Eksploatacja Pojazdów Samochodowych

image_pdfimage_print

Program studiów na specjalności Eksploatacja Pojazdów Samochodowych umożliwia rozwinięcie ogólnych inżynierskich umiejętności w dziedzinie eksploatacji maszyn i organizacji transportu.

Program kształcenia obejmuje zagadnienia:-  budowy i technologii pojazdów samochodowych,

–  mechatroniki samochodowej,

–  badań drogowych i stanowiskowych pojazdów oraz ich zespołów,

–  diagnostyki pojazdów samochodowych,

–  obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,

–  materiałów eksploatacyjnych,

–  wykorzystania technik komputerowych w eksploatacji,

–  wyposażenia i organizacji zaplecza technicznego motoryzacji,

–  infrastruktury transportu samochodowego,

–  recyklingu i ochrony środowiska.

Specjalność ta przygotowuje absolwenta do pełnienia funkcji o charakterze kierowniczym związanych z eksploatacją maszyn i środków transportu jak również we wszystkich dziedzinach związanych z organizacją i zarządzaniem transportem samochodowym. Po ukończeniu specjalności absolwent posiada bardzo dobre wykształcenie techniczne i wiedzę z zakresu:

–  racjonalnych metod użytkowania maszyn, a w szczególności pojazdów samochodowych,

–  metod badań diagnostycznych samochodów i ich zespołów,

– podstaw opracowywania procesów technologicznych obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,

– problematyki badań zespołów i pojazdów samochodowych w aspekcie ich trwałości i niezawodności,

– podstawowych procesów zużycia  części maszyn,

– organizacji i zarządzania transportem samochodowym,

– bezpieczeństwa i ekologii w motoryzacji.

Uzyskana wiedza i przygotowanie do pracy zawodowej stwarzają możliwości zatrudnienia w zasadzie we wszystkich przedsiębiorstwach związanych z eksploatacją maszyn. W szczególności absolwenci tej specjalności mogą zostać zatrudnieni w:

–  zakładach eksploatujących maszyny i urządzenia,

–  przedsiębiorstwach eksploatujących pojazdy samochodowe,

–  zakładach obsługowo-naprawczych samochodów i ich zespołów,

–  stacjach diagnostycznych,

–  firmach ubezpieczeniowych,

–  policji drogowej,

–  wydziałach komunikacji,

–  marketingu branży samochodowej,

–  działach badań producentów pojazdów,

–  instytutach i placówkach naukowo badawczych,

–  administracji państwowej związanej z transportem.