/0,4kV, następujące obiekty Kampusu Czyżyny PK zostaną pozbawione napięcia (zasilania elektrycznego):

W dniu 05.08.2022 r. w godz. 8:00 – 16:00;
• Bud „F” (Laboratorium Inżynierii Wiatrowej)
• Budynek „G” (Hamownia)
• Budynek „H” (Hala Sportowa)
• Budynek „J”
• Budynek „K”
• nowa Hala sportowa (tenisowa)
oraz inne obiekty zasilane z w/w budynków.

W dniu 06.08.2022 r. w godz. 8:00 – 16:00;
• Budynek „A”
• Budynek „B”
• Budynek „C”
• Budynek „D”
• Budynek „E”
• Budynek „L” (Komora Technoklimatyczna)
• Budynek „LENT”
• Budynek „LAŚ”
oraz inne obiekty zasilane z w/w budynków.

Za niedogodności związane z powyższymi pracami serdecznie przepraszamy.

ogłoszenie o braku prądu
Prośba do Pracowników w związku z wydarzeniami Festiwalu Mechanika

 

Szanowni Państwo,

w związku z wydarzeniami dot. Festiwalu Mechanika, zwracamy się z uprzejmą prośbą o nie pozostawianie samochodów na parkingu od strony ul. Jana Pawła II, w dniach 5-9 czerwca.

Dziękujemy za wyrozumiałość i przepraszamy za utrudnienia!